На головну

Розвиток життя на Землі. Основні геологічні ери, їх біологічна характеристика.

  1. IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
  2. V. Розвиток математичних знань
  3. Аграрні відносини: зміст і особливості. Земельна рента та ціна землі.
  4. Аграрні відносини: зміст та особливості. Земельна рента і ціна землі.
  5. Акціонерне товариство і його основні риси. Сутність і види акцій. Доходність акцій. Облігації.
  6. Античный тип культуры. Общая характеристика.
  7. Архитектура СУБД. Логическая и физическая независимость. Виды СУБД. Локальные и серверные СУБД. Краткая характеристика. Примеры.

В сучасній біосфері налічують близько 3 мільйони видів живих істот: із них тварин - понад 2 мільйони, рослин - понад 300 тисяч, решта - це гриби, прокаріоти та неклітинні форми - віруси.

Спочатку життя на Землі існувало у вигляді прокаріотичних біогеоценозів, до складу яких входили продуценти - ціанобактерії, фіто- та хемотрофні бактерії; редуценти - сапрофітні бактерії та консументи-паразитичні бактерії і, можливо, віруси. Такі екосистеми існували в одноманітних умовах морських мілководь, їхнє біорізноманіття забезпечувалось саме тим, що стійкість та саморегуляція біогеоценозу зумовлені впливом їхніх компонентів - популяцій різних видів.

З виникненням еукаріот життя опанувало різноманітні за умовами ділянки спочатку водойм, а потім і суходолу. Утворилося багато біот, які відрізнялися за видовим складом. Починаючи з кам'яновугільного періоду, біосфера набула сучасних меж, а її біопродуктивність і біорізноманітність досягай теперішнього рівня.

В історії Землі виділяють п'ять ер, тривалість кожної з них - десятки і навіть сотні мільйонів років. Ери поділяються на періоди. Вік і тривалість ер та періодів визначені за допомогою «уранового годинника», тобто по розщепленню радіоактивних хімічних елементів у пробах земних порід.

Архейська ера- найдавніша ера в історії розвитку Землі, ера виникнення життя (4,5 млрд. років).

Протерозойська ера- виникнення найпростіших організмів (2,5 млрд. років).

Палеозойська- ера древнього життя, характеризується формуванням усіх типів рослин і тварин (570 млн. років).

Мезозойська- ера середнього життя, характерна розвитком плазунів, птахів, перших ссавців (240 млн.)

Кайнозойська - ера нового життя в історії Землі, ера формування всіх сучасних форм рослин і тварин. Ця ера триває і нині (65 млн. років).

 Походження життя на Землі. Гіпотези виникнення життя. | Ембріогенез. Поняття про провізорні органи.

Резус-фактор та резус-конфлікт. Гігієна вагітності. | Типи постембріонального розвитку. Прямий і непрямий розвиток. | Біологічні адаптивні ритми. | Структурно-функціональна організація клітини. | Охорона видового різноманіття. | Популяція. Її структура та характеристики. | Суть еволюційного вчення Ч. Дарвіна. | Вид, його критерії і структура. | Основні напрямки макроеволюції. | Вчення про мікроеволюцію. Елементарні фактори мікроеволюції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати