На головну

Методичні рекомендації викладачам

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  4.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  5.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
  6.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  7.  IV. Методичні рекомендації щодо НАПИСАННЯ практикум

До семінарських занять

Викладачеві слід пам'ятати, що семінарські заняття органічно доповнюють лекції. По ряду дисциплін вони є провідною формою навчання. Їх головна мета полягає в поглибленні та закріпленні знань, застосуванні теоретичних знань для вирішення практичних завдань, прищеплення навичок самостійного аналізу і узагальнення даних, відтворення предметного змісту професійної діяльності.

В даний час можна виділити основні функції семінару:

1. Пізнавальна. Дозволяє організувати творче, активне вивчення теоретичних і практичних питань, встановити безпосереднє спілкування викладача зі студентами, формує самоконтроль за правильним розумінням досліджуваного матеріалу з боку студентів, закріплює і розширює знання.

2. Виховна, Здійснює зв'язок теоретичних знань з практикою, підсилює зворотний зв'язок суб'єкта і об'єкта виховання, формує принциповість і сміливість у судженнях, самокритичність, дає широкі можливості викладачеві для індивідуальної роботи і вивчення індивідуальних особливостей студентів.

3. функції контролю рівня знань студентів і якості їх самостійної роботи. традиційна лекція |  підготовка семінару

 Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату |  РОБОЧА ПРОГРАМА |  освітні технології |  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни |  В) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси |  Матеріально-технічне забезпечення дисципліни |  Можна рекомендувати викладачам наступну схему з підготовки семінарського заняття. |  Як проводити семінар |  Методичні вказівки для студентів |  Тема 1. Договір купівлі-продажу. Договір міни. Договір дарування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати