Головна

Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  I. Спілкування і культура мови. Ознаки культури мовлення.
  5.  А темні окультисти навчаються з найперших кроків читати ознаки людських пристрастей і розбиратися в ступені дратівливості людини.
  6.  Адреси сайтів з інформацією по нерухомості
  7.  Акти правотворчості. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.

зміст

Розділ I. НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЙОГО ВИДИ ... 4

Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ .. 4

Тема 2. Правові основи нерухомості .. 6

Тема 3. ТИПОЛОГІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ .. 10

Тема 4. Земельна ділянка як основа нерухомості .. 13

Тема 5. Життєвий цикл нерухомості .. 16

Розділ II. РИНОК НЕРУХОМОСТІ .. 17

Тема 6. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ .. 17

Тема 7. УГОДИ З НЕРУХОМІСТЮ ... 20

Тема 8. Фінансування та управління нерухомістю ... 21

Тема 9. Оподаткування нерухомого майна .. 27

Розділ III. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ .. 33

Тема 10. ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ І ФАКТОРИ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ .. 34

Тема 11. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ .. 36

Тема 12. ПРОЦЕС ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ .. 38

Тема 13. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ .. 40

(ВРЕМЕННАЯ ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ) 40

Тема 14. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ .. 44

Завдання для виконання контрольних робіт .. 49

Теми курсових робіт .. 53

Література .. 54

Додаток .. 57


Розділ I. НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЙОГО ВИДИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ

Поняття нерухомості дається в ст. 130 Цивільного кодексу РФ: «До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва ». До нерухомості відносяться також «підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти».

У ст. 130 ГК РФ визначено два основних ознаки нерухомості: міцний зв'язок із землею і державна реєстрація всіх об'єктів, позначених в статті. Крім того, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації [1] в єдиному державному реєстрі органами, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість і угод з нею.

До нерухомості відносяться підприємства як майнові комплекси. Стаття 132 ЦК України прирівнює до нерухомого майна підприємство:

«1. Підприємством як об'єктом прав визнається майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Підприємство в цілому як майновий комплекс визнається нерухомістю.

2. Підприємство в цілому або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших угод, пов'язаних із встановленням, зміною та припиненням речових прав.

До складу підприємства як майнового комплексу входять всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (фірмове найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором ».

За походженням розрізняють об'єкти нерухомості:

1. створені природою без участі людини;

2. є результатом праці людини;

3. створені працею людини, але пов'язані з природною основою настільки, що у відриві від неї функціонувати не можуть.

Деякі види нерухомості можуть юридично переходити в рухоме майно.

Часто при здійсненні операцій з об'єктами нерухомості може передаватися набір прав і інтересів, які не є частиною об'єкта нерухомості, наприклад права оренди, сервітути та ін.

Зокрема, сервітут - це «право обмеженого користування чужою земельною ділянкою», яке «може встановлюватися для забезпечення проходу і проїзду через сусідню земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання та меліорації, а також інших потреб .. .. »[2].

З точки зору економіки об'єкт нерухомості можна розглядати як благо і як джерело доходу (рисунок 1).

Маючи в якості складової частини земельну ділянку, всі штучні об'єкти нерухомості (будівлі), мають родовими ознаками:

1. Стационарность, нерухомість;

2. Матеріальність - натурально-речова і вартісна форма функціонування;

3. Довговічність.

Крім родових виділяють і приватні ознаки: різнорідність, унікальність, неповторність і ін.

Малюнок 1. Сутнісні характеристики об'єктів нерухомості

Всі об'єкти нерухомості (крім землі при нормальному її використанні) схильні зносу.

Знос - втрата корисних властивостей і зменшення вартості нерухомого майна з будь-яких причин. Залежно від чинників зниження вартості нерухомості знос підрозділяється на фізичний, функціональний і зовнішній (економічний).

Фізичний знос відображає зміни фізичних властивостей об'єкта нерухомості з часом з природних причин або внаслідок неправильної експлуатації (нормальний і індивідуальний фізичний знос).

Функціональний знос полягає в тому, що об'єкт не відповідає сучасним стандартам з точки зору його функціональної корисності.

Зовнішній (економічний) знос - зниження вартості об'єкта нерухомості внаслідок негативної зміни його зовнішнього середовища, обумовленого економічними, політичними або іншими факторами.

Фізичний і функціональний знос можуть мати усувний і непереборний характер, зовнішній знос завжди характеризується як непереборний.

Накопичений знос за сукупністю всіх його типів в тій чи іншій мірі залежить від терміну життя об'єкта нерухомості (рис. 1.2).

  Цілі, завдання та інструменти системи сервейінга |  Тема 2. Правові основи нерухомості

 Право оперативного управління |  Класифікація об'єктів нерухомості відповідно до ОКОФ |  Тема 4. Земельна ділянка як основа нерухомості |  Тема 5. Життєвий цикл нерухомості |  Функції та види ринків нерухомості |  Нерухомість як товар |  Тема 7. УГОДИ З НЕРУХОМІСТЮ |  Фінансування нерухомості і ризики ринку нерухомості |  Фінансування інвестиційним інститутом |  Іпотечне кредитування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати