На головну

Показники руху робочої сили

  1.  II. Техніко-Експлуатаційні показники
  2.  III. Показники оборотності і рентабельності.
  3.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності
  4.  А раз МЕНЕ БОГА поки з Руху самі вигнали, стали під управління Темряви, то і Буду вам знову Показувати на прикладах - як воно жити без МЕНЕ, без БОГА.
  5.  А) громадський порядок і безпеку руху і експлуатації транспорту;
  6.  Абсолютні і відносні показники тенденції
  7.  абсолютні показники

Рух робочої сили - Це зміна облікової чисельності працівників внаслідок прийому на роботу і звільнення з роботи. Рух робочої сили представляється у вигляді балансу:

спискова чисельність працівників на початок періоду + чисельність прийнятих за період - чисельність звільнених за період = чисельність працівників на кінець періоду.

Абсолютними показниками руху робочої сили є: оборот по прийому, рівний загальної кількості прийнятих на роботу за період, і оборот з вибуття, дорівнює числу звільнених за період.

При визначенні обороту з прийому виділяється кілька груп працівників за джерелами їх надходження:

- У напрямку служб зайнятості та працевлаштування;

- З ініціативи самого підприємства (організації);

- В порядку переведення з інших підприємств і організацій;

- Після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів (включаючи стипендіатів самих підприємств).

Причинами звільнення працівників є:

1) призов до армії;

2) переклад на інші підприємства;

3) закінчення строків договору про найм;

4) вихід на пенсію (після досягнення пенсійного віку, інвалідності);

5) смерть працівника;

6) скорочення штату;

7) за власним бажанням;

8) прогули і інші порушення трудової дисципліни.

Для аналізу руху робочої сили використовуються і відносні показники:

індекс чисельності робочої сили:

;

коефіцієнт обороту по прийому:

;

коефіцієнт обороту з вибуття:

;

коефіцієнт загального обороту робочої сили:

характеризує інтенсивність руху робочої сили за період;

коефіцієнт плинності:

Наявність робочих місць характеризується коефіцієнтом заміщення робочої сили:

.

Якщо не тільки відшкодовується спад робочої сили в зв'язку зі звільненнями, але і з'являються нові робочі місця, то КЗ > 100%, а якщо робочі місця скорочуються, то КЗ <100%.

Показник, зворотний коефіцієнту заміщення робочої сили, називається коефіцієнтом змінюваності.

Для аналізу ступеня стабільності трудових колективів застосовують коефіцієнт сталості складу:

Дані про рух робочої сили розробляються по підприємствам і організаціям, по галузях, територіальним одиницям і економіці в цілому.

приклад 2.6.3.На підприємстві:

- Спискова чисельність працівників підприємства на початок кварталу склала 280 чол .;

- Знову прийнято 32 чол .;

- Вибуло 24 чол., В т.ч. в зв'язку з відходом на пенсію, переходом на навчання, призовом до армії 14 чол., за власним бажанням 4 чол., звільнено за прогули 6 чол .;

- Постійно відпрацювали 251 чол.

За списком на кінець кварталу числиться 288 чол. (280 + 32-24). Середньооблікова квартальна чисельність працівників:

 чол.

За власним бажанням і за порушення трудової дисципліни було звільнено 10 чол. (4 + 6).

Обчислимо відносні показники руху робочої сили підприємства:

індекс чисельності робочої сили:

;

коефіцієнт обороту по прийому:

;

коефіцієнт обороту з вибуття:

;

коефіцієнт загального обороту робочої сили:

коефіцієнт плинності:

;

коефіцієнт заміщення робочої сили:

;

коефіцієнт сталості складу:

.

Висновки. Так як коефіцієнт заміщення більше 100%, кадрова політика підприємства ефективна. Коефіцієнти обороту з вибуття (8,45%) і плинності (3,52%) невеликі, а коефіцієнт сталості складу досить великий (88,38%).

Вправа 2.6.2.На підприємстві:

- Спискова чисельність працівників підприємства на початок року становила 380 чол .;

- Знову прийнято 52 чол .;

- Вибуло 46 чол., В т.ч. в зв'язку з відходом на пенсію, переходом на навчання, призовом до армії 26чел., за власним бажанням 12 чол., звільнено за прогули 2 чол .;

- Постійно відпрацювали 352 чол.

Проведіть аналіз руху робочої сили на цьому підприємстві. Баланс трудових ресурсів |  Статистика трудових конфліктів

 Вартість продукції і середня вартість ОФ, тис. Руб. |  Її активної частини, тис. Руб. |  Статистика матеріальних оборотних коштів |  Витрата матеріалу при виробництві продукції |  Витрати матеріалів на випуск виробів |  Витрата матеріалу при виробництві продукції |  Статистика зайнятості і безробіття |  Визначення складу та чисельності зайнятих осіб |  Чисельність в повному обсязі зайнятих працівників і показники |  Статистика трудової міграції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати