На головну

Маркетингових оперативних рішень

  1.  Аксіома Парето про домінованих рішень.
  2.  Альтернативи історичного розвитку Росії в після лютневої революції. Жовтнева революція 1917 р Другий Всеросійський З'їзд Рад. Значення прийнятих рішень.
  3.  Аналіз беззбитковості рішень при зміні цін і витрат
  4.  Аналіз беззбитковості рішень при продажу взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів
  5.  Аналіз і оцінка маркетингових інструментів просування, застосовуваних турфірмою
  6.  АНАЛІЗ І РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВА РІШЕНЬ
  7.  Аналіз об'єктів маркетингових досліджень

Розглянемо досить корисну в теоретичному і практичному плані вербальну модель прийняття маркетингових оперативних рішень про початок внешнеекономі-

1 Gatignon Н., Anderson E. The Multinational Corporation's Degree of Control over Foreign Subsidiaries: An Empirical Test of a Transaction Cost Explanation // Journal of Law, Economics, and Organization, 1988, Fall, 4 (2).


чеський діяльності та виборі найбільш придатною для альтернативи «товар-ринок» міжнародної бізнес-операції:

1. Менеджмент міжнародної або приймаючої рішення про інтернаціоналізацію бізнесу компанії виявляє на підставі енвіронментального аналізу ГМС наявність можливості інтернаціоналізації.

2. З використанням порівняльно-аналітичного підходу (Мал. 3) проводиться стратегічний порівняльний аналіз ГМС компанії на предмет встановлення маркетингового екологічної рівноваги між внутрішньою і зовнішньою частинами ГМС (Рис. 17). Слід зауважити, що до результатів цього аналізу менеджмент фокальній компанії вдається двічі:

a) при прийнятті стратегічного рішення- «ТАК» (У)чи ні" (N) з приводу міжнародної експансії або інтернаціоналізації бізнесу; зауважимо, що тут виняткову важливість представляють відношення і вмотивованість менеджменту компанії по відношенню до його залученості в міжнародний бізнес (Рис. 17 - Блок «Мотивація менеджменту»);

b) при прийнятті оперативного вирішення1«Вибір типу міжнародної бізнес-операції» (Рис. 17 - Фігурні стрілки).

3. З використанням техніки SWO Т-аналізу, включаючи його модифікацію з «перехресним етапом», проводиться середньострокове прогнозування з приводу ймовірного розвитку обраної міжнародної бізнес-операції.

4. З урахуванням стратегічних рішень щодо міжнародної експансії або інтернаціоналізації бізнесу, прийнятих топ-менеджментом фокальній компанії, розробляється технічне завдання для менеджменту середньої ланки на здійснення обраної міжнародної бізнес-операції, включаючи її формалізацію в документарному виконанні.

1 Питання реструктуризації компанії нами не розглядаються, тому що не входять в зміст програми курсу.

 5. Встановлюються відповідальні відділи / особи і визначаються стратегія і тактика очікуваного переговорного процесу1.

Крім наведеній нижче зведеної довідкової інформації з переваг і недоліків основних міжнародних бізнес-операцій (Табл. 5) ми включили в справжню роботу систематизований (але не претендує на повноту, а лише ілюструє принцип складання) чек-лист2, Який може виявитися корисним при виконуваному на рівні оперативного міжнародного менеджменту аналізі ситуації, що приводить до вирішення по вибору тієї чи іншої міжнародної бізнес-операції. Методи здійснення міжнародних бізнес-операцій: базові і модифіковані |  Резюме по суті та змісту міжнародних бізнес-операцій

 Маркетинг-менеджменту |  функціональна орієнтація |  К. Організація зарубіжного виробництва за рахунок власного венчура |  маркетингових програм |  Концепція маркетингового екологічної рівноваги |  Співвідношення стратегії і тактики маркетингу |  Міжнародний порівняльно-аналітичний підхід до розробки маркетингових програм |  I. Резюме для керівництва. |  B) Чому? |  Міжнародний маркетинговий моніторинг і контроль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати