Головна

Глава IV. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ

  1.  IV. Моральна і державна мудрість греків
  2.  А) державна і муніципальна власність на землю. Розмежування державної власності на землю. б) приватна власність на землю.
  3.  АДРЕСНА ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
  4.  Б 38 В 1 Державна підтримка інноваційної діяльності
  5.  Б 38 В 2 Державна економічна політика
  6.  Безробіття, її види та соціально-економічні наслідки. Державна політика зайнятості населення
  7.  Безкоштовна реєстрація

Стаття 19. Основні положення про державну реєстрацію іпотеки

1. Іпотека підлягає державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним в порядку, встановленому федеральним законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним.

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

2. Державна реєстрація іпотеки здійснюється за місцем знаходження майна, що є предметом іпотеки.

Про особливості застосування статті 20 до 1 липня 2012 року див. Федеральний закон від 01.07.2011 N 169-ФЗ.

Стаття 20. Порядок державної реєстрації іпотеки

1. Державна реєстрація іпотеки, яка виникає в силу договору про іпотеку, здійснюється на підставі спільної заяви заставодавця і заставодержателя.

Державна реєстрація іпотеки, яка виникає в силу нотаріально посвідченого договору про іпотеку, може здійснюватися також на підставі заяви нотаріуса, яка посвідчила договір про іпотеку.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

2. Іпотека в силу закону підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація іпотеки в силу закону здійснюється на підставі заяви заставодержателя або заставодавця або нотаріуса, яка посвідчила договір, що тягне за собою виникнення іпотеки в силу закону, без сплати державного мита.

(В ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 02.11.2004 N 127-ФЗ, від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Державна реєстрація іпотеки в силу закону здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності особи, чиї права обтяжуються іпотекою, якщо інше не встановлено федеральним законом. Права заставодержателя по іпотеці в силу закону можуть бути засвідчені заставної.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 214-ФЗ)

При державної реєстрації іпотеки в силу закону внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним відомостей про заставодержателя здійснюється на підставі договору, з якого виникло забезпечує іпотекою зобов'язання. При цьому витребування у заявника інших стосуються заставодержателя документів і відомостей не допускається.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

2.1. Державна реєстрація іпотеки в силу закону щодо житлових приміщень, придбаних з використанням накопичень для житлового забезпечення військовослужбовців відповідно до Федерального закону від 20 серпня 2004 року N 117-ФЗ "Про накопичувально-іпотечній системі житлового забезпечення військовослужбовців" (далі - Федеральний закон "Про накопичувально-іпотечній системі житлового забезпечення військовослужбовців "), здійснюється з оформленням як заставодержателя федерального органу виконавчої влади, що забезпечує функціонування накопичувально-іпотечної системи житлового забезпечення військовослужбовців.

(П. 2.1 введений Федеральним законом від 04.12.2007 N 324-ФЗ)

3. Якщо права заставоутримувача засвідчуються заставної, то в орган, який здійснює державну реєстрацію прав, одночасно з документами, зазначеними в пункті 1 цієї статті, заявником подаються також:

(В ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)

заставна, зміст якої має відповідати вимогам пункту 1 статті 14 цього Закону, за винятком вимоги щодо дати видачі заставної, відомостей про державну реєстрацію іпотеки та відомостей, передбачених підпунктом 10 пункту 1 статті 14 цього Закону в разі видачі заставної при іпотеці в силу закону, і її копія;

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

документи, названі в заставної в якості додатків, і їх копії.

4. Державна реєстрація поступки прав за договором про іпотеку здійснюється за спільною заявою колишнього і нового заставоутримувачів. Для державної реєстрації поступки прав повинні бути представлені:

(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

договір уступки прав;

документ про сплату державного мита;

абзац втратив чинність з 1 липня 2011 року. - Федеральний закон від 01.07.2011 N 169-ФЗ.

(П. 4 ст ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

4.1. Заява про державну реєстрацію застави нерухомого майна, що забезпечує вимоги, що становлять іпотечне покриття, частка в праві спільної власності на яке засвідчується іпотечним сертифікатом участі, представляється керуючим іпотечним покриттям.

На державну реєстрацію застави нерухомого майна, що забезпечує вимоги, що становлять таке іпотечне покриття, крім інших необхідних відповідно до Федерального закону від 11 листопада 2003 року N 152-ФЗ "Про іпотечні цінні папери" і Федеральним законом від 21 липня 1997 року N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" документів подаються:

абзац втратив чинність з 1 липня 2011 року. - Федеральний закон від 01.07.2011 N 169-ФЗ;

правила довірчого управління іпотечним покриттям.

Орган, який здійснює державну реєстрацію прав, зобов'язаний самостійно запитувати в органах, уповноважених на проведення ліцензування відповідних видів діяльності, інформацію про видачу заявнику ліцензії на управління іпотечним покриттям, передбаченої статтею 17 Федерального закону від 11 листопада 2003 року N 152-ФЗ "Про іпотечні цінні папери ", якщо зазначена ліцензія або її нотаріально завірена копія не були представлені заявником.

(Абзац введений Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)

(П. 4.1 введений Федеральним законом від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

4.2. Внесення до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним відомостей про новий заставоутримувачі внаслідок передачі заставної здійснюється з дотриманням вимог статті 16 цього Закону за заявою нового власника заставної. Для внесення таких відомостей повинні бути представлені заставна зі зробленим на ній відміткою про передачу прав на заставну новому власнику заставної і документ про сплату державного мита.

(П. 4.2 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

5. Іпотека повинна бути зареєстрована протягом одного місяця з дня надходження необхідних для її реєстрації документів в орган, який здійснює державну реєстрацію прав, іпотека земельних ділянок, будівель, споруд, нежитлових приміщень - протягом п'ятнадцяти робочих днів, іпотека житлових приміщень - протягом п'яти робочих днів.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ, від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Державна реєстрація іпотеки земельної ділянки здійснюється в терміни, передбачені для державної реєстрації іпотеки знаходяться на даній земельній ділянці будівлі, будівлі або споруди.

(Абзац введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

У разі, якщо іпотека виникла в силу нотаріально посвідченого договору про іпотеку або нотаріально посвідченого договору, що тягне за собою виникнення іпотеки в силу закону, державна реєстрація іпотеки земельних ділянок, будівель, споруд, нежитлових приміщень здійснюється не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів.

(Абзац введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

6. Державна реєстрація іпотеки здійснюється шляхом здійснення реєстраційного запису про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Датою державної реєстрації іпотеки є день здійснення реєстраційного запису про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним. Реєстраційні записи в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним відбуваються в черговості, яка визначається на підставі дат надходження всіх необхідних документів в орган, який здійснює державну реєстрацію прав.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

7. Для третіх осіб іпотека вважається що виникла з моменту її державної реєстрації.

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації іпотеки та призупинення державної реєстрації іпотеки

(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

1. У державній реєстрації іпотеки може бути відмовлено у випадках, передбачених федеральним законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, якщо інше не встановлено цим Законом.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Призупинення та (або) припинення державної реєстрації іпотеки за заявою однієї зі сторін угоди не допускаються.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ, в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

2. Державна реєстрація іпотеки може бути припинена не більше ніж на один місяць при:

(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

неподання до органу, який здійснює державну реєстрацію прав, будь-якого з документів, зазначених в пунктах 2 і 3 статті 20 цього Закону;

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

невідповідність договору про іпотеку, закладений і доданих до них документів вимогам, передбаченим законодавством Російської Федерації;

необхідності перевірки автентичності поданих документів.

3. Приймаючи рішення про призупинення державної реєстрації іпотеки, орган, який здійснює державну реєстрацію прав, запитує необхідні документи або вимагає усунення виявлених невідповідностей.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

При невиконанні вимог зазначеного органу у встановлений ним термін в державній реєстрації іпотеки повинно бути відмовлено.

4. При наявності судового спору з приводу прав на майно, що є предметом іпотеки, або з приводу звернення на нього стягнення державна реєстрація іпотеки припиняється до вирішення спору судом.

(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

5. Вмотивований відмову в державній реєстрації іпотеки повинен бути спрямований заставодавцю протягом терміну, встановленого для її державної реєстрації.

Стаття 22. Реєстраційна запис про іпотеку і посвідчення державної реєстрації іпотеки

1. Реєстраційна запис про іпотеку в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним повинна містити відомості про початковий заставодержателя, предмет іпотеки і сумі забезпеченого нею зобов'язання. Якщо договір про іпотеку передбачає, що права заставодержателя засвідчуються заставної, на це також вказується в реєстраційному запису про іпотеку.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Ці дані вносяться в реєстраційну запис про іпотеку на підставі договору про іпотеку або договору, що тягне виникнення іпотеки в силу закону.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

1.1. При державної реєстрації застави нерухомого майна, що забезпечує вимоги, що становлять іпотечне покриття, частка в праві спільної власності на яке засвідчується іпотечним сертифікатом участі, в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним вказується, що заставоутримувачами зазначеного нерухомого майна є власники іпотечних сертифікатів участі , дані про яких встановлюються на підставі даних особових рахунків в реєстрі власників іпотечних сертифікатів участі та рахунків депо власників іпотечних сертифікатів участі, а також вказується індивідуальне позначення, яке ідентифікує іпотечні сертифікати участі, в інтересах власників яких здійснюється довірче управління таким іпотечним покриттям.

У разі включення до складу іпотечного покриття, частка в праві спільної власності на яке засвідчується іпотечним сертифікатом участі, вимоги, посвідченого заставної, державна реєстрація застави нерухомого майна, що забезпечує дана вимога, здійснюється на вимогу управителя іпотечним покриттям.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

2. Державна реєстрація іпотеки засвідчується шляхом написи на договорі про іпотеку, а в разі державної реєстрації іпотеки в силу закону - на документі, що є підставою виникнення права власності заставодавця на майно, обтяжувати іпотекою. Напис має містити повне найменування органу, що здійснює державну реєстрацію прав, дату, місце державної реєстрації іпотеки та номер, під яким вона зареєстрована. Ці дані засвідчуються підписом посадової особи та скріплюються печаткою органу, що здійснює державну реєстрацію прав.

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

У разі придбання нерухомого майна з використанням кредитних коштів банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики, наданого іншою юридичною особою, в договорі, що є підставою виникнення права власності заставодавця на майно, обтяжувати іпотекою, достатньо вказати назву договору або підстава, з якого виникло забезпечене іпотекою грошове зобов'язання, дату і місце укладення такого договору або дату виникнення підстави забезпеченого іпотекою грошового зобов'язання.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

3. Якщо права заставоутримувача засвідчуються заставної, орган, який здійснює державну реєстрацію прав, зобов'язаний забезпечити до моменту видачі заставної наявність в ній відомостей, передбачених пунктом 2 цієї статті, а також підпунктами 10 і 13 пункту 1 статті 14 цього Закону.

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

4. Орган, який здійснює державну реєстрацію прав, залишає в своєму архіві копію договору про іпотеку, а при державної реєстрації іпотеки в силу закону - копію документа, що є підставою виникнення права власності заставодавця на майно, обтяжувати іпотекою. Якщо права заставоутримувача засвідчуються заставної, орган, який здійснює державну реєстрацію прав, залишає в своєму архіві також і копію заставної з додатками.

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Стаття 23. Виправлення, зміна й доповнення реєстраційного запису про іпотеку

1. Виправлення технічних помилок в реєстраційному запису про іпотеку допускається на підставі заяви заставодавця або заставодержателя з повідомленням іншої сторони про внесеному виправленні і за умови, що зазначене виправлення не може завдати шкоди третім особам або порушити їх законні інтереси.

2. Зміни та доповнення до реєстраційної запис про іпотеку вносяться на підставі угоди між заставодавцем і заставодержателем про зміну або про доповнення умов договору про іпотеку.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Зміни та доповнення реєстраційного запису про іпотеку не допускаються, якщо права заставоутримувача засвідчені заставної, за винятком випадку, передбаченого пунктом 6 статті 13 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

У випадках, коли після державної реєстрації іпотеки в силу закону заставодавець і заставодержатель уклали договір про іпотеку, в досконалу раніше реєстраційний запис про іпотеку вносяться відповідні зміни.

(Абзац введений Федеральним законом від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

3. Зміни та доповнення в реєстраційну запис про іпотеку в зв'язку з затвердженням судом мирової угоди по зобов'язанню, забезпеченому іпотекою, вносяться на підставі відповідного судового акта, яким затверджено мирову угоду, і заяви заставодавця або заставодержателя.

(П. 3 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 306-ФЗ)

Стаття 24. Державне мито

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

За державну реєстрацію договору про іпотеку і іпотеки як обмеження (обтяження) прав на нерухоме майно, включаючи внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним і видачу документів про державну реєстрацію, державне мито сплачується один раз за все зазначені дії в розмірах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 25. Погашення реєстраційного запису про іпотеку

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

1. Якщо інше не передбачено федеральним законом або цією статтею, реєстраційний запис про іпотеку погашається протягом трьох робочих днів з моменту надходження до органу, який здійснює державну реєстрацію прав, заяви власника заставної, спільної заяви заставника й заставоутримувача, заяви заставодавця з одночасним поданням заставної, містить позначку власника заставної про виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання в повному обсязі, або рішення суду, арбітражного суду про припинення іпотеки.

(В ред. Федеральних законів від 17.06.2010 N 119-ФЗ, від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Для погашення реєстраційного запису про іпотеку надання інших документів не вимагається.

1.1. Реєстраційна запис про іпотеку, що виникла в силу Федерального закону "Про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і інших об'єктів нерухомості та про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації", погашається органом, що здійснює державну реєстрацію прав, протягом п'яти робочих днів на підставі заяви забудовника і пред'явлення їм дозволу на введення об'єкту в експлуатацію, виданого відповідно до законодавства про містобудівну діяльність, в частині іпотеки споруджуваних (створюваних) багатоквартирного будинку та (або) іншого об'єкту нерухомості або об'єкта незавершеного будівництва, в частині іпотеки земельної ділянки, що перебуває у забудовника у власності, або застави права оренди або права суборенди земельної ділянки, а в частині іпотеки об'єкта пайового будівництва також на підставі документа, що підтверджує передачу об'єкту пайового будівництва учаснику пайового будівництва, в тому числі передавального акта, іншого документа про передачу об'єкту пайового будівництва або складеного в відповідно до частини 6 статті 8 зазначеного закону одностороннього акту про передачу об'єкту пайового будівництва. При цьому реєстраційний запис про іпотеку земельної ділянки або про заставу права оренди або права суборенди земельної ділянки погашається тільки після погашення реєстраційних записів про іпотеку всіх об'єктів пайового будівництва, що входять до складу багатоквартирного будинку і (або) іншого об'єкта нерухомості.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 17.06.2010 N 119-ФЗ)

2. Відмітка на заставній про виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання в повному обсязі повинна включати слова про такому виконанні зобов'язання і датою його виконання, а також має бути засвідчена підписом власника заставної і завірена його печаткою, якщо власником заставної є юридична особа.

3. При погашенні реєстраційного запису про іпотеку в зв'язку з припиненням іпотеки заставна анулюється в порядку, встановленому цим Законом. Анульована заставна передається раніше зобов'язаному по ній особі на його вимогу.

4. У разі звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду або без звернення до суду (в позасудовому порядку) в порядку, встановленому цим Законом, реєстраційний запис про іпотеку погашається одночасно з реєстрацією права власності набувача або заставодержателя, що залишає предмет іпотеки за собою, в порядку, встановленому федеральним законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним.

(П. 4 введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

Стаття 25.1. Погашення реєстраційного запису про іпотеку в разі ліквідації заставодержателя, який є юридичною особою

(Введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 306-ФЗ)

У разі ліквідації заставодержателя, який є юридичною особою, реєстраційний запис про іпотеку погашається на підставі заяви заставодавця і виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, що підтверджує внесення до зазначеного реєстру запису про ліквідацію цієї юридичної особи.

Стаття 26. Публічний характер державної реєстрації іпотеки

Державна реєстрація іпотеки є публічною. Будь-яка особа має право отримати в органі, що здійснює державну реєстрацію прав, відомості про те, чи є реєстраційний запис про іпотеку відповідного майна, і завірену виписку з реєстраційного запису про іпотеку.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Копія заставної, яка перебуває в архіві органу, що здійснює державну реєстрацію прав, не відноситься до документів публічного характеру.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Стаття 27. Оскарження дій, пов'язаних з державною реєстрацією іпотеки

Відмова у державній реєстрації іпотеки або ухилення відповідного органу від її реєстрації або від видачі заставної початкового заставодержателю, відмова у внесенні в реєстраційну запис про іпотеку виправлень, погашення реєстраційного запису про іпотеку з порушенням встановлених правил, реєстрація неіснуючої іпотеки, відмова в здійсненні прав, передбачених статтею 26 цього закону, а також інші дії органу, що здійснює державну реєстрацію прав, не відповідають федеральному закону, можуть бути оскаржені зацікавленою особою до суду, арбітражного суду згідно з процесуальним законодавством Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Стаття 28. Відповідальність органу, реєструючого іпотеку

Орган, який здійснює державну реєстрацію прав, який зареєстрував або повинен був зареєструвати іпотеку, зобов'язаний відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації і статтею 31 Федерального закону від 21 липня 1997 року N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" відшкодувати зацікавленій особі збитки, заподіяні своїми незаконними діями (бездіяльністю), в тому числі:

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

необгрунтованою відмовою в державній реєстрації іпотеки;

необгрунтованою відмовою у внесенні виправлень в реєстраційну запис;

затримкою в державній реєстрації іпотеки понад установлений строк;

державною реєстрацією іпотеки з порушенням вимог, що пред'являються законодавством Російської Федерації до змісту реєстраційної записи, або з іншими помилками;

недотриманням вимог пункту 3 статті 22 цього Закону;

ухиленням від видачі заставної (дубліката заставної);

неправомірним погашенням реєстраційного запису;

необгрунтованою відмовою у вчиненні дій, передбачених статтею 26 цього Закону.

Глава V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ МАЙНА, Глава III. заставні |  ЗАКЛАДЕНОГО ПО ДОГОВОРУ ПРО ІПОТЕЦІ

 Глава I. Основні положення |  Глава II. Укладення договору ПРО ІПОТЕЦІ |  ЦЬОГО МАЙНА ПРАВАМИ ІНШИХ ОСІБ |  Глава VII. НАСТУПНА ИПОТЕКА |  ПЕРЕДАЧА І Застава заставної |  Закладеного за договором про ІПОТЕЦІ |  На яке звернено стягнення |  Глава XI. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК |  Споруди та нежитлового приміщення |  Глава XIII. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І КВАРТИР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати