Головна

Глава III. заставні

Стаття 13. Основні положення про заставної

1. Права заставодержателя за забезпеченим іпотекою зобов'язанням і за договором про іпотеку можуть бути засвідчені заставної, оскільки інше не встановлено цим Законом.

Закладний можуть бути засвідчені права заставодержателя по іпотеці в силу закону і по забезпеченому даної іпотекою зобов'язанню, якщо інше не встановлено цим Законом.

(Абзац введений Федеральним законом від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

До заставної, що засвідчує права заставодержателя по іпотеці в силу закону і по забезпеченому даної іпотекою зобов'язанню, застосовуються положення, передбачені для заставної при іпотеці в силу договору, якщо інше не встановлено цим Законом.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

2. Заставна є іменним цінним папером, що засвідчує такі права її законного власника:

право на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, без подання інших доказів існування цих зобов'язань;

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

право застави на майно, обтяжене іпотекою.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

3. Зобов'язаними за заставною особами є боржник по забезпеченому іпотекою зобов'язанню і заставодавець.

4. Складання та видача заставної не допускаються, якщо:

1) предметом іпотеки є:

підприємство як майновий комплекс;

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 05.02.2004 N 1-ФЗ;

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 04.12.2006 N 201-ФЗ;

право оренди майна, наведеної в цьому підпункті;

2) іпотекою забезпечується грошове зобов'язання, сума боргу по якому на момент укладення договору не визначено і яке не містить умов, що дозволяють визначити цю суму в належний момент.

У випадках, передбачених цим пунктом, умови про закладений в договорі про іпотеку недійсні.

5. Заставна складається заставодавцем, а якщо він є третьою особою, також і боржником по забезпеченому іпотекою зобов'язанню.

Заставна видається початкового заставодержателю органом, що здійснює державну реєстрацію прав, після державної реєстрації іпотеки. Заставна може бути складена і видана заставодержателю в будь-який момент до припинення забезпеченого іпотекою зобов'язання. Якщо заставна складається після державної реєстрації іпотеки, в орган, який здійснює державну реєстрацію прав, видається спільну заяву заставодержателя та заставодавця, а також заставна, яка видається заставодержателю протягом одного дня з моменту звернення заявника до органу, який здійснює державну реєстрацію прав.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Передача прав за заставною і заставу заставної здійснюються в порядку, встановленому статтями 48 і 49 цього Закону.

6. Боржник по забезпеченому іпотекою зобов'язанню, заставодавець і законний власник заставної за угодою можуть змінити раніше встановлені умови заставної.

(П. 6 ст ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

7. При укладанні угоди, зазначеного в пункті 6 цієї статті та пункті 3 статті 36 цього Закону, і переведення боргу по забезпеченому іпотекою зобов'язанню в такій угоді передбачається або внесення змін до змісту заставної шляхом прикріплення до неї оригіналу такої угоди і вказівки посадовою особою органу , який здійснює державну реєстрацію прав, в тексті самої заставної на угоду як на документ, який є невід'ємною частиною заставної, відповідно до правил частини другої статті 15 цього закону, або анулювання заставної і одночасно з цим видача нової заставної, складеної з урахуванням відповідних змін.

Державна реєстрація угоди про зміну змісту заставної із зазначенням в тексті самої заставної на угоду як на документ, який є невід'ємною частиною заставної, повинна бути здійснена як реєстрація угоди протягом одного дня з моменту звернення заявника до органу, який здійснює державну реєстрацію прав, з пред'явленням оригіналу заставної і угоди про зміну змісту заставної.

Запис в заставної про зареєстроване угоді про зміну змісту заставної із зазначенням дати і номера його державної реєстрації повинна бути здійснена державним реєстратором, засвідчена його підписом та скріплена печаткою органу, що здійснює державну реєстрацію прав. Зазначені дії здійснюються безоплатно.

У разі анулювання заставної і одночасно з цим видачі нової заставної разом із заявою про внесення змін до записів Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним заставодавець і заставодержатель передають до органу, який здійснює державну реєстрацію прав, що підлягає анулюванню заставну і нову заставну, яка вручається заставодержателю замість анульованою заставної.

Анульована заставна зберігається в архіві органу, що здійснює державну реєстрацію прав, до моменту погашення реєстраційного запису про іпотеку.

У разі, якщо здійснювався депозитарний облік (зберігання заставних, облік і перехід прав на заставні) анульованою заставної, нова заставна повинна містити позначку про її депозитарний облік із зазначенням найменування та місцезнаходження депозитарію, у якому враховувалися права на анульовану заставну.

(П. 7 ст ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

8. Заставна може бути передана в депозитарій для її депозитарного обліку. Депозитарний облік заставних здійснюється в депозитаріях - професійних учасників ринку цінних паперів, що мають видану в порядку, встановленому Федеральним законом від 22 квітня 1996 року N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів", відповідну ліцензію.

У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, на ній повинна бути зроблена відмітка про депозитарний облік, що містить найменування і місце знаходження депозитарію, в якому буде здійснюватися такий облік. Відмітка про депозитарний облік у відповідних випадках може бути зроблена упорядником заставної при її складанні або власником заставної після її видачі органом, що здійснює державну реєстрацію прав. Після того як зроблено відмітку про депозитарний облік заставної, в будь-який момент на підставі договору з депозитарієм власник заставної може передати депозитарію заставну для її депозитарного обліку. При заміні депозитарію власник заставної робить на ній позначку про новий депозитарії із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

(П. 8 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

9. У позначці про депозитарний облік заставної має бути зазначено, що такий облік є тимчасовим або обов'язковим. У разі здійснення тимчасового депозитарного обліку заставної її власник в будь-який момент має право вимагати від депозитарію припинення зберігання і обліку заставної. У разі якщо здійснюється обов'язковий депозитарний облік заставної, вона може бути видана депозитарієм власнику заставної тільки для передачі її в інший депозитарій, надання судам, правоохоронним органам, судовим приставам-виконавцям, які мають у провадженні справи, пов'язані з об'єктами нерухомого майна та (або) їх правовласниками, а також для передачі її в орган, який здійснює державну реєстрацію прав.

(П. 9 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

10. У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, права її власника підтверджуються записом по рахунку депо в системі депозитарного обліку (далі - запис за рахунком депо).

(П. 10 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

11. У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, депозитарій на підставі відповідних доручень власника заставної зобов'язаний внести в систему депозитарного обліку запис за рахунком депо про передачу заставної у довірче управління, в заставу або про вчинення з заставної іншої угоди, а також за заявою власника заставної спеціальний запис, що дає заставодержателю заставної право продати заставну після закінчення певного терміну з метою утримання з виручених грошей суми забезпеченого її запорукою зобов'язання. У разі припинення депозитарного обліку заставної депозитарій робить на ній позначки про обтяження і про угоди, які згідно із внесеними до системи депозитарного обліку записам по рахунках депо діють щодо даної заставної на момент припинення її депозитарного обліку в даному депозитарії.

(П. 11 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

12. У разі якщо здійснюється депозитарний облік заставної, передача прав на заставну, а також вчинення інших угод з заставної може здійснюватися тільки шляхом внесення відповідних записів по рахунку депо.

(П. 12 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

13. Депозитарій має право залучати до виконання своїх обов'язків по зберіганню і (або) обліку заставних інший депозитарій, якщо це передбачено депозитарним договором. В цьому випадку додаткові позначки на заставної не робляться. Депозитарій відповідає за дії певного їм іншого депозитарію як за свої власні.

(П. 13 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Стаття 14. Зміст заставної

1. Заставна на момент її видачі початкового заставодержателю органом, що здійснює державну реєстрацію прав, повинна містити:

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

1) слово "заставна", яке включене в назву документа;

2) ім'я заставодавця і відомості про документ, що посвідчує особу, або його найменування і вказівку місця знаходження, якщо заставодавець - юридична особа;

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

3) ім'я початкового заставоутримувача і відомості про документ, що посвідчує особу, або його найменування і вказівку місця знаходження, якщо заставодержатель - юридична особа;

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

4) назва кредитного договору або іншого грошового зобов'язання, виконання якого забезпечується іпотекою, з зазначенням дати і місця укладання такого договору або підстави виникнення забезпеченого іпотекою зобов'язання;

5) ім'я боржника по забезпеченому іпотекою зобов'язанню, якщо боржник не є заставодавцем, і відомості про документ, що засвідчує особу боржника, або його найменування і вказівку місця знаходження, якщо боржник - юридична особа;

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

6) зазначення суми зобов'язання, забезпеченого іпотекою, і розміру відсотків, якщо вони підлягають сплаті за цим зобов'язанням, або умов, що дозволяють в належний момент визначити цю суму і відсотки;

7) зазначення терміну сплати суми зобов'язання, забезпеченого іпотекою, а якщо ця сума підлягає сплаті по частинах - термінів (періодичності) відповідних платежів та розміру кожного з них або умов, що дозволяють визначити ці терміни і розміри платежів (план погашення боргу);

8) назву і достатню для ідентифікації опис майна, на яке встановлена ??іпотека, і вказівка ??місця знаходження такого майна;

9) підтверджену висновком оцінювача грошову оцінку майна, на яке встановлена ??іпотека;

(Пп. 9 в ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

10) найменування права, в силу якого майно, що є предметом іпотеки, належить заставодавцю, і органу, що зареєстрував це право, із зазначенням номера, дати і місця державної реєстрації, а якщо предметом іпотеки є належне заставодавцю право оренди - точна назва майна, що є предметом оренди, відповідно до підпункту 8 цього пункту і термін дії цього права;

11) вказівка ??на те, що майно, яке є предметом іпотеки, обтяжене правом довічного користування, оренди, сервітутом, іншим правом або не обтяжене ніяким з підлягають державній реєстрації прав третіх осіб на момент державної реєстрації іпотеки;

12) підпис заставодавця і, якщо він не є боржником, також підпис боржника по забезпеченому іпотекою зобов'язанню;

(Пп. 12 в ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

13) відомості про державну реєстрацію іпотеки, передбачені пунктом 2 статті 22 цього Закону;

(Пп. 13 в ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

14) зазначення дати видачі заставної заставодержателя і дати видачі заставної її власнику, якщо здійснювалися анулювання заставної і складання нової заставної із зазначенням дати анулювання попередньої заставної. У разі видачі заставної при іпотеці в силу закону включення в заставу даних, зазначених у підпункті 10 цього пункту, забезпечується органом, що здійснює державну реєстрацію прав. Порядок включення цих даних в заставу визначається статтею 22 цього Закону.

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Документ, названий "заставна", в якому проте відсутні будь-які дані, зазначені в підпунктах 1 - 14 цього пункту, не є заставної і не підлягає видачі початкового заставодержателю.

2. При складанні заставної в неї можуть бути включені також дані і умови, не передбачені пунктом 1 цієї статті.

Окремі умови заставної можуть визначатися зразковими умовами, розробленими для закладних, розміщеними на сайті в мережі "Інтернет" та опублікованими в періодичному друкованому виданні, що постачається тиражем не менше десяти тисяч примірників. В цьому випадку при складанні заставної в неї замість таких умов включається вказівка ??на джерело, в якому опубліковані такі умови.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

2.1. У разі, якщо сторони передбачили в договорі про іпотеку або в договорі, яке тягне за собою за собою виникнення іпотеки в силу закону, умова про можливість звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку, дана умова має бути включено в заставу.

У разі, якщо сторони передбачили в договорі про іпотеку або в договорі, яке тягне за собою за собою виникнення іпотеки в силу закону, способи і порядок реалізації заставленого майна при зверненні стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду, відповідні положення повинні бути включені в заставу.

(П. 2.1 введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 405-ФЗ)

3. При недостатності на самій заставної місця, в тому числі для відміток про нових власників і (або) частковому виконанні забезпеченого іпотекою зобов'язання або записи як при складанні заставної, так і після її видачі інших необхідних відомостей, до неї прикріплюється додатковий лист.

Всі листи заставної складають єдине ціле. Вони повинні бути пронумеровані, прикріплені один до іншого, завірені підписом посадової особи та скріплені печаткою органу, що здійснює державну реєстрацію прав. Окремі листи заставної не можуть бути предметом угод.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

4. У разі невідповідності заставної договором про іпотеку або договором, зобов'язання з якого забезпечене іпотекою, вірним вважається зміст заставної, за винятком випадку, якщо її набувач в момент вчинення правочину знав або повинен був знати про таку невідповідність.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Законний власник заставної вправі вимагати усунення зазначеного невідповідності шляхом анулювання заставної, що знаходиться в його володінні, і одночасної з цим видачі нової заставної, якщо вимога була заявлена ??негайно після того, як законному власнику заставної стало відомо про таку невідповідність.

Укладач заставної несе відповідальність за збитки, що виникли в зв'язку з зазначеним невідповідністю і його усуненням.

Стаття 15. Додатки до заставної

До заставної можуть бути додані документи, що визначають умови іпотеки або необхідних для здійснення заставодержателем своїх прав за заставною.

Якщо документи, що додаються до заставної, не названі в ній з таким ступенем точності, яка достатня для їх ідентифікації, і в заставної не сказано, що такі документи є її невід'ємною частиною, такі документи є обов'язковими для осіб, до яких права за заставною перейшли в результаті її продажу, застави або іншим чином.

Стаття 16. Реєстрація власників заставної

1. Будь-який законний власник заставної вправі вимагати від органу, що здійснює державну реєстрацію прав, зареєструвати його в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним в якості заставодержателя із зазначенням його імені і документа, що посвідчує особу, а якщо власником заставної є юридична особа - його найменування та місцезнаходження.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

2. Боржник по зобов'язанням, забезпеченим іпотекою, який отримав від законного власника заставної письмове повідомлення про реєстрацію отриманого ним другого в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним з належно завіреної випискою з цього реєстру, а так само письмове повідомлення про придбання таким власником заставної, переданої в депозитарій для депозитарного обліку, з належно завіреної випискою по рахунку депо, зобов'язаний здійснювати проміжні платежі за вказаною зобов'язанням, не вимагаючи щоразу пред'явлення йому заставної. Такий обов'язок боржника припиняється після отримання письмового повідомлення від цього або іншого законного власника заставної про відступлення прав за заставною.

(В ред. Федеральних законів від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

3. Реєстраційна запис про законного власника заставної повинна бути здійснена протягом одного дня з моменту звернення заявника до органу, який здійснює державну реєстрацію прав, за умови пред'явлення заставної на підставі:

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

досконалої відповідно до цього Закону передачі права за заставною і виробленої на заставної позначці, якщо вчинила такий напис особа була законним власником заставної або заставодержателем заставної, на ім'я якого була зроблена спеціальна заставна передавальний напис і який продав заставну після закінчення певного в ній терміну ( пункт 4 статті 49);

(В ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

документів, що підтверджують перехід прав за заставною до інших осіб в результаті реорганізації юридичної особи або в порядку спадкування;

рішення суду про визнання прав на заставну за заявником.

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, реєстраційний запис про власника заставної здійснюється на підставі виписки по рахунку депо. Дана виписка завіряється підписом уповноваженої особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу депозитарію, або іншої особи, яка має право діяти від імені депозитарію за дорученням, та печаткою депозитарію, зазначеного в заставної, без пред'явлення відповідної заставної. Дана виписка повинна містити відомості, необхідні для внесення запису про власника заставної до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

Стаття 17. Здійснення прав за заставною і виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання

1. При здійсненні своїх прав власник заставної зобов'язаний пред'являти заставну зобов'язаному особі (боржникові або заставодавцю), щодо якої здійснюється відповідне право, на його вимогу. Власник заставної не пред'являє свою заставну в разі, якщо:

при заставі заставної вона передана в депозит нотаріуса;

заставна закладена з передачею її заставодержателю заставної;

на заставної до або після її видачі зроблено відмітку про її депозитарний облік, зобов'язана особа про це було повідомлено і повідомлення про припинення такого обліку не надійшло.

У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, боржник має право вимагати від власника заставної на підтвердження його прав виписку по рахунку депо, завірену підписом уповноваженої особи, яка виконує функції одноосібного виконавчого органу депозитарію, або іншої особи, яка має право діяти від імені депозитарію за дорученням, і печаткою депозитарію, зазначеного в заставної.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

2. Заставодержатель по виконанні забезпеченого іпотекою зобов'язання повністю зобов'язаний негайно передати заставну заставодавцю з відміткою про виконання зобов'язання в повному обсязі, а у випадках, коли зобов'язання виконується по частинах, - засвідчити його часткове виконання способом, достатнім для заставодавця і очевидним для можливих подальших власників заставної , в тому числі додатком відповідних фінансових документів або вчиненням на заставної записи про часткове виконання зобов'язання.

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

3. Знаходження заставної у заставодержателя або відсутність на ній позначки або посвідчення іншим чином часткового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання свідчить, якщо не доведено інше, що це зобов'язання або відповідно його частина не виконані, за винятком випадку, зазначеного в пункті 2 статті 48 цього Закону .

(В ред. Федерального закону від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

У заставній може бути зазначено, що часткове виконання зобов'язання за заставною не посвідчується. Обов'язок щодо доказування невиконання боржником зобов'язання в такому разі покладається на кредитора відповідно до цивільного законодавства.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

4. Боржник за забезпеченим іпотекою зобов'язанням погашає свій борг повністю або в частині належним виконанням своїх обов'язків за заставною відповідно до плану погашення боргу її законному володільцю або особі, письмово уповноваженому законним власником заставної на здійснення прав по ній.

5. У разі передачі заставної в депозит нотаріуса при заставі заставної боржник по забезпеченому іпотекою зобов'язанню виконує своє зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса.

6. Зобов'язана за заставною особа має право відмовити пред'явнику заставної в здійсненні ним прав за заставною в випадках, якщо:

судом прийнято до розгляду позов про визнання недійсною передачі прав на дану заставну або про застосування наслідків недійсності цієї угоди;

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

пред'явлена ??заставна недійсна в зв'язку з її втратою законним власником і видачею дубліката заставної (стаття 18) або в зв'язку з порушенням порядку видачі заставної або її дубліката, за яке зобов'язані за ним особи не відповідають;

боржник з підстав, зазначених у пункті 2 статті 48 цього Закону, визнається частково виконав зобов'язання.

(Абзац введений Федеральним законом від 11.02.2002 N 18-ФЗ)

Зобов'язана за заставною особа не має права приводити проти вимог законного власника заставної про здійснення прав по ній ніяких заперечень, які не грунтуються на заставної.

7. Знаходження заставної у будь-якого із зобов'язаних за нею осіб або в органі, що здійснює державну реєстрацію прав, свідчить, якщо інше не доведено або не встановлено цим Законом, що забезпечене іпотекою зобов'язання виконано. Особа, у володінні якого виявиться заставна, зобов'язана негайно повідомити про це інших осіб з числа вищезгаданих.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

У випадках, коли відповідно до цього Закону заставна анулюється, орган, який здійснює державну реєстрацію прав, негайно після отримання ним заставної анулює її шляхом проставляння на лицьовій стороні штампа "погашено" або іншим чином, що не допускає можливості її звернення, за винятком фізичного знищення заставної.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Стаття 18. Відновлення прав на втрачену заставну

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

1. Відновлення прав на втрачену заставну проводиться заставодавцем, а якщо він є третьою особою, також і боржником по забезпеченому іпотекою зобов'язанню на підставі:

(В ред. Федерального закону від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

заяви на їхню адресу особи, зазначеного в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним в якості заставодержателя, якщо за даними, внесеними до зазначеного реєстру відповідно до статті 16 цього Закону, можливо встановити законність відновлюваних прав на втрачену заставну, або , якщо здійснюється депозитарний облік заставної, особи, яке згідно із записами по рахунках депо є власником цієї заставної;

(В ред. Федеральних законів від 11.02.2002 N 18-ФЗ, від 30.12.2004 N 216-ФЗ, від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

рішення суду, винесеного за результатами розгляду в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації;

заяви на їхню адресу особи, що втратила заставну і не зазначеного в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним в якості заставодержателя, якщо можливо встановити законність прав даної особи.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

1.1. Відновлення прав на втрачену заставну, депозитарний облік якої здійснюється, проводиться на підставі видається відповідним депозитарієм довідки про останнього власника заставної із зазначенням факту втрати цієї заставної.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

2. Заставодавець, а якщо він є третьою особою, також і боржник по забезпеченому іпотекою зобов'язанню зобов'язані в мінімально можливі терміни скласти дублікат заставної з відміткою на ньому "дублікат" і передати його в орган, який здійснює державну реєстрацію прав.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

3. Дублікат заставної видається органом, що здійснює державну реєстрацію прав, шляхом вручення особі, яка втратила заставну.

(В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 216-ФЗ)

У разі, якщо здійснюється депозитарний облік заставної, особою, що втратив заставну, визнається особа, яка є власником заставної згідно із записами по рахунках депо.

(Абзац введений Федеральним законом від 22.12.2008 N 264-ФЗ)

4. Дублікат заставної повинен повністю відповідати втраченої заставної.

Укладач дубліката заставної несе відповідальність за збитки, що виникли в зв'язку з невідповідністю дубліката заставної втраченої заставної. Зобов'язані за заставною особи не мають права відмовляти законному власнику дубліката заставної в здійсненні прав по ній в зв'язку з зазначеним невідповідністю, якщо вони за нього відповідають.

  Глава II. Укладення договору ПРО ІПОТЕЦІ |  Глава IV. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІПОТЕКИ

 Глава I. Основні положення |  ЗАКЛАДЕНОГО ПО ДОГОВОРУ ПРО ІПОТЕЦІ |  ЦЬОГО МАЙНА ПРАВАМИ ІНШИХ ОСІБ |  Глава VII. НАСТУПНА ИПОТЕКА |  ПЕРЕДАЧА І Застава заставної |  Закладеного за договором про ІПОТЕЦІ |  На яке звернено стягнення |  Глава XI. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК |  Споруди та нежитлового приміщення |  Глава XIII. ОСОБЛИВОСТІ ІПОТЕКИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І КВАРТИР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати