На головну

АСИНХРОННІ МАШИНИ

  1.  Асинхронні RS-тригери
  2.  Асинхронні двигуни для приводу ліфта
  3.  Асинхронні машини (двигуни).
  4.  Види перекосів уточнив ниток. Машини для ширения і виправлення перекосів качка.
  5.  Вплив динамічної характеристики двигуна на усталений рух машини. Руховий резонанс.
  6.  Зовнішня віброактивність обертового ротора і роторної машини. Урівноваження роторів.

Затверджено редакційно-видавничим радою університету

в якості методичних вказівок до лабораторних робіт по курсу «Електричні машини та електропривод" для студентів

очної та заочної форм навчання

 
 Омськ 2007

УДК 621.313 / 314 (075/6)

ББК 31. 261я 73

Е45

Електричні машини. Частина 3. Асинхронні машини: Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Електричні машини та електропривод" / В. Д. Авілов, Ю. Л. Іванілов, Р. В. Сергєєв, Л. Є. Сєркова, Е. А. Третьяков, В. В. Харламов , П. К. Шкодун; Омський гос. ун-т шляхів сполучення. Омськ, 2007. 37 с.

Методичні вказівки включають в себе опис п'яти лабораторних робіт з розділу «Асинхронні машини» курсу «Електричні машини та електропривод», в яких викладені загальні питання теорії асинхронних машин, порядок випробування електричних машин і зняття їх характеристик, що дозволяють вивчити властивості машин і їх особливості.

Призначені для студентів очної та заочної форм навчання відповідно до програм спеціальностей 190401.65 (101800) - «Електро-постачання залізниць», 190303.65 (181400) - «Електричний транспорт залізниць», 151001.65 (120100) - «Технологія машинобудування», 140104.65 ( 100700) - «Промислова теплоенергетика», 190301.65 (150700) - «Локомотиви», 190302.65 (150800) - «Вагони», 190402.65 (210700) - «Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті».

Бібліогр .: 6 назв. Табл. 6. Рис. 15.

Рецензенти: доктор техн. наук, професор В. Н. Горюнов;

канд. техн. наук, доцент В. О. Мельк.

 O Омський гос. університет

 шляхів сполучення, 2007

ЗМІСТ

 Вступ................................................. ...................................
 5. Асинхронні машини .............................................. ..................
 Лабораторна робота 12. Трифазні двошарові обмотки статора машин змінного струму ....................................... .....................  
 Лабораторна робота 13. Маркування кінців обмоток статора асінх-ронного двигуна ...................................... ..............................
 Лабораторна робота 14. Дослідження асинхронного двигуна з корот-козамкнутим ротором ...................................... .........................
 Лабораторна робота 15. Дослідження трифазного асинхронного дві-гателя з фазним ротором ..................................... ..........................
 Лабораторна робота 16. Кругова діаграма асинхронного дви-гателя.......................................................................................
 Бібліографічний список................................................ .............
 
 
 
 Експериментальні дані дослідження |  ВСТУП

 Основні положення теорії |  експериментальна частина |  Вихідні дані для побудови двошарової обмотки |  експериментальна частина |  Методичні вказівки |  Основні положення теорії |  Т а б л і ц а 22 |  експериментальна частина |  Т а б л і ц а 23 |  Розрахунки і побудови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати