Головна

Загальні вимоги до оформлення контрольних робіт.

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. Загальні вимоги охорони праці
  3.  I. вимоги до знань, умінь
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).
  6.  II. Вимоги до освіти
  7.  II. Вимоги до полювання на копитних тварин

1. Контрольна робота виконується строго у відповідності зі своїм варіантом, який видається викладачем кожному студенту. Номер варіанта відповідає номеру розрахункової схеми.

2. Кожну контрольну роботу бажано виконувати в окремому зошиті, ручкою з синьою або чорною пастою, чітким почерком. Необхідно залишати поля 40мм з лівого боку аркуша для зауважень рецензента, а після вирішення кожного завдання 1 чистий аркуш для вказівок рецензента. На обкладинці зошита повинні бути чітко написані: прізвище, ім'я, по батькові студента, найменування дисципліни, найменування навчального закладу та спеціальності.

3. Малюнки (розрахункові схеми, епюри внутрішніх зусиль, діаграми переміщень, допоміжні ескізи і т. Д.) Викреслюються за допомогою лінійки з дотриманням правил ЕСКД простим олівцем.

4. Перед рішенням завдання записується номер завдання, вихідні дані, задана або прийнята розрахункова схема з буквено-числовим позначенням всіх розмірів, зовнішніх навантажень з обов'язковим зазначенням їх розмірностей в системі СІ.

5. Рішення завдання повинно супроводжуватися короткими поясненнями. У всіх випадках утримуйте в числі не більше двох значущих цифр.

Роботи, виконані з порушенням даних вказівок, не зараховуються і не приймаються.


Контрольна робота №4 «Опір матеріалів»

Завдання 4.1.

Для заданого ступеневої стрижня побудувати епюри поздовжніх сил N і нормальних напруг  , Визначити переміщення точки С. Перевірити міцність стрижня. Модуль пружності першого роду Е = 2 · 105МПа

Таблиця 4.1.

 № варіанту а в с  F1  F2  F3  D1  D2  D3 [ ]
м м м  кН  кН  кН  мм  мм  мм  МПа
 1, рис1  0,1  0,3  0,2
 2, рис2  0,1  0,3  0,2
 3, рис3  0,2  0,1  0,6
 4, ріс4  0,2  0,5  0,1
 5, рис5  0,1  0,3  0,1
 6, ріс6  0,2  0,6  0,4
 7, ріс7  0,2  0,6  0,4
 8, ріс8  0,4  0,2  1,2
 9, ріс9  0,4  0,2
 10, ріс10  0,2  0,6  0,3
 11, рис1  0,2  0,6  0,4
 12, рис2  0,2  0,6  0,4
 13, рис3  0,4  0,2  1,2
 14, ріс4  0,4  0,2
 15, рис5  0,2  0,6  0,3
 16, ріс6  0,1  0,3  0,2
 17, ріс7  0,1  0,3  0,2
 18, ріс8  0,2  0,1  0,6
 19, ріс9  0,2  0,5  0,1
 20, ріс10  0,1  0,3  0,1
 21, рис1  0,2  0,1  0,6
 22, рис2  0,2  0,5  0,1
 23, рис3  0,1  0,3  0,1
 24, ріс4  0,2  0,6  0,4
 25, рис5  0,2  0,6  0,4
 26, ріс6  0,4  0,2  1,2
 27, ріс7  0,4  0,2
 28, ріс8  0,2  0,6  0,3
 29, ріс9  0,1  0,3  0,2
 30, ріс10  0,1  0,3  0,2


 програма |  Приклад рішення задачі

 Вступ |  Розрахункова схема 4.2. |  Приклад рішення задачі 4.3. |  Приклад рішення задачі 4.4. |  Отримане значення D1 потрібно округлити в більшу сторону, кратно 2 або 5. |  Приклад рішення задачі 4.5. |  Приклад рішення задачі 4.6. |  Розрахункові схеми для задачі 4.6. |  Приклад розрахунку. |  Приклад розрахунку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати