На головну

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

  1. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
  2. Аналіз використання трудових ресурсів
  3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
  4. Аналіз результатів моделювання і запропоновані рішення щодо використання моделі
  5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та їх використання
  6. Аудит основних засобів та інших необоротних активів.
  7. Вартісні показники ефективності використання

Пригадайте

1. Що таке Буфер обміну? Які операції можна виконувати з його використанням? Чим Буфер обміну операційної системи відрізняється від Буферу обміну Microsoft Office?

2. Що таке конвертація файлів? В яких форматах можна зберегти текстовий документ; електронну таблицю; мультимедійну презентацію; базу даних?

3. Що таке ярлик об'єкта в операційній системі Windows?

4. Об'єкти яких типів можна вставити в текстовий документ? Як це можна зробити?

5. В яких форматах можна зберігати веб-сторінки?

Поняття складеного документа

Протягом вивчення курсу інформатики ви познайомилися з різними прикладними програмами - графічним редактором Paint, текстовим процесором Word 2007і табличним процесором Excel 2007, програмами підготовки мультимедійних презентацій Power Point 2007та комп'ютерних публікацій Publisher 2007, системою управління базами даних Access 2007та навчалися створювати і опрацьовувати з їх використанням різноманітні електронні документи: текстові документи, електронні таблиці, комп'ютерні презентації, бази даних та ін.

Але досить часто при створенні електронного документа в певній програмі виникає необхідність вставити до нього фрагменти з документів, які створені в інших програмах.

Наприклад, у текстовий документ, підготовлений у текстовому процесорі Word 2007, необхідно вставити растровий малюнок, створений в графічному редакторі Paint, а також фрагмент електронної таблиці, яка розроблена в табличному процесорі Excel 2007, та таблицю з бази даних Access 2007. Або при заповненні бази даних в СУБД Access 2007 потрібно використати вже підготовлені дані з електронної таблиці Excel 2007, або у мультимедійну презентацію потрібно вставити відеороліки та аудіозаписи, які були підготовлені заздалегідь. У результаті таких дій користувач отримує документ, що включає фрагменти, які створені за допомогою різних програмних засобів. Подібний документ отримав назву складеного, або інтегрованого документа(рис. 4.51).

Слайд Microsoft PowerPoint
 
Логотип школи
Наші олімпійці
Діаграма кількості переможців в олімпіадах з інформатики за останні 5 років
Список переможців олімпіади з інформатики у поточному році
Малюнок з графічного редактора Paint
Діаграма з табличного процесора Excel 2007
Таблиця бази даних Access 2007
Гіперпосилання на сайт школи

Рис. 4.51. Приклад фрагмента складеного документа

Запам'ятайте!

Складений (інтегрований, лат. integrum - ціле) документ - це документ, в який вставлені фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах.

Програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ називається джерело, а програма (документ, файл), куди вставляються об'єкти з інших джерел, - приймач.

Вставка фрагментів даних з різних програм

Операційна системаWindows надає користувачу кілька способів вставки даних з різних програм до складеного документа. З деякими з них ви вже знайомилися раніше: технологія drag-and-drop (англ. перетягнути та кинути) і використанняБуферу обміну.

Так, у багатьох програмах, які працюють від керівництвом ОС Windows, для вставки об'єктів передбачена можливість перетягування потрібного фрагмента чи об'єкта з використанням миші з вікна однієї програми до вікна іншої (технологія drag-and-drop). При виконанні цієї операції об'єкт переміщується з документа-джерела у документ-приймач, виконання цієї операції при натиснутій клавіші Ctrl призводить до копіювання об'єкта у документ-приймач. Такий спосіб рекомендується використовувати при невеликій відстані між вікнами програми-джерела і програми-приймача. Для цього вікна цих програм доцільно розташувати поруч у віконному режимі.

Також вставити потрібний об'єкт в документ-приймач можна, використавши Буфер обмінуопераційної системиWindows. Для цього слід об'єкт з документа-джерела скопіювати в Буфер обміну (команда Скопіювати), а потім вставити його зБуферу обмінув документ-приймач (команда Вставити). При роботі з програмамиMicrosoft Office 2007використовуєтьсяБуфер обміну Microsoft Office 2007,який, як ви знаєте, може одночасно зберігати 24 об'єкти. Це можна використати для швидкого збирання фрагментів по документах-джерелах та одночасного їх вставлення у документ-приймач. При виконанні цієї операцій вікно Буфера обміну у всіх програмахMicrosoft Office 2007,які задіяні в цій роботі, повинно бути відкритим (для цього потрібно натиснути кнопку відкриття діалогового вікна відповідної групи на вкладці Основне).

Використовуючи ці способи у документ-приймач вставляється копія об'єкта з документа-джерела, при цьому значення деяких властивостей вставлених об'єктів можуть змінитися.

При таких способах вставлення ніякого зв'язку між програмами, документами і об'єктами не встановлюється. І в подальшому опрацювання вставленого об'єкта забезпечується засобами програми, в якій здійснюється робота зі складеним документом. Наприклад, вставивши до текстового документа малюнок з програми Paint, користувач вже не зможе використовувати для зміни малюнка інструменти графічного редактора такі як Пензель, Ластик, Розпилювач, не зможе здійснити інвертування кольорів, виділення довільної області тощо. Він може скористатися тільки засобами, які надає текстовий процесор для роботи з графічними зображеннями.

Відсутність зв'язку між документом-джерелом і документом-приймачем призводить до того, що ніякі зміни об'єкту-оригіналу не відображаються в документі-приймачі. Наприклад, якщо в текстовий документ вставлено діаграму з електронної книги Excel, то вона вставляється як рисунок і при зміні числових даних в документі-джерелі це ніяк не вплине на зображення діаграми, яка вставлена в складений документ.

Технологія OLE

Крім перелічених вище способів, які не завжди є доцільними, вставити об'єкти до складеного документа можна і способами, які забезпечуються технологією OLE.

Технологія OLE (англ. Object Linking and Embedding - зв'язування та вбудовування об'єктів) дозволяє вставляти об'єкти в складений документ, забезпечуючи різні способи зв'язку цього об'єкту з документом-джерелом і з програмою-джерелом.

Запам'ятайте!| Технологія OLE - технологія вставлення об'єктів різних типів в документи інших типів.

Основи створення комп'ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007 | Верстка - процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок (полос) видання у відповідності з принципами дизайну і технічними вимогами. | Експорт (лат. еxport - вивезення) даних - збереження даних у файлі, призначеному для використання в якій-небудь іншій програмі. | Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів | Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну | Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів | Технології та сервіси Веб 2.0. Веб-спільноти. Створення блогів | Спільна робота з документами | Сервіси Windows Live | Словничок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати