На головну

EXERCISE 8 Переведіть на російську мову.

  1.  B) Get together with another student. Listen to his / her reading of the exercise. What recommendations would you give to correct any mispronunciations?
  2.  B. Pre-reading Exercises
  3.  B. Pre-reading Exercises
  4.  B. Pre-reading Exercises
  5.  E.x. 3.2.30. Переведіть запропонований абзац тексту на російську мову.
  6.  Exercise 1
  7.  Exercise 1 Answer the following questions.

Ми всі - психологи-любителі. Ми спостерігаємо, як поводяться люди. Але цього недостатньо, щоб допомагати людям. Психологічна освіта дає знання, допомагає стати професіоналами. Психологи вивчають поведінку людей. Для цього вони використовують різні наукові методи: спостереження, тестування, експерименти. Вчені знаходять достовірні докази і пишуть нові теорії. Психологічні теорії допомагають відповісти на практичні питання.

Grammar

Невизначений і визначений артиклі

артикль вживаєтьсяперед кожним загальним іменником. Невизначений артикль a (An) походить від числівника one (Один), визначений артикль the - Від вказівного займенника that (Той).

Артикль не вживається,якщо перед іменником стоїть вказівний або присвійний займенник, кількісний числівник або заперечення по.

наприклад:

This is my book. I have nobook.

Невизначений артикль a (an) вживається перед одиничним, окремим предметом, який ми не виділяємо з класу йому подібних. Невизначений артикль an стоїть перед іменником, яке починається з голосного звуку: an apple, an egg.

наприклад:

/ bought a book yesterday. Я купив вчора книгу (одну з

багатьох їй подібних).

I have an apple. У мене є яблуко (Одне,

якесь).

Згадуючи предмет вперше, ми вживаємо перед ним невизначений артикль a (an). Згадуючи цей же предмет вдруге, ми ставимо перед ним певний артикль the.

наприклад:

This is a book. The book is interesting.

Невизначений артикль a (an) може вживатися тільки з обчислюваними іменниками, що стоять в однині.Перед неісчісляемимі іменниками або іменниками у множині невизначений артикль опускається.

Невизначений артикль не вживається:

а) З неісчісляемимі і абстрактними іменниками.

наприклад:

/ like coffee and tea. Friendship is very important in our life.

б) З іменниками у множині.

наприклад:

There are people in the street.

в) З іменами власними.

наприклад:

/ spoke with Peter about it.

г) З іменниками, перед якими стоять присвійні
 або вказівні займенники.

наприклад:

Give me this book. My book is at home.

д) З іменниками, за якими слід кількісне
 числівник, що означає номер.

наприклад:

Open your book on page seven.

Невизначений артикльнеобхідний в конструкціях:
 I have a ... This is a ... I am а ...
 I see a ... There is a ... He is а ...

Визначений артикль the виділяє предмет або предмети з класу їм подібних:

наприклад:

The book I bought yesterday was Книга, яку я купив вчора,
interesting. була цікавою (це - кон-

конкретних книга, яку мовець виділяє з класу їй подібних).

Визначений артикль the вживається як з обчислюваними, так і з неісчісляемимі іменниками, як з єдиним, так і зі множиною.

наприклад:

This is abook. Thebook is interesting (Обчислюється в однині).

This is meat. Themeat is fresh (Неісчісляемое).

These are books. Thebooks are good (множина).

Визначений артикль the вживається:

а) Коли відомо (з контексту, з навколишнього оточення), про
 який предмет (предмети, явища) йдеться.

наприклад:

Open thedoor, please. I am going to theInstitute.

б) Коли мова йде про єдиний в своєму роді предмет або яв
 лення.

наприклад:

The moon is shining brightly.

в) Коли іменник має обмежує визначення,
 найчастіше з приводом of.

наприклад:

/ do not know thename of this pupil.

г) Всловосполученнях типу in the north, to the west, at the cinema,
 the same, in the country, the rest of the.

д) Якщо перед іменником стоїть прикметник в превос
 Ходна ступеня.

наприклад:

This is the most interesting book.

e) Перед збірним ім'ям сім'ї: the Petrovs - Петрови. Географічні назви і артикль

З географічними назвами і іменами власними артикль, як правило, не вживається, крім наступних випадків:

а) З назвами морів, річок, океанів, гірських хребтів, груп ост
 ровов використовується певний артикль:

the Pacific Ocean, the Black Sea, the Thames, the British Isles.

б) Певний артикль використовується з декількома назва
 нями країн, областей і міст (хоча зазвичай з цими типами на
 звань артикль не використовується):

the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague, the Riviera, the Congo, the West Indies, the Far East.

в) Певний артикль використовується з назвами країн типу:

the Russian Federation, the United States of America, the United Kingdom.

EXERCISE 1 Переведіть пропозиції на російську мову. Поясніть наявність або відсутність артикля перед іменниками.

1. The Caspian Sea is situated in the South of Russia.

2. Last week I went to Moscow. I met my friends there. We went to a concert. The concert was very good.

3. I have a friend. His name is John. He is from the Netherlands.

4. I like hot tea with jam.

5. I have a garden. The garden is large. There are many flowers in the garden.

6. Do you have notes from the lecture in psychology? Give me the notes, please.

7. This is John. He is a psychologist. John is a good psychologist.

8. There are some shops in our street. The shops are new.

9. Freud was one of the first psychologists who wrote about dreams

10. The sun is shining brightly today. Let's go for a walk.

11. The Simpsons are very nice. They are always friendly.

12. Do you know the name of the new student in our group?

13. Russia is the largest country in the world.

  Attractive |  EXERCISE 2 Вставте артикль, де необхідно.

 від авторів |  VOCABULARY |  A. (In the corridor) |  Переведіть на англійську мову. |  EXERCISE 5 Вставте артикль, де необхідно. |  VOCABULARY |  YOU AND YOUR FRIENDS |  VOCABULARY |  Освіта множини іменників |  EXERCISE 1 Вкажіть обчислюються і неісчісляемие іменники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати