Головна

Визначення гранично допустимих напружень

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  VI. Визначення напору на виході з підпірного насоса
  3.  А 6. ЗАМІНА ПРІДАТОЧОГО ПРОПОЗИЦІЇ Відокремлені означення.
  4.  А. Спрямованість у майбутнє, професійне самовизначення
  5.  Автоколебания в САР. Визначення параметрів автоколивань за допомогою графічних побудов.
  6.  Аксіоматичне визначення ймовірності (по Колмагорова).
  7.  Алгоритм. Визначення контурів в граф-схемою алгоритму.

При короткочасних перевантаженнях гранично допустимі напруження визначаються за емпіричними залежностями:

[?] Fпр1 = [?]Fпр2= 0,6 · ?в = 0,6. 920 = 552 МПа;

Приймаємо число зубів шестерні z1= 32, тоді числа зубів колеса:

z2= z1. iоз.п. = = 32.4,56 = 145,9. приймаємо z2= 146

3.4 Модуль зачеплення, виходячи з умови міцності зубів на вигин:

mn= ,

де Т3 - Крутний момент на вихідному валу приводу; Т3 = 431Нм;

KF - Коефіцієнт навантаження.

КF= ДоF? КF? КFV [3, табл.9; 10].

де КF? - Коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження між зубами, КF?= 1 для прямозубих передач;

КF? - Коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантаження по ширині зубчастого вінця, КF?= 1,4;

КFV - Коефіцієнт динамічності навантаження ДоFV= 1,1.

KF = 1.1,4.1,1 = 1,54

 коефіцієнт ширини зубчастого вінця;  0,5

YF- Коефіцієнт форми зуба; YF= 3,6 при z2= 146

mn=

Приймаємо по ГОСТ9563-80 mn= 2,0 мм.

3.5 Геометричні розміри коліс

Ділильні діаметри:

d1= z1· mn = 32 · 2 = 64 мм,

d2= z2· mn = 146 · 2 = 292 мм.

Діаметри вершин зубів:

dа1= d1+2 mn = 64 + 2.2 = 68 мм,

dа2= d2+2 mn = 292 + 2.2 = 296 мм.

Діаметри западин зубів:

df1= d1-2,5 mn = 64-2,5. 2 = 59 мм,

df2= d2+2,5 mn = 292-2,5.2 = 287 мм. Визначення допустимих напружень при розрахунку зубів на вигин |  Вибір матеріалу зубчастих коліс та виду термічної обробки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати