На головну

Соціально-економічні права дітей з інтелектуальною недостатністю у національних документах

  1. I. Новые принципы уголовного права
  2. I. Права и преимущества судебных приставов
  3. I. Становление основ советского гражданского права
  4. I. Становление экологического права
  5. I. Права и обязанности застрахованных лиц
  6. II. Права и обязанности присяжных поверенных
  7. II. Права и обязанности совета присяжных поверенных

Правовий статус дитини з інтелектуальною недостатністю має певні особливості. Проте, окремих законів, які визначають їхні права немає. Деякі аспекти таких прав описуються в усьому національному законодавстві України. Діти з інтелектуальною недостатністю є громадянами України і, як усі, у віці 16 років вони отримують паспорт. Тому і права, які гарантує Конституція і закони держави, стосуються їх так само, як і усіх інших громадян. Звісно, ці закони можуть містити окремі виключення, особливі умови або детальні норми та механізми їхнього забезпечення для дітей з інтелектуальною недостатністю. Проте, світові підходи до формування законодавства держав рекомендують враховувати, що будь-який окремий закон що регулює права цієї категорії дітей може бути і формою дискримінації [22]. Діти зі зниженим інтелектом, як правило, не підозрюють або не ідентифікують прояви дискримінації по відношенню до себе, не розуміють, яку шкоду приносить дискримінація. У зв'язку зі зниженим інтелектом їм важко відстоювати свої інтереси. У багатьох країнах світу існує законодавство проти дискримінації.

Особливості реалізації прав та захисту дітей-інвалідів відображені у законах України щодо реабілітації, навчання, соціального захисту, медичної допомоги дітям, інвалідам, сімям. (див. Додаток 1).

Положення щодо заборони дискримінації по відношенню до інвалідів містять Конституція України, Закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про охорону дитинства".

Надання розумово відсталій дитині статусу інваліда, призначення їй пенсії а також допомоги по догляду на дитину-інваліда матері або іншому доглядальнику визначається Пенсійним законодавством та Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

Гарантії медичного обслуговування та психіатричної допомоги дитині з інтелектуальною недостатністю регламентовано Законами України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та "Про психіатричну допомогу". Право розумово відсталої дитини на освіту регламентуються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку", затвердженим Міністерством освіти України від 13.05.93 за № 136.

Допомога щодо отримання реабілітаційних заходів регламентується Законами "Про соціальну захищеність інвалідів в Україні" та "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Усі правові аспекти встановлення опіки та піклування над дітьми з інтелектуальною недостатністю та гарантії захисту її майнових прав регулюються Цивільним, Сімейним, Житловим та Цивільним процесуальним Кодексами України.

У липні 2005 року Президентом України було видано Указ «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», який визначає основні заходи, що спрямовані на захист прав дитини. В основному, ці заходи спрямовані на розвиток та підтримку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей) , розроблення концепції реформування системи інтернатних закладів.

Далі наведено перелік прав та гарантій, які визначені українським законодавством і, у більшості положень відповідають правилам, проголошеним у Конвенції про права дитини.

Конституція України гарантує дітям з інтелектуальною недостатністю[2]

****************************************************************************

Закон України "Про охорону дитинства"

****************************************************************************

Закон України "Про основни соціальної захищеності інвалідів в Україні"

o визнає рівність та повноту соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод інвалідів;

**********************************************************************************

Закон України "Про психіатричну допомогу"

*******************************************************************************

Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту" гарантують:

o право дитини на доступність і безоплатність освіти у державних навчальних закладах незалежно від соціального статусу дитини та стану її здоров'я;

o соціальний захист вихованців, учнів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів;

o здобуття освіти в домашніх умовах;

o право дитини на родинне виховання;

o рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

o право на формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття соціального досвіду;

o права батьків на вибір закладу здобуття освіти;

o право батьків /опікунів захищати права та інтереси дитини в судовому порядку;

o безоплатні медичні послуги у навчальних закладах для дітей;

o створення психологічної служби в навчальних закладах та здійснення соціально-педагогічного супроводу у системі освіти задля адаптації дітей до умов соціального середовища, консультативної допомоги батькам та особам, які їх замінюють;

o створення різних типів навчальних закладів для " осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах" такі як: спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави [27,28,29].

*******************************************************************************

Закони України "Про пенсійне забезпечення" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" регулюють

*******************************************************************************

Закон України "Про соціальні послуги"

********************************************************************************

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" гарантує дітям-інвалідам

****************************************************************************

Бюджетний Кодекс України

передбачає видатки, що здійснюються з Державного бюджету України у соціальній

сфері на:

********************************************************************************

Концепція соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю в Україні:

o визначає напрями і гарантії забезпечення державного соціального захисту осіб з розумовою відсталістю з метою їх соціальної адаптації;

o право вибору місця проживання - у родині, закладі або самостійно із забезпеченням соціального супроводження [35].

*******************************************************************************

 Права дітей з інтелектуальною недостатністю у міжнародних документах | Дитина має право на родинне виховання

Л. Сідєльнік, Р. Кравченко., Л. Гончар. ЯК ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ У ХОДІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. | Розділ 3. Дитина з інтелектуальною недостатністю в закладі. Рекомендації для фахівців щодо дотримання особистих прав дитини | Передмова | Розділ 1. Стигма: етичні та професійні аспекти | Терміни та поняття інтелектуальної недостатності | Статус дитини з інтелектуальною недостатністю | Особливості задоволення потреб дитини з інтелектуальною недостатністю | Дитина має право на особливий захист | Дитина має право на власність | Дитина має право на освіту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати