Головна

Розділ 3. Дитина з інтелектуальною недостатністю в закладі. Рекомендації для фахівців щодо дотримання особистих прав дитини

  1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  2. ВИМОГИ БОЙОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬК ППО СВ
  3. Висновки до 3 розділу
  4. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
  5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону прац
  6. Групускладають фактори, які впливають на слуху дитини в один із періодів її розвитку і
  7. Дитина має право на власність

Висновки

Список літератури

Додатки


Вступне слово

Вимога сучасної корекційної педагогіки - поставити в центрі роботи дитину з інтелектуальною недостатністю і сім'ю та максимальне дотримання їхніх прав. Необхідно суттєво підвищити роль фахівців у процесі захисту прав дитини. Якщо фахівці не розуміють прав та потреб дитини, тоді їхня робота значно втрачає ефективність. Крім того, батьки мають знати свої права і вимагати їх дотримання щодо дитини з особливими потребами. Для поліпшення ефективності корекційних програм потрібне підвищення компетентності фахівців щодо питань неповносправності, рівності прав та недискримінації, яке б сприяло позитивному ставленню до дитини з інтелектуальною недостатністю.

Важливим є методичне і нормативно-правове забезпечення роботи команди. Державні і недержавні заклади, які працюють у сфері захисту прав дитини, є надзвичайно цінним ресурсом для підготовки спеціалістів, тому що володіють унікальним досвідом. Саме вони мають виступати базою для практик студентів, проводити навчально-методичні семінари, курси, стажування для спеціалістів, в тому числі із залученням закордонних експертів. Наступним кроком має бути організація системи підготовки спеціалістів з розробкою теоретичного наповнення і практичних модулів щодо прав дитини.

Мета цього видання - допомогти корекційним педагогам та іншим фахівцям соціальних та навчальних закладів орієнтуватися в правовому полі щодо прав дітей з інтелектуальною недостатністю а також власних прав та обов'язків, використовувати ці знання на користь дітей зі зниженим інтелектом.

Ми прагнемо, щоб вихователі та педагоги побачили у своїх вихованцях з особливими потребами, передусім, Людину. Окрім того, ми сподіваємося, що вони навчатимуть і інших своїх учнів спілкуванню з дітьми з інтелектуальною недостатністю. Тому що вичтель виховує майбутнє покоління і може формувати в нього толерантне ставлення до «особливих» дітей . Суспільство повинне змінити стереотип, що дитина з інтелектуальною недостатністю - це хвора дитина, і сприймати кожну з них як особистість.

Ця брошура описує існуючі міжнародні документи та закони, які визначають основні права дітей з інтелектуальною недостатністю, дають більше роз'яснення їхньої суті для максимального використання в інтересах дітей. Тут визачено основні принципи, яких варто дотримуватися плануючи та надаючи допомогу таким дітям. У цій брошурі також надано рекомендації щодо покращення практики надання освітніх та соціальних послуг і включення у цю практику забезпечення відповідних правових гарантій.

Впевнені, що збірка зацікавить також інших фахівців, які працюють з особами з інтелектуальною недостатністю та усіх тих, кого хвилюють проблеми осіб з різними формами психіатричних захворювань.

"Усі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"

Всеохоплююча декларація прав людини ООН

 Л. Сідєльнік, Р. Кравченко., Л. Гончар. ЯК ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ У ХОДІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. | Передмова

Розділ 1. Стигма: етичні та професійні аспекти | Терміни та поняття інтелектуальної недостатності | Статус дитини з інтелектуальною недостатністю | Особливості задоволення потреб дитини з інтелектуальною недостатністю | Права дітей з інтелектуальною недостатністю у міжнародних документах | Соціально-економічні права дітей з інтелектуальною недостатністю у національних документах | Дитина має право на родинне виховання | Дитина має право на особливий захист | Дитина має право на власність | Дитина має право на освіту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати