Головна

I. Загальні вимоги охорони праці

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. ВИМОГИ до знань, умінь
  3.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  4.  II. Вимоги до знань, умінь (відповідно до ГОС).
  5.  II. Вимоги до освіти
  6.  II. Вимоги до полювання на копитних тварин

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації, інших нормативних актів з питань охорони праці та встановлює основні вимоги охорони праці для слюсаря по ремонту тепловозів (далі - слюсар) і працівників інших професій, зайнятих на технічному обслуговуванні і поточному ремонті тепловозів в локомотивних ремонтних депо (далі - депо) і на пунктах технічного обслуговування локомотивів (далі - ПТОЛ) ВАТ «РЖД».

1.2. У депо, ПТОЛ на основі цієї Інструкції, технологічної документації організацій-виробників тепловозів і технологічного обладнання, що використовується при технічному обслуговуванні та ремонті тепловозів, з урахуванням місцевих умов повинні бути розроблені інструкції з охорони праці для конкретного робочого місця слюсаря або виду виконуваної ним роботи.

1.3. До самостійної роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту тепловозів допускаються працівники не молодше 18 років, які мають професійне навчання, відповідне характеру роботи, що пройшли обов'язковий попередній (під час вступу на роботу) медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки, первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці, стажування і перевірку знань вимог охорони праці в обсязі, відповідному виконуваних обов'язків, а також перевірку знань норм і правил роботи в електроустановках в комісії депо з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки.

Знову прийняті на роботу працівники повинні бути ознайомлені з діями при виникненні нещасного випадку на виробництві та надання першої допомоги потерпілим при проведенні вступного інструктажу з охорони праці.

1.4. Слюсар, вперше прийнятий або переведений з підрозділу в підрозділ всередині ВАТ РЖД, характер роботи якого істотно змінився і який вперше в зимових умовах виконує роботи, пов'язані з рухом поїздів - «першозимівник» - повинен пройти навчання для працівника, вперше приступає до роботи в зимових умовах .

1.5. В процесі роботи слюсар повинен проходити повторні, позапланові, цільові інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці, навчання з охорони праці, з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві, чергові і позачергові перевірки знань вимог охорони праці, перевірки знань норм і правил роботи в електроустановках (слюсар, який має групу з електробезпеки II і вище), інструктажі з електробезпеки (слюсар, який має групу з електробезпеки I).

У встановлені терміни слюсар повинен проходити періодичні медичні огляди.

1.6. Слюсар, що виробляє роботи по переміщенню вантажів кранами та обслуговуючий це обладнання, повинен бути навчений по професії стропальник, атестований і допущений до самостійної роботи в порядку, встановленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ПБ 10-382-00, Правилами будови і безпечної експлуатації підйомників (вишок) ПБ 10-611-03 і іншої нормативної документації.

1.7. Щорічно слюсар повинен проходити теоретичне і практичне навчання прийомам надання першої допомоги постраждалим.

1.8. При виконанні службових обов'язків слюсар повинен мати при собі службове посвідчення, посвідчення про присвоєння групи з електробезпеки, посвідчення про перевірку знань з охорони праці та попереджувальний талон з охорони праці.

1.9. Відповідно до законодавства Російської Федерації і Положенням про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів, затверджених наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 05.03.2004г. № 7, загальна тривалість робочого часу, часу початку і закінчення роботи, тривалість обідньої перерви, періодичність і тривалість внутрішньозмінних перерв, тривалість роботи в нічний час для слюсаря повинні бути встановлені в правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників депо і їх виробничих підрозділів.

1.10. Працівники, відряджаються для тимчасової роботи, по прибуттю до структурного підрозділу ВАТ «РЖД», повинні проходити вступний та первинний інструктажі з охорони праці з урахуванням особливостей виконання роботи в місці відрядження.

1.11. Слюсар повинен знати в обсязі, відповідному виконуваних обов'язків:

призначення, пристрій і принцип дії дизеля, електричних машин і апаратів, екіпажної частини, механічного та пневматичного обладнання тепловозів;

вимоги цієї Інструкції;

електричні схеми тепловозів, для проведення технічного обслуговування і поточних ремонтів;

вимоги інструкцій по експлуатації технологічного обладнання, випробувальних стендів, вимірювальних приладів, пристосувань, пневмо-, електроінструменту і механізмів, які використовуються при технічному обслуговуванні та ремонті тепловозів;

технологічний процес ремонту тепловозів в обсязі виконуваних ним робіт;

вплив на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи і заходи захисту від їх впливу;

правила застосування засобів індивідуального захисту;

способи надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві;

місце зберігання аптечки для надання першої допомоги постраждалим;

способи надання першої допомоги постраждалим;

вимоги виробничої санітарії;

вимоги пожежної безпеки, порядок прокладки рукавних ліній для гасіння вогню водою від внутрішніх пожежних кранів та зовнішніх пожежних гідрантів, розташування і порядок приведення в дію первинних засобів пожежогасіння;

норми і правила роботи в електроустановках та електроінструментом.

1.12. В процесі роботи слюсар зобов'язаний:

дотримуватися вимог цієї Інструкції;

дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку і встановлений режим праці і відпочинку;

дотримуватися вимог технологічних процесів і застосовувати безпечні прийоми праці;

містити в чистоті робоче місце, не допускати його захаращення деталями, пристосуваннями і інструментом;

розташовувати знімаються з тепловоза деталі та обладнання в спеціально відведених місцях для подальшого транспортування в ремонт у відповідні відділення і ділянки, встановлені технологічним процесом;

складати обтиральний і інші матеріали, негідні для подальшого використання, тільки в призначені для їх збору ємності (тару) для подальшої утилізації;

містити в справному стані і чистоті інструмент, прилади, стенди, пристосування, інвентар, засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ);

виконувати вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків безпеки і написів, а також сигналів, що подаються машиністами локомотивів, водіями транспортних засобів і кранівниками вантажопідіймальних кранів;

спускатися в оглядову канаву і підніматися на дах тепловоза в спеціально обладнаних місцях;

переходити оглядові канави по перехідних містках шириною не менше 0,6 м;

обходити на безпечній відстані місця, де ведуться роботи на висоті;

стежити за пересуванням одиниць рухомого складу, вантажопідіймальних кранів, автомобілів та іншого транспорту;

використовувати засоби індивідуального захисту при виконанні робіт, пов'язаних з шкідливими і небезпечними виробничими факторами;

носити інструмент і вимірювальні прилади в спеціальних ящиках або сумках.

1.13. Слюсар, допущений до виконання робіт по переміщенню вантажів кранами повинен:

мати відповідне посвідчення на право виконання робіт;

знати встановлений порядок обміну сигналами з кранівником;

знати схеми стропування деталей і вузлів (далі - вантаж) тепловозів;

знати норми бракування канатів, гака, вантажозахоплювальних пристроїв і тари;

знати правила безпечного переміщення вантажів кранами;

мати поняття про будову використовуваного вантажопідйомного механізму (крана) і знати його вантажопідйомність;

використовувати для роботи інвентарні, справні вантажозахватні пристосування в залежності від маси та характеру вантажу, відповідні за вантажопідйомністю, числу, довжині і куту нахилу віток до вертикалі;

знати технологію робіт з переміщення вантажів, які можуть виконуватися тільки під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт кранами;

знати порядок безпечної роботи вантажопідіймальних кранів поблизу електрифікованих колій та ліній електропередач.

1.14. Під час роботи на слюсаря можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

а) фізичні:

рухомий рухомий склад та інші транспортні засоби;

не обгороджені рухомі або обертові елементи обладнання;

переміщувані вантажопідйомними механізмами вантажі;

підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

підвищена або знижена температура поверхонь обладнання і повітря робочої зони;

підвищений рівень інфразвукових та ультразвукових коливань;

підвищена або знижена вологість і рухливість повітря;

підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

недостатня освітленість робочої зони;

розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги) *;

фізичні перевантаження.

б) хімічні:

підвищена загазованість і запиленість повітря робочої зони;

контакт з хімічними речовинами.

в) біологічні: патогенні мікроорганізми.

 * До роботи на висоті відносяться роботи, при виконанні яких працівник перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів висотою 1,3 м і більше від поверхні землі, підлоги, платформи, майданчики, з яких виробляються роботи. При неможливості огородження таких перепадів, роботи на висоті повинні виконуватися працівниками із застосуванням запобіжного пояса і страхувального каната і захисної каски (посилання на Міжгалузеві правила по охороні праці при роботі на висоті ПОТ Р М -012-2000).

1.15. Відповідно до «Типових норм безплатної видачі сертифікованих спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту РФ, зайнятим на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 22.10 .2008г. № 582Н, слюсар з ремонту тепловоза повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту:

костюм «Механік-Л» або комбінезон для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів;

черевики (або чоботи) юхтові на маслобензостойкой підошві з металевим підноском;

фартух з прогумованої тканини;

рукавички з полімерним покриттям;

нарукавники з полімерних матеріалів;

каска захисна;

жилет сигнальний 2 класу захисту;

При виконанні робіт віброінструментом додатково:

рукавиці віброзахисні або рукавички віброзахисні;

При виконанні робіт з миття дрібних деталей локомотивів додатково:

окуляри захисні;

рукавички гумові;

Взимку додатково:

комплект для захисту від знижених температур «Оглядач»;

білизна натільна утеплене в III, IV і особливому поясах до комплекту для захисту від знижених температур «Оглядач»;

чоботи юхтові утеплені на нефтеморозостойкой підошві в I і II поясах;

чоботи шкіряні утеплені «ПІВНІЧ Ж Д» або валянки (чоботи валяні) в III, IV і особливому поясах;

калоші на валянки (чоботи валяні).

При виконанні робіт, пов'язаних з підвищеним рівнем шуму, слюсар повинен бути забезпечений засобами захисту органів слуху (навушниками протишумними, антифонами, беруші);

При виконанні робіт, пов'язаних з можливістю травмування очей (робота з ударним пневмоинструментом, на станочном обладнанні, робота з хімічно активними речовинами, пилоутворювальними роботами), слюсар повинен бути забезпечений захисними окулярами.

Працівникам, які залучаються до робіт на висоті, додатково видаються пояс запобіжний, страхувальний канат і каска захисна як «чергова».

Слюсарю, що виконує виробничі операції в обмежених (замкнутих) просторах, для захисту голови від вертикальних і бічних ударів об нерухомі предмети і огорожі додатково видається каскетці з терміном шкарпетки 1 рік.

Залежно від характеру виконуваних робіт можуть додатково видаватися щитки захисні лицьові, респіратори, напівмаски зі змінними фільтрами, маски зі змінними фільтрами, навушники, діелектричні рукавички, наколінники і інші засоби індивідуального захисту з терміном шкарпетки «до зносу» або як «чергові».

Повний перелік засобів індивідуального захисту ділянок виробництв, на яких зайнятий працівник, затверджується керівником депо в залежності від місцевих умов на підставі «Типових норм безплатної видачі сертифікованих спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту РФ, зайнятим на роботах, які виконуються в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням », затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 22.10.2008г. № 582Н з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Вся спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ повинні бути сертифіковані.

1.16. Порядок видачі, зберігання і використання спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ повинен відповідати «Правилам забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації від 01 червня 2009 року № 290н, і встановлюватися керівником депо в залежності від місцевих умов . Москва 2012 |  Спеціальну і особистий одяг і взуття необхідно зберігати в спеціально обладнаних місцях санітарно-побутових приміщень.

 II. Вимоги охорони праці перед початком роботи |  III. Вимоги охорони праці під час роботи |  IV. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях |  До усунення пошкоджень необхідно вжити заходів до огородження місця і стежити, щоб ніхто не наближався до обірваного проводу, що стосується землі, на відстані менш 8м. |  V. Вимоги охорони праці після закінчення роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати