Головна

Методика розв'язування задачі

  1. IX. МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
  2. "ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА" ПО ВИВЧЕННЮ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
  3. VI. Задачі
  4. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття
  5. Алгоритм розв'язання і розв'язання задачі про призначення
  6. Багатокритерійні задачі вибору. Принцип Парето. Умови компромісу.
  7. Беседа с использованием проективных заданий («Зазеркалье») (адаптированная методика Е. И. Изотовой).

1. Для заданого графа станів і переходів складають систему диференціальних рівнянь, тобто

, .

2. Отримана система є лінійно залежною. Тому в ній виключається одна із змінних і відповідне їй диференціальне рівняння. Замість нього використовується такий зв'язок:

.

Наприклад, для визначеності в системі рівнянь виключимо Р0(t),виконавши підстановку:

.

Унаслідок цього, рівняння запишеться таким чином:

, .

3. Перехідний процес у системі може бути розрахований методом Ейлера. При цьому розрахункові співвідношення будуть мати такий вигляд:

, ,

де g - номер ітерації (g = 0,1,2,3...); - крок квантування за часом.

Початкові умови задаються відповідно до вихідних даних, тобто

,

, , .

Обчислення перехідного процесу відбувається доти, поки значення ймовірності Рjg практично перестануть змінюватись.

4. Імовірності Рj станів системи, що перебуває в граничному стаціонарному режимі, визначаються шляхом розв'язування системи алгебраїчних рівнянь, отриманої унаслідок прирівнювання нулю похідних у системі диференціальних рівнянь, а саме:

(5.5)Постановка задачі | Приклад розв'язування задачі

Перетворення характеристик СВП лінійною динамічною системою | Теоретичні відомості | Методика розв'язування задачі | Приклад виконання завдання | Теоретичні відомості | Постановка задачі | Методика розв'язування задачі | Приклад виконання завдання | Варіанти індивідуальних завдань | Теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати