На головну

Приклад виконання завдання

  1. III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. А) по формулам Крамера, б) методом обратной матрицы, в) методом Гаусса, г) с помощью пакета прикладных математических программ MathCAD(Excel).
  3. Академического и прикладного бакалавра (ФГОС ВО)
  4. Аналіз завдання
  5. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.
  6. Аудиторні завдання
  7. Аудиторні завдання

Задано такі значення параметрів динамічної системи:

A = 0,5; T =10; S0 = 0,2; k = 2; T1 = 1,5;

Т2 - невідомий параметр.

Потрібно знайти залежність критерію (4.1) (відношення «сигнал/шум» на виході системи) від параметра T2.

Розв'язок

Користуючись формулою (4.7) можемо записати, що

.

З виразу (4.8) отримуємо, що . Тоді критерій (4.1) набуває такого вигляду: .

Щоб дослідити залежність критерію (4.1) від невідомого параметра системи, побудуємо графік залежності I(T2) (див. рис. 4.3).

1,02 5,06 T2
  1,685   0,1  
I(T2)

Рис. 4.3. Графік залежності I від Т2

Висновки:

Параметр I набуває оптимального значення, яке дорівнює 1,685, якщо T2 дорівнює 5,06.

Контрольні питання

1. Дайте визначення динамічної системи.

2. Які динамічні системи називаються лінійними?

3. Якими способами може бути заданий корисний сигнал?

4. Яким чином описують лінійну динамічну систему?

5. Дайте визначення поняття «білий шум»?

6. Як досліджується система на оптимальність?

7. Яка методика обчислення оптимальних значень параметрів лінійної динамічної системи?



Методика розв'язування задачі | Варіанти індивідуальних завдань

Приклад розв'язування задачі | Теоретичні відомості | Методика розв'язування задачі | Приклад виконання завдання | Перетворення характеристик СВП лінійною динамічною системою | Теоретичні відомості | Методика розв'язування задачі | Приклад виконання завдання | Теоретичні відомості | Постановка задачі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати