Головна

I частина

  1.  Dolom 1. Asnacal 'asavans. (Частина 1. Початок війни).
  2.  Dolom 1. Asosadas Asaragt (Частина 1. Облога міста).
  3.  Dolom 2. Asnokot pjer Aspikstipi (Частина 2. Ніч перед нападами).
  4.  Dolom 3. Ipisjetjelas askobor (Частина 3. Останній бій).
  5.  I частина
  6.  I частина.

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

I частина

(Опис конструкції і налагодження універсальних верстатів)


                 
   
     
 
   
 
   
Ю. А. Ведерников, Р. М. Хисамутдинов

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА

I частина

(Опис конструкції і налагодження універсальних верстатів)

Допущено Навчально-методичним об'єднанням вузів за освітою в області автоматизованого машинобудування (УМО АМ) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв»

Набережні Челни


УДК 621.9.06

ББК 34

В27

рецензент: Ф. Ш. Хафизов, Генеральний директор ЗАТ «Ремдизель»

Ведерников Ю. А., Хисамутдинов Р. М. Технологічне обладнання машинобудівного виробництва: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 151900. У 2год. Ч.1. Опис конструкції і налагодження / Ю. А. Ведерников, Р. М. Хисамутдинов; Набережні Челни: Изд-во КНІТУ КАИ. 2014.-293с.

ISBN 978-5-9905348-1-0

У першій частині навчального посібника описуються конструкції, налагодження та схеми роботи основних типів металорізальних верстатів, що застосовуються в машинобудівних виробництвах.

Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівного виробництва» за профілем «Технологія машинобудування»

УДК 621.9.06

ББК 34

ISBN 978-5-9905348-1-0 © Ведерников Ю. А., 2014

© Хисамутдинов Р. М., 2014


ЗМІСТ

 Передмова ... ...
 1. Заготівельне виробництво ВАТ «КАМАЗ» ...
 2. Механічне обладнання заготівельного виробництва ...
 2.1 Круглопилкові верстати ... ...
 2.2 Стрічкопильні верстати ... .
 2.3 Ударні механізми для різання металу ...
 3. Токарні верстати ... ...
 3.1 Токарно-гвинторізні верстати ...
 3.2 Карусельні верстати ... ...
 3.3 Токарні лобові верстати ...
 3.4 Токарно-револьверні верстати ...
 3.5 Сучасні токарні універсальні верстати ...
 4. Верстати для обробки отворів ...
 4.1 Свердлильні верстати ... ...
 4.2 Розточувальні верстати ... ...
 5. Шліфувальні верстати ... ...
 5.1 Круглошліфувальні верстати ...
 5.2 Внутрішньошліфувальні верстати ...
 5.3 Плоскошліфувальні верстати ...
 5.4. Доводочні верстати ... ...
 5.5 Хонінгувальні верстати ... ..
 5.6 суперфінішне верстати ... ..
 6 Верстати спеціальних методів обробки ...
 6.1 Електроерозійні верстати ...
 6.2 Ультразвукові верстати ... ...
 6.3 Електрохімічна розмірна обробка ...
 6.4 Променева обробка ... ...
 6.5 Лазерна обробка ... ...
 6.6 Верстати для лазерної обробки ...
 6.7 Плазмова і газове різання ...
 6.8 Згинання ... ...
 7. Зубооброблювальні верстати
 7.1 Методи нарізання зубчастих коліс і класифікація станковдля нарізування циліндричних коліс ...  
 7.2 Зубофрезерні верстати ... ...
 7.3 Зубодовбальні верстати ... ...
 7.4 зубошевінговальні верстати ...
 7.5 Зубошліфувальні верстати ...
 7.6 Зубозакругляющіе верстати ...
 7.7 Методи нарізування зубів прямозубих конічних коліс ...
 7.8 Освіта зубів конічних коліс по методу обкатки ...
 7.9 Зубостругальний верстат моделі 526 ...
 7.10 Нарізування конічних коліс з круговими зубами ...
 7.11 Зубошліфування конічних коліс ...
 7.12 Шліцефрезерная верстати ...
 7.13 Обробка зубів коліс накочуванням ...
 8. різбленняобробні Верстати ...
 8.1 Методи отримання різьби і ріжучий інструмент ...
 8.2 Різьбофрезерні верстат 5Д63 ...
 8.3 Вертикальний резьбонарезной верстат ...
 8.4 Гайконарізні верстати ... ...
 8.5 Різьбошліфувальний верстат ...
 8.6 Різьбонакатні верстати ... ..
 9. фрезерні ... ...
 9.1 Горизонтальний консольно-фрезерний верстат 6Н81 ...
 9.2 Вертикально-фрезерний верстат моделі 6Н12ПБ ...
 9.3 Широкоуніверсальний консольно-фрезерний верстат ...
 9.4 Оснащення для фрезерних верстатів ...
 9.5 Ділильні головки ... ...
 9.6. Вертикально-фрезерний верстат моделі 6А54 ...
 9.7 Поздовжньо- фрезерні верстати ...
 9.8 фрезерні безперервної дії ...
 9.9. Фрезерні верстати для обробки шпонок ...
 9.10 Сучасні універсальні консольно-фрезерні верстати ...
 10. Страуси протяжні верстати ...
 10.1 Стругальні верстати ... ...
 10.2 Довбальні верстати ... ...
 10.3 Протяжні верстати ... ...
 11 Заточувальні верстати ... ...
 12. Затилувальні верстати ... ...
 Список літератури... ...

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Технологічне обладнання машинобудівного виробництва» складається з 2-х частин:

1) «Універсальні верстати»

2) «Верстати автомати і верстатні системи автомобілебудування»

2-я частина містить опис верстатів автоматів з механічними зв'язками, спеціальних верстатів автоматів, верстатів з ЧПУ, верстатних модулів промислових роботів, автоматичних ліній і гнучких верстатних систем, використовуваних в автомобілебудуванні.

У виробництві на автомобільних заводах, в тому числі і на заводі ВАТ «КАМАЗ», на ряду з наявністю сучасного високоавтоматизованого обладнання, в даний час значне місце займають і універсальні верстати в допоміжному і частково основному виробництві.

Мета навчального посібника прищепити випускникам необхідні знання за універсальним обладнанню, грамотно використовувати і експлуатувати. Ілюстрації до тексту першої частини навчального посібника представлені в другій частині посібника.

Основні розміри і розмірні ряди верстатів

Для більшості вітчизняних верстатів загальносоюзними стандартами встановлені основні параметри, що характеризують розміри оброблюваних деталей або геометричні розміри верстата. Наприклад, для карусельних, круглошліфувальних і зубофрезерних верстатів основним параметром є найбільший діаметр оброблюваної деталі, для поперечно-стругальних і довбальних верстатів найбільший хід повзуна, для фрезерних верстатів - габаритні розміри столу і т.д.

Економічно доцільно створювати верстати по розмірним рядах. Розмірним рядом називають групу однотипних верстатів, подібних за кінематичною схемою, конструкції, зовнішнім виглядом, за що мають різні основні параметри - розміри.

Конструкція верстатів розмірного ряду складається в основному з уніфікованих вузлів і деталей, однакових або подібних. Це полегшує проектування, виготовлення і експлуатацію верстатів, здешевлює їх виробництво. Конструктивне подобу моделей і широка межразмерная уніфікація дають можливість організувати багатосерійне, а в ряді випадків потокове виробництво вузлів і деталей верстатів.

Класифікація металорізальних верстатів

Залежно від характеру виконуваних робіт верстати поділяють на групи і типи (табл.1). Верстат, що є представником розмірного ряду і має конкретні параметри, характеризує собою типорозмір, який, в свою чергу, може мати різне конструктивне виконання. Конструкція верстата даного типорозміру, спроектована для заданих умов обробки, носить назву моделі.

Така класифікація дозволяє привласнювати кожному станку серійного виробництва шифр (індекс) - умовне позначення типу і моделі, що складається з трьох-чотирьох цифр. Перша цифра вказує групу, друга - тип, третя і четверта характеризують один з найважливіших розмірів верстата або оброблюваної деталі. Буква, що стоїть після першої цифри, означає, що дана модель верстата модернізована (покращена). Якщо буква стоїть в кінці, то це означає, що на базі основної моделі виготовлений відмінний від нього верстат. Наприклад, шифр 2150 позначає вертикально-свердлильний верстат з найбільшим діаметром свердління 50 мм деталей зі сталі. Після модернізації верстата привласнений індекс 2Л150, який відрізняє його нову модель від попередньої. Модифікацію базової моделі позначають будь-якої буквою в кінці шифру. Наприклад, 6Н12 - індекс вертикально-фрезерного верстата, 6Н12К - копіювально-фрезерного, 6Н12Ф - верстата з програмним управлінням; створеного на базі верстата попередньої моделі. Шифр спеціальних і спеціалізованих верстатів утворюється додаванням до шифру заводу порядкового номера моделі. Наприклад, ЕЗ-9 - шифр спеціального верстата для нарізування зубчастих рейок, що випускається Єгор'євським верстатобудівним заводом.

За ступенем універсальності розрізняють верстати універсальні, спеціалізовані і спеціальні. Перші призначені для обробки деталей, подібних за конфігурації, але мають різні розміри, наприклад зубообробні або різьбонарізні верстати. На спеціальних верстатах обробляють деталі одного типорозміру.

За своєю будовою верстати діляться на автомати і напівавтомати. Автоматом, або автоматичним верстатом, називають верстат, в якому все робітники і допоміжні рухи, необхідні для виконання технологічного циклу обробки заготовки, механізовані. Напівавтоматом називають автоматичний верстат, в якому частина руху не механізована. У більшості випадків це руху, пов'язані з завантаженням та зняттям заготовок.

За ступенем точності розрізняють верстати п'яти класів: нормальної Н, підвищеної П, високою У, особливо високою А точності і особливо точні С (майстер-верстати). Співвідношення між величинами допусків при переході від класу до класу виражається знаменником ряду 1,6.

Великогабаритні верстати, що мають велику масу (понад 10 т), відносять до групи важких верстатів. В окремих випадках в основу класифікації кладуть такі ознаки, як число одночасно працюючих інструментів, розташування осі шпинделя в просторі і т.д.
 Матеріали, застосовувані в ході робіт |  ВИДИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ КАМАЗ

 поковки |  ШТАМОВКА НА ГКР |  СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОЦЕСИ ШТАМПОВКИ |  ВИЛИВКИ |  ЗАГОТІВЛІ З ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ |  заготівельні операції |  Операції листового штампування |  СЕРЕДНЯ І дрібного штампування |  Штампування деталей РАМ |  МЕХАНІЧНА ОБЛАДНАННЯ заготівельних ВИРОБНИЦТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати