На головну

II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Загальні рекомендації
  3.  II. Комерційні організації.
  4.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  5.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  6.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При використанні в виховно-освітньої роботі тематичного планування велике значення має організація ранкових бесід з дітьми. Вони є важливою складовою частиною всього педагогічного процесу, так як сприяють досягненню більшої ефективності роботи педагогів з розвитку мислення й мови дітей.

бесіда - Це цілеспрямоване обговорення чого-небудь, організований, підготовлений діалог на заздалегідь обрану тему.

Бесіда є одночасно методом ознайомлення дитини з навколишнім світом і через розвиток зв'язного мовлення. Під час бесіди дорослий вчить дитину логічно мислити і зв'язно формулювати свої думки. У бесіді дитина повинна нагадувати, аналізувати, порівнювати, висловлювати судження і робити висновки, висновки. Бесіда вимагає від дитини обмірковування свого висловлювання. Разом з мисленням розвивається і мова: формуються діалогічні і монологічні форми зв'язного мовлення, вміння слухати і розуміти співрозмовника, давати зрозумілі відповіді на поставлені питання, ясно висловлювати свої думки. Словниковий запас дітей активізується, уточнюється і доповнюється.

Проведення ранкових бесід з дітьми має свої цілі:

- Введення дітей в тему тижні;

- Активізацію їх особистого досвіду, систематизацію та уточнення уявлень, по
 отриманих дітьми в процесі їх повсякденному житті, а також спеціально організованої
 ванних занять;

- Закріплення і збагачення знань, допомога дітям в більш глибокому і повному вос
 прийнятті дійсності.

змістом бесід є програмний матеріал по ознайомленню дітей з навколишнім життям: побутом і працею людей, подіями суспільного життя, діяльністю дітей в дитячому садку (гри, праця, взаємодопомога, друзі). Зміст ранкових бесід з дітьми безпосередньо пов'язано з темою тижня.

Хоча для ранкових бесід з дітьми ми пропонуємо певний набір питань, але їх зміст протягом тижня змінюється. У понеділок проводиться вступна бесіда або бесіда, яка випереджає отримання дітьми нових знань. Вона є сполучною ланкою між наявним у дітей досвідом і знаннями, які вони придбають. Її мета - виявити розрізнений досвід і створити інтерес до майбутньої діяльності. У ранкові години вівторка, середи та четверга доцільно проводити бесіди, які супроводжують придбання нового досвіду. Їх мета - стимулювати і спрямовувати увагу дітей на більш багате і доцільне накопичення досвіду; допомогти дітям отримати ясні, чіткі уявлення, доповнити їх знання. У п'ятницю проводиться бесіда заключна або узагальнююча. Мета узагальнюючої бесіди - систематизувати, уточнити і розширити досвід дітей, отриманий в процесі їх діяльності, спостережень, екскурсій. Саме цей тип бесіди, на думку М. М. Алексєєвої і В. І. Яшиній, найбільше сприяє розвитку діалогічного мовлення, в першу чергу завдяки питально-відповідної формі спілкування3.

початок бесіди має бути образним, емоційним, щоб мобілізувати дітей, швидко зібрати їх увагу та пробудити інтерес до майбутніх занять, викликати бажання брати участь в бесіді. Тому почати бесіду можна з спогади педагога, з розглядання іграшки, предмета, картини; можна використовувати загадки, прочитати вірш, що мають пряме відношення до теми бесіди.

3 Алексєєва М. М., Яшина В.І. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят. - М .: «Академія», 2000..

з-г«В 17


У більшості розмови перед дітьми послідовно ставлять питання, з метою активізувати їх мислення і мовну діяльність. Вихователь дає пояснення, підтверджує дитячі відповіді, обіцяє їх, вносить доповнення, поправки.

закінчення бесіди має характеризуватися певною завершеністю, містити узагальнюючі висновки по всій бесіді. В закінчення вступної бесіди доцільно залишити ряд питань без відповіді, а на закінчення запропонувати дітям відповісти на них в процесі занять ( «Сьогодні на занятті ми дізнаємося ... побачимо ... перевіримо ...»). В закінчення заключної бесіди діти або вихователь роблять узагальнення (заключний розповідь).

Бесіда може бути закінчена загадкою, читанням вірші, прислів'ям, слуханням магнітофонного запису, пов'язаної з темою бесіди.

Проводяться ранкові бесіди з невеликими підгрупами дітей. Якщо тема заняття вимагає активізації знань та досвіду дітей всієї групи, то вихователь може зібрати їх в гурток біля себе в проміжок часу між ранковою гімнастикою і сніданком.

Успіх бесіди і досягнення її цілей залежить від емоційності її проведення, використання наочного матеріалу, віршів, загадок, а також від уміння педагога пробудити активність дітей, залучити їх до участі в бесіді.

При цьому важливо пам'ятати, що бесіда передбачає рівноправну участь в ній усіх співрозмовників. Тому вихователь, хоча ініціатива в бесіді і належить йому, не повинен перетворювати бесіду в свій монолог. Ефективність ранкової бесіди для мовного розвитку дітей буде досить високою лише тоді, коли діти зможуть активно висловлюватися і будуть впевнені в тому, що співрозмовники їх уважно вислухають. Отже, велика частина часу бесіди повинна відводитися висловлювань дітей. При цьому вихователь активно сприяє розвитку у дітей навичок культури мови: діти вчаться уважно слухати того, хто говорить; не відволікайся; не перебивати співрозмовника; стримувати своє безпосереднє бажання відразу відповідати на запитання, чи не почекавши, поки закінчить мова інший учасник бесіди.

Важливе значення для ефективності ранкових бесід має те, як сформульовані питання вихователя до дітей. Питання повинні бути чіткими, досить короткими і зрозумілими дітям. Тому вихователь продумує їх напередодні, можливо, робить для себе пам'ятку, записує перелік питань.

Взаємодія з батьками

Не менш важливо для ефективного розвитку дітей встановлення тісного контакту з родинами вихованців. Взаємодія з батьками необхідно завжди, оскільки саме сім'я відіграє вирішальну роль у вихованні дитини дошкільного віку, а батьки - найважливіші, головні, значимі для нього люди. Традиційними формами співпраці з сім'єю в дошкільному закладі вважаються батьківські збори і індивідуальні бесіди.

Але, як правило, батьки наших дітей - люди дуже зайняті, і нерідко їм зовсім ніколи поговорити з вихователем, обговорити проблеми розвитку і виховання своєї дитини.

Виручає нас в цьому випадку наочна інформація. Це можуть бути матеріали, які ми вивішуємо на стенди або поміщаємо в папки-пересування. Сучасна форма -інформаційні листки, які представляють собою аркуші формату А4 з короткою і найбільш цінною для батьків інформацією. Такі листки видаються кожному з батьків, що підкреслює увагу дошкільного закладу до сім'ї, бажання педагогів співпрацювати з батьками вихованців.


Інформація, яка міститься на стендах, папках-пересування, інформаційних листках, повинна задовольняти декільком вимогам:

- По перше, конкретністьцієї інформації. Якщо це поради психолога, то вони
 повинні бути точними і чіткими, без опису особливостей психічного розвитку
 дітей дошкільного віку. Якщо тематика пов'язана зі здоровим способом життя, то
 не варто починати з анатомії та вікової фізіології дитини.

Тому, якщо матеріал поміщається в папку-пересувку, то це повинна бути не одна товста велика папка, де зібрано асорті з інформації з усіх питань дошкільної освіти. Краще, якщо папок буде кілька, і кожна має добре видне, надруковане великими літерами назва, наприклад: «Здоров'я дітей», «Підготовка до школи», «Поради психолога», «Розумовий розвиток дитини-дошкільника», «Чи правильно говорить ваш дитина »і т.д.

Звичайно ж, слід звернути особливу увагу на оформлення папок. В куточку для батьків не повинно бути канцелярських паперових папок з шнурками від черевиків, дотримуйтеся сучасного стилю - нехай це будуть пластикові папки з файлами, де інформація якщо і не видрукувана на комп'ютері або друкарській машинці, то хоча б акуратно написана від руки. До речі, оформлення інформації на комп'ютері в наші дні, я думаю, не є проблемою: якщо комп'ютера з принтером немає в дитячому саду, то напевно хтось із батьків має до них доступ і не відмовиться вам допомогти. В цьому випадку у вас є гарантія того, що хоча б один з батьків ваш матеріал прочитає.

- По-друге, доступністьматеріалу. При відборі інформації слід враховувати,
 що батьки наших дітей - люди дуже різні і за освітою, і за професійно
 ям, і за соціальним статусом. Тому матеріал не повинен рясніти спеці
 ної термінологією, оформлений простими і короткими реченнями.

- По-третє, стислістьматеріалу. Як вже було зазначено, у батьків часто не
 вистачає часу для читання великих статей, перегортання товстих папок з під
 Борками різних матеріалів. І потім, поміркуйте самі, що легше запам'ятати -
 довжелезну статтю на 10 сторінках або оформлене на одному аркуші резюме в ві
 де коротких тез?

В інформаційних листках ми поміщаємо рекомендації для домашніх занять з дітьми та завдання, які батьки можуть виконати разом з дитиною. Це бувають завдання на закріплення матеріалу, пройденого в групі, або завдання, що передують пояснення нового матеріалу. Ці завдання потрібні для того, щоб заняття з ознайомлення з навколишнім світом не перетворилося в монолог вихователя. Батьки, які з готовністю відгукуються на наші прохання і займаються з дітьми вдома, відзначають, що ці домашні завдання дуже допомагають їм у встановленні контакту з дітьми і організації занять з ними, а також виховують у дітей почуття відповідальності - дитина сама нагадує батькові про необхідність виконати домашнє завдання, прочитати книгу.

У брошурі ми наводимо приклади таких інформаційних листків для батьків.

 


Рекомендації для батьків

Шановні батьки!

Тема наших занять на цьому тижні - «Правила і безпека дорожнього руху». Просимо вас завжди пам'ятати про те, що саме ви є для вашої дитини головним прикладом правильного і безпечного поводження на вулиці. Тому не шкодуйте часу на «уроки» поведінки дітей на вулиці.

До моменту надходження дитини в школу він повинен чітко засвоїти і дотримуватися таких правил поведінки на вулиці і в транспорті:

- Грати тільки в стороні від дороги;

- Переходити вулицю там, де позначені пішохідні переходи, де їх немає - на пере
 крестках по лінії тротуарів;

- Переходити вулицю тільки кроком, не бігти;

- Подивитися під час переходу вулиці спочатку наліво, а потім направо;

- При переході вулиці стежити за сигналами світлофора;

- Не перетинати шлях наближається транспорту;

- Входити в будь-який вид транспорту і виходити з нього тільки тоді, коли він стоїть,
 не можна стрибати на ходу;

- Не висовуватися з вікна рухомого транспорту;

- Виходити з машини тільки з правого боку, коли вона під'їхала до тротуару або
 узбіччі дороги;

- Не виїжджати на велосипеді на проїжджу частину;

- Якщо ти загубився на вулиці, не плач, попроси міліціонера допомогти тобі, назви
 свою домашню адресу. I. Книжковий куточок. |  світлофор

 Скоролупова О. А. |  Вступ |  Для дітей 4-6 років. |  Рекомендації для батьків |  листопад |  Рекомендації для батьків |  Зелена країна |  Рекомендації для батьків |  Рекомендації для батьків |  В грибному царстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати