На головну

Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару

  1.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  2.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  3.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  4.  V. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни
  5.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
  6.  VІ Методичні вказівки І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
  7.  А) надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику

Договір - одна з основних категорій цивільного права, якій необхідно приділити увагу. Йдеться про угоду двох і більше осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 420 ЦК України). В умовах ринкової економіки договір виконує регулятивну функцію, опосередковує переміщення матеріальних благ з майнової сфери однієї особи в сферу іншого. В основу договірних відносин закладено принцип свободи, згідно з яким сторони на свій розсуд можуть вибрати контрагента, умови, вид договору, допускається укладення договору, як передбаченого, так і не передбаченого законом. При розгляді принципу свободи слід враховувати, що законодавець встановив межі, які спрямовані на його обмеження.

На особливу увагу заслуговує питання про види договору. Тут необхідно пам'ятати, що договір також є двосторонньою угодою, а отже, до нього застосовні окремі підстави класифікації угод. Так, в залежності від наявності зустрічного задоволення за виконання стороною свого обов'язку договори можуть бути оплатне і безоплатні. У процесі підготовки до заняття також необхідно розглянути особливості публічного договору, попереднього договору, а також договору приєднання, звертаючи увагу на проблему захисту «слабкої сторони». Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  До практичного заняття

 Завдання для самостійної роботи |  Основні джерела |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Основні джерела |  додаткові джерела |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Завдання для самостійної роботи |  До практичного заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати