Головна

Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару

  1.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  2.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  3.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  4.  V. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни
  5.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
  6.  VІ Методичні вказівки І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
  7.  А) надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику

Вивченню запропонованої теми курсанти повинні приділити особливу увагу. При вирішенні поставлених перед співробітниками органів внутрішніх справ службових завдань досить часто виникає необхідність перевірки діяльності різних організацій. У зв'язку з цим потрібно мати уявлення про те, як була створена організація, які у неї установчі документи, їх зміст, склад учасників, компетенція органів юридичної особи. Приступаючи до вивчення першого питання, необхідно попередньо з'ясувати історію виникнення юридичних осіб як самостійних суб'єктів цивільного права, теорії, які обґрунтовують правову природу юридичної особи. Далі, враховуючи положення ст. 48 ГК РФ, потрібно розкрити зміст таких ознак юридичної особи, як: організаційна єдність, майнова відокремленість, самостійна відповідальність, індивідуалізація в цивільному обороті.

В рамках другого питання необхідно привести класифікацію юридичних осіб з таких підстав: формою власності, порядку створення, цілі діяльності, складу засновників, права засновників на майно організації. Розглядаючи норми про створення юридичних осіб, необхідно усвідомити способи створення, а також сутність дозвільного та нормативно-явочного способу створення організацій. Особливу увагу слід звернути на державну реєстрацію юридичних осіб (реєструючий орган, що подаються документи, порядок і оформлення реєстрації, підстави відмови в реєстрації). Останнє питання може бути розглянуто за такими положеннями: поняття та види реорганізації юридичної особи; порядок реорганізації і захист кредиторів; оформлення реорганізації; поняття ліквідації; підстави та порядок ліквідації; правові наслідки ліквідації юридичної особи. До практичного заняття |  Завдання для самостійної роботи

 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО |  Основні цілі дисципліни |  світоглядні завдання |  Рекомендації по видам занять |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Завдання для самостійної роботи |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів з підготовки до семінару |  Завдання для самостійної роботи |  Перелік доповідей, повідомлень і рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати