На головну

Програма 9.1.

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  C) архівтеу программаси
  3.  I. Програма страхування автокаско
  4.  III. РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ багатоквартирних будинків
  5.  А) Базова програма обов'язкового медичного страхування
  6.  Б) Територіальна програма обов'язкового медичного страхування
  7.  БАЗОВА РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Program Demo;

Var А, В, С: string [20]; {А, В, С - вихідні рядки}

Str: string [60]; {Str - результуючий рядок}

Ch: string [1]; k: = integer;

Begin

A: = 'we suprise'; В: = 'you every'; С; = 'new day';

{Виділення і друк першої літери в рядку А}

Ch: = Copy (A, 1, l); writeln (Ch);

{Перетворення літери з рядкової в прописну і висновок}

Ch: = UpCase (Ch [1]); writeln (Ch);

{Конкатенація рядків А, В, С, висновок результату}

Str: = Concat (A, B, C); writeln (Str);

{Видалення першої літери для подальшої}

{Записи в першу позицію великої літери, друк результату}

Delete (Str, l, l); writeln (Str);

{Вставка великої літери}

Insert (Ch, Str, 1);

{Вставка пробілу між рядками А і В, В і С}

Insert ( '', Str, Length (A) +1); Insert ( '', Str, Length (A + B) +2);

{Висновок результуючого рядка}

writeln; writeln ( 'Результат виконання програми:');

writeln;

writeln (Str: 60);

writeln ( 'Перший символ "e" зустрівся в позиції', Pos ( 'e', ??Str));

for k: = 1 to length (Str) do

if Str [k] = 'e' then writeln ( 'символ "e" зустрічається в позиції',

k: 5); writeln ( 'Довжина рядка =', Length (Str)); End.

В результаті роботи програми на екрані з'явиться наступне:

W

we supriseyou everynew day

e supriseyou everynew day

We suprise you every new day

Результат виконання програми:

We suprise you every new day!

Перший символ "e" зустрівся в позиції 2

символ "e" зустрічається в позиції 2

символ "e" зустрічається в позиції 10

символ "e" зустрічається в позиції 16

символ "e" зустрічається в позиції 18

символ "e" зустрічається в позиції 23

Довжина рядка = 30

Приклад 9.2. Ввести кілька пропозицій. Сформувати упорядкований масив рядків в алфавітному порядку щодо перших символів кожного рядка.

Наприклад, замість: Кішка на вулиці

 ласкаву собаку

 зустріла вранці

отримати: зустріла вранці

 Кішка на вулиці

 ласкаву собаку

Схема алгоритму розглянута на рис. 9.1. У програмі введені рядки формують масив. Замість того щоб спочатку впорядкувати компоненти масиву, а потім їх надрукувати, ця програма переглядає масив кожен раз, коли друкує значення. Вона починає з пошуку найменшою рядка, не беручи до уваги порожні рядки. Знайдена найменша рядок роздруковується і замінюється символом нового рядка, так що вона не буде повторно виводиться на друк, коли програма знову буде переглядати масив. Програма закінчується, коли масив рядків розглянуто повністю.



 Теоретична частина |  Програма 9.2.

 Теоретична частина |  Програма 7.2. |  програма 7.3 |  Завдання до лабораторної роботи |  Лабораторна робота № 8 |  параметри процедур |  Область дії ідентифікаторів |  Завдання до лабораторної роботи |  Завдання до лабораторної роботи |  Теоретична частина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати