Головна

Практичне заняття №28

  1.  Залучення до заняття проституцією
  2.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  3.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  4.  Е заняття
  5.  Е заняття
  6.  Е заняття
  7.  Е заняття

Найменування:Створення проекту з використанням компонентів введення і відображення чисел, дат і часу

1. Мета роботи:

Навчиться використовувати компоненти введення і відображення чисел при програмування в Delphi.

2. ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТТЯ:

2.1. Вивчити запропоновану літературу.

2.2. Підготувати бланк звіту.

3. ЛІТЕРАТУРА:

3.1 Бєлов В. В., Чистякова В. І. Програмування в Delphi: процедурне, об'єктно-орієнтоване, візуальне. Навчальний посібник. - М .: Гаряча лінія - Телеком 2009

3.2 Голіцина О. Л., Попов І. І. Основи алгоритмізації та програмування. - Форум 2010

3.3Семакін І. Г., Шестаков А. П. Основи алгоритмізації та програмування. - М .: Видавничий центр «Академія», 2008

3.4Семакін І. Г., Шестаков А. П. Основи програмування. - М .: Видавничий центр «Академія», 2008

4. ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
 4.1. Персональний IBM PC.

5. ЗАВДАННЯ:

5.1 Створити додаток яке дозволяє виконати перерахунок сантиметри в метри (як в додаток). Висновок результату в «назва» кнопки -Button1.

5.2. Створити додаток яке дозволяє виконати перерахунок з десяткової системи в двійкову (як в додаток). Висновок результату в GroupBox1.

5.3 Створити додаток яке дозволяє виконати перерахунок доби в секунди (як в додаток). Висновок результату в DBText.

5.4 Створити додаток, яке при завантаженні не виводить на формі кнопку. А при «кліці» за формою, з'явиться кнопка на формі.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

6.1 За запропонованою літературі вивчити необхідний матеріал;

6.2 Виконати завдання;

6.3 Оформити звіт;

7. ЗМІСТ ЗВІТУ:

7.1 Найменування та мета роботи

7.2 Записати результат (лістинг) виконаних завдань.

7.3 Відповіді на контрольні питання

7.4 Висновок про виконану роботу

8. Контрольні питання:

8.1. Що таке ObjectPascal?

8.2 Що таке «ПОДІЯ»?

8.3 Що таке «Клас»?

8.4 Що таке «TClipboard»?

8.5 Що таке «Поле»?

Приложениe:

Розробити програму, що дозволяє виконати перерахунок швидкості вітру з «метрів в секунду» в «кілометри на годину».

Порядок виконання:

1. Завантажити Delphi;

2. Встановити на форму 3 компонента Label, компонент Edit и Button.

3. Привести форму у відповідність із зразком;

4. Для командної кнопки ввести наступний програмний код:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Var

ms: integer; //швидкість м / с

kmh: real; //швидкість км / год

begin

ms: = StrToInt (Edit1.Text); //ввести вихідні дані

kmh: = ms * 3.6; //перерахувати

Label3.Caption: = IntToStr (ms) + 'м / с - це' + FloatToStr (kmh) + 'км / год' //вивести результат

end;

5. Перевірити роботу програми на різних значеннях швидкості. Перевірити реакцію програми, якщо поле введення залишилося порожнім.

6. Модернізувати додаток таким чином, щоб користувач міг ввести в поле швидкість тільки ціле позитивне число. Для цього:

§ в процедуру Button1Click додати наступний код (виділено напівжирним шрифтом):

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

begin

if Length (Edit1.Text) = 0 then

Begin

ShowMessage ( 'Треба ввести швидкість');

exit;

end;

ms: = StrToInt (Edit1.Text);

... // (Далі без змін)

end;

§ Для об'єкта Edit1 вибрати подія KeyPress і ввести наступний код:

Procedure TForm1.Edit1KeyPress (Sender: TObject; var Key: Char);

begin Практичне заняття №27 |  Практичне заняття №29

 Приклад 1. |  Лабораторна робота №23 |  Приклад 1. |  Приклад 2. |  Приклад 3. |  Приклад 5. |  Практичне заняття №24 |  Структури і об'єднання |  Практичне заняття №25 |  Практичне заняття №26 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати