На головну

Лабораторна робота №23

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  3.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  4.  А непрофесійним революціонером бути складно: треба ж ще працювати, годувати себе і близьких!
  5.  А) миття рук згідно з розробленими правилами
  6.  Адресованих особам, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року
  7.  Активна і реактивна потужності, що передаються до приймальної систему від неявнополюсного синхронного генератора, що працює в найпростішої системи.

HАІМЕНОВАНІЕ:Складання та налагодження програм з використанням функцій

1. Мета роботи:

Навчиться використовувати функції при програмування на С ++.

2. ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТТЯ:

2.1. Вивчити запропоновану літературу.

2.2. Підготувати бланк звіту.

3. ЛІТЕРАТУРА:

3.1 Бєлов В. В., Чистякова В. І. Програмування в Delphi: процедурне, об'єктно-орієнтоване, візуальне. Навчальний посібник. - М .: Гаряча лінія - Телеком 2009

3.2 Голіцина О. Л., Попов І. І. Основи алгоритмізації та програмування. - Форум 2010

3.3Семакін І. Г., Шестаков А. П. Основи алгоритмізації та програмування. - М .: Видавничий центр «Академія», 2008

3.4Семакін І. Г., Шестаков А. П. Основи програмування. - М .: Видавничий центр «Академія», 2008

4. ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
 4.1. Персональний IBM PC.

5. ЗАВДАННЯ:

5.1. Знайти помилку в програмі:

tinclude

voidmain ()

{Int a = l, b = 2, c;

c = sum (a, b);

cout «c;

}

intsum (int x, int y)

{Return x + y;}

5.2. визначити результат виконання програми:

#include

void m u l (i n t, i n t);

i n t S;

void main ()

{Int a = 2, b = 3;

mul (a, b); a = 2 * S; mul (a, b);

c o u t «S;

}

voidmul(intx, i n t y)

{S = x * y;}

5.3. Скласти програму для обчислення площі кільця за значеннями внутрішнього і зовнішнього радіусів, використовуючи функцію обчислення площі круга.

5.4. Дано три цілих числа. Визначити, сума цифр якого з них більша. Підрахунок суми цифр організувати через функцію.

5.5. Скласти функцію, визначальну, чи є її цілий аргумент простим числом. Використовувати цю функцію для підрахунку кількості простих чисел в послідовності з десяти цілих чисел, що вводяться з клавіатури.

5.6. Описати рекурсивную функцію stepen (x, n) від речового Х (Х ^ 0) і цілого п, яка обчислює величину х "згідно Формулі

5.7. Дано натуральні числа піт; знайти НСД (л, т). Скласти рекурсивну функцію обчислення НСД, засновану на співвідношенні НОД (л, / я) = НСД (Т, г), де г - залишок від ділення п на т (п> т).

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

6.1 За запропонованою літературі вивчити необхідний матеріал;

6.2 Виконати завдання;

6.3 Оформити звіт;

7. ЗМІСТ ЗВІТУ:

7.1 Найменування та мета роботи

7.2 Записати результат (лістинг) виконаних завдань.

7.3 Відповіді на контрольні питання

7.4 Висновок про виконану роботу

8. Контрольні питання:

8.1. Що таке функція?

8.2. Що це за оператор return і де застосовується?

8.3 Формат визначення функції?

8.4 Правило відносяться до функцій?

8.5 Прототип функції?

8.6 Бібліотечні функцій?

8.7. Що таке typedef?

Приложениe:

Визначення функції. Звернення до функції. ВСі використовується лише один тип підпрограм - функція. Тут взагалі не прийнято вживати термін «підпрограма», тому що функція є основною програмною одиницею в Сі, мінімальним виконуваним програмним модулем. Будь-яка програма обов'язково включає в себе основну функцію з ім'ям main. Якщо в програмі використовуються і інші функції, то вони виконують роль підпрограм.

Розглянемо приклад. Потрібно скласти програму знаходження найбільшого значення з трьох величин - max (а, b, c). Для її вирішення можна використовувати допоміжний алгоритм знаходження максимального значення з двох, оскільки справедливо

рівність: max (a, b, c) = max (max (A, b), с).

Ось програма вирішення цього завдання з використанням допоміжної функції. Приклад 1. |  Приклад 1.

 Лабораторна робота №22 |  Приклад 2. |  Приклад 3. |  Приклад 5. |  Практичне заняття №24 |  Структури і об'єднання |  Практичне заняття №25 |  Практичне заняття №26 |  Практичне заняття №27 |  Практичне заняття №28 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати