На головну

H) відноситься до другої половини цього Закону

  1.  Cон другий.
  2.  III. ІСТОРІЯ ДАНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
  3.  IV. Розум і справедливість за законами своєї внутрішньої природи повинні з часом набути більш широкий простір серед людей і сприяти стабільності гуманного духу людей
  4.  А це, - додав він, розкриваючи другий пакет і дістаючи з нього чудову коробку, чорну, із зображенням золотого павича на кришці, - посилає тобі твій великий Друг Алі.
  5.  акт другий
  6.  Альтернативи історичного розвитку Росії в після лютневої революції. Жовтнева революція 1917 р Другий Всеросійський З'їзд Рад. Значення прийнятих рішень.

A) 6

B) 5

C) 8

D) 2

E) 9

F) 1

G) з кінця 3

H) відноситься до другої половини цього Закону

Зміст і характеристика правового статусу державного службовця охоплює:

A) структуру державного управління

B) структуру державного апарату

C) адміністративну правосуб'єктність

D) гарантії реалізації посадових прав і юридичних обов'язків

E) відповідальність за виконання покладених на посадову особу функцій і повноважень

F) діяльність державного органу

G) компетенцію державних службовців

H) повноваження державних службовців

До характеристики правового статусу державного службовця відносять:

A) гарантії реалізації посадових прав і юридичних обов'язків

B) відповідальність за виконання покладених на посадову особу функцій і повноважень

C) права і обов'язки державних службовців

D) структуру державного управління

E) структуру державного апарату

F) діяльність державного органу

G) компетенцію державних службовців

H) повноваження державних службовців

Змістом правового статусу державного службовця є:

A) структура державного управління

B) структура державного апарату

C) адміністративна правосуб'єктність

D) відповідальність за виконання покладених на посадову особу функцій і повноважень

E) права і обов'язки державних службовців

F) діяльність державного органу

G) компетенція державних службовців

H) повноваження державних службовців

Державний службовець не має права:

A) мати трудову відпустку

B) отримувати преміальні

C) бути депутатом представницьких органів і членом органів місцевого самоврядування

D) займатися підприємницькою діяльністю

E) бути представником у справі третіх осіб, у державному органі

F) виїжджати за кордон

G) бути суворим

H) бути доброзичливим

Державний службовець не може:

A) брати участь в діях, що перешкоджають нормальному функціонуванню державних органів

B) займатися підприємницькою діяльністю

C) бути представником у справі третіх осіб, у державному органі

D) мати трудову відпустку

E) отримувати преміальні

F) виїжджати за кордон

G) бути суворим

H) бути доброзичливим

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державний службовець не має права:

A) мати трудову відпустку

B) отримувати преміальні

C) бути депутатом представницьких органів і членом органів місцевого самоврядування

D) займатися підприємницькою діяльністю

E) брати участь в діях, що перешкоджають нормальному функціонуванню державних органів

F) виїжджати за кордон

G) бути суворим

H) бути доброзичливим

Державний службовець повинен:

A) дотримуватися або трудову, або державну дисципліну

B) зобов'язаний дотримуватися службову дисципліну

C) зобов'язаний дотримуватися державну і трудову дисципліну

D) зобов'язаний дотримуватися державну дисципліну

E) зобов'язаний дотримуватися трудової дисципліни

F) зобов'язаний дотримуватися облікову дисципліну

G) зобов'язаний дотримуватися фінансової дисципліни

H) зобов'язаний дотримуватися виконавську дисципліну

Державний службовець має право:

A) на відпустку без утримання

B) на відпочинок в будь-який час року

C) на звільнення з державної служби за власним бажанням

D) на пенсійне та соціальне забезпечення

E) на внесення вищим державним органам і посадовим особам пропозицій щодо вдосконалення державної служби

F) на нагороду за бездоганну роботу

G) на премію в разі виконання завдання в строк

H) на виїзд за кордон для навчання

Відповідно до закону рК «Про державну службу» державний службовець має право:

A) на відпустку без утримання

B) на відпочинок в будь-який час року

C) на звільнення з державної служби за власним бажанням

D) на пенсійне та соціальне забезпечення

E) на соціальний і правовий захист

F) на нагороду за бездоганну роботу

G) на премію в разі виконання завдання в строк

H) на виїзд за кордон для навчання

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державний службовець має право:

A) на відпустку без утримання

B) на відпочинок в будь-який час року

C) на звільнення з державної служби за власним бажанням

D) на внесення вищим державним органам і посадовим особам пропозицій щодо вдосконалення державної служби

E) на соціальний і правовий захист

F) на нагороду за бездоганну роботу

G) на премію в разі виконання завдання в строк

H) на виїзд за кордон для навчання

Критерії правосуб'єктності громадян, що враховуються при вступі на державну службу:

A) вік не молодше 18 років

B) необхідну освіту

C) соціальний

D) вікової

E) вольовий

F) громадянство РК

G) статус пенсіонера

H) нерезидент

Державні службовці зобов'язані:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) підвищувати свій професійні рівень і кваліфікацію

D) здійснювати повноваження в межах наданих їм прав і відповідно до посадових обов'язків

E) негайно інформувати посадова особа, яка має право їх призначення, у випадках, коли приватні інтереси державного службовця перетинаються або входять в протиріччя з їх повноваженнями

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

Державні службовці повинні:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) підвищувати свій професійні рівень і кваліфікацію

D) здійснювати повноваження в межах наданих їм прав і відповідно до посадових обов'язків

E) зберігати в таємниці отримані під час виконання службових обов'язків відомості, які заторкують приватне життя, честь і гідність громадян

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державні службовці зобов'язані:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) здійснювати повноваження в межах наданих їм прав і відповідно до посадових обов'язків

D) негайно інформувати посадова особа, яка має право їх призначення, у випадках, коли приватні інтереси державного службовця перетинаються або входять в протиріччя з їх повноваженнями

E) зберігати в таємниці отримані під час виконання службових обов'язків відомості, які заторкують приватне життя, честь і гідність громадян

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

Основні обов'язки державних службовців:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) зберігати державні секрети та іншу охоронювану законом таємницю

D) забезпечувати дотримання і захист прав, свобод та законних інтересів громадян і юридичних осіб

E) забезпечувати збереження державної власності

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державні службовці зобов'язані:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) забезпечувати дотримання і захист прав, свобод та законних інтересів громадян і юридичних осіб

D) забезпечувати збереження державної власності

E) приносити присягу державного службовця в порядку, затвердженому Президентом РК

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

До обов'язків державних службовців відносяться:

A) здійснювати ефективно свої обов'язки

B) бути відповідальними

C) зберігати державні секрети та іншу охоронювану законом таємницю

D) забезпечувати дотримання і захист прав, свобод та законних інтересів громадян і юридичних осіб

E) приносити присягу державного службовця в порядку, затвердженому Президентом РК

F) бути дисциплінованими

G) знати закони РК

H) вміти приймати управлінські рішення

Права державних службовців:

A) мати трудову відпустку протягом 2 місяців

B) мати свій бізнес

C) пенсійне та соціальне забезпечення

D) повагу особистої гідності

E) просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей

F) займатися підприємницькою діяльністю

G) контролювати приватний бізнес

H) займатися економічною безпекою держави

Державні службовці мають такі права:

A) мати трудову відпустку протягом 2 місяців

B) мати свій бізнес

C) охорона праці, здоров'я

D) повагу особистої гідності

E) просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей

F) займатися підприємницькою діяльністю

G) контролювати приватний бізнес

H) займатися економічною безпекою держави

До прав державних службовців відносяться:

A) трудову відпустку протягом 2 місяців

B) свій бізнес

C) пенсійне та соціальне забезпечення

D) повагу особистої гідності

E) охорона праці, здоров'я

F) зайняття підприємницькою діяльністю

G) контролювання приватного бізнесу

H) заняття економічною безпекою держави

Державний службовець не повинен:

A) мати трудову відпустку

B) отримувати преміальні

C) бути депутатом представницьких органів і членом органів місцевого самоврядування

D) займатися підприємницькою діяльністю

E) бути представником у справі третіх осіб, у державному органі, в якому він перебуває на службі

F) виїжджати за кордон

G) бути суворим

H) бути доброзичливим

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державний службовець не повинен:

A) бути представником у справі третіх осіб, у державному органі, в якому він перебуває на службі

B) в зв'язку з виконанням посадових повноважень користуватися в особистих цілях послугами громадян і юридичних осіб

C) займатися підприємницькою діяльністю

D) мати трудову відпустку

E) отримувати преміальні

F) виїжджати за кордон

G) бути суворим

H) бути доброзичливим

Посадова особа здійснює функції:

A) протягом року

B) на один календарний рік

C) постійно

D) тимчасово

E) за спеціальним повноваженням

F) до періоду атестації

G) до трудового відпустки

H) до пенсії

У разі вчинення злочину та інших правопорушень державні службовці несуть відповідальність:

A) екологічну

B) економічну

C) кримінальну

D) адміністративну

E) матеріальну

F) демократичну

G) фінансову

H) облікову

Основні обов'язки державних службовців:

A) бути демократичним

B) дотримуватися екологічних вимог

C) додержуватися Конституції та законодавства РК

D) дотримуватися державну і трудову дисципліну

E) приймати на себе обмеження, встановлені законом

F) забезпечувати економічну безпеку держави

G) вчасно приходити на службу

H) дотримуватися графіка відпусток

Відповідно до закону РК «Про державну службу» основні обов'язки державних службовців:

A) бути демократичним

B) дотримуватися екологічних вимог

C) дотримуватися державну і трудову дисципліну

D) приймати на себе обмеження, встановлені законом

E) дотримуватися норм службової етики, встановлені законодавством

F) забезпечувати економічну безпеку держави

G) вчасно приходити на службу

H) дотримуватися графіка відпусток

Права державних службовців:

A) мати прийнятні умови для виконання функціональних обов'язків

B) дотримуватися законності

C) перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету

D) користування правами свободами, які гарантуються громадянам РК Конституцією і законами РК

E) отримання в установленому порядку інформації та матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків

F) оскаржити рішення конкурсної комісії

G) не функціонувати родичами в одному державному органі

H) мати можливість передати своє майно в довірче управління

До прав державних службовців відповідно до закону РК «Про державну службу» відносяться:

A) прийнятні умови для виконання функціональних обов'язків

B) законність

C) перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету

D) користування правами свободами, які гарантуються громадянам РК Конституцією і законами РК

E) звільнення з державної служби за власним бажанням

F) оскарження рішення конкурсної комісії

G) заборона працювати з родичами в одному державному органі

H) можливість передати своє майно в довірче управління

Функціональні обов'язки політичних державних службовців визначаються:

A) нормативно-правовими документами

B) новинами в ЗМІ

C) законами Республіки Казахстан

D) Конституцією РК

E) Положенням про відповідному державному органі

F) позиціями громадян республіки

G) думкою електорату

H) Президентом РК

Удосконалення правових основ державного управління та організації державної служби в республіці, поліпшення якості прийнятих рішень забезпечується шляхом здійснення наступних заходів:

A) вивчення досвіду зарубіжних країн

B) вивчення зарубіжних моделей державного управління

C) заповнення прогалин у правовому регулюванні і поглиблення його в найбільш важливих сферах суспільних відносин

D) поліпшення планування законопроектної діяльності шляхом введення в практику її перспективного (на три роки) планування

E) виявлення передумов, прямо або побічно створюють умови для вчинення злочинів, корупційних та адміністративних правопорушень, введення в практику кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів

F) вивчення відгуків в ЗМІ

G) вивчення досвіду Сінгапуру

H) вивчення досвіду Південної Кореї

Поліпшення якості прийнятих рішень в системі державної служби забезпечується шляхом здійснення наступних заходів:

A) вивчення досвіду зарубіжних країн

B) вивчення зарубіжних моделей державного управління

C) поліпшення планування законопроектної діяльності шляхом введення в практику її перспективного (на три роки) планування

D) виявлення передумов, прямо або побічно створюють умови для вчинення злочинів, корупційних та адміністративних правопорушень, введення в практику кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів

E) створення умов для ефективної реалізації всіх прийнятих законів, чіткого дотримання принципу достатності їх фінансового забезпечення

F) вивчення відгуків в ЗМІ

G) вивчення досвіду Сінгапуру

H) вивчення досвіду Південної Кореї

Удосконалення правових основ державного управління забезпечується шляхом здійснення наступних заходів:

A) вивчення досвіду зарубіжних країн

B) вивчення зарубіжних моделей державного управління

C) заповнення прогалин у правовому регулюванні і поглиблення його в найбільш важливих сферах суспільних відносин

D) продовження та розширення практики проведення наукової експертизи законопроектів, в тому числі на предмет відповідності інтересам національної безпеки

E) формування з метою уніфікації законодавства єдиного переліку використовуваних в них термінів державною та російською мовами

F) вивчення відгуків в ЗМІ

G) вивчення досвіду Сінгапуру

H) вивчення досвіду Південної Кореї

Державний службовець має право:

A) мати прийнятні умови для виконання функціональних обов'язків

B) дотримуватися законності

C) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам РК Конституцією і законами РК

D) на стимулювання та оплату праці в залежності від займаної посади

E) на звільнення з державної служби за власним бажанням

F) оскаржити рішення конкурсної комісії

G) передати своє майно в довірче управління

H) взяти трудову відпустку на необмежений час

Відповідно до закону РК «Про державну службу» державний службовець має право:

A) мати прийнятні умови для виконання функціональних обов'язків

B) дотримуватися законності

C) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам РК Конституцією і законами РК

D) на стимулювання та оплату праці в залежності від займаної посади

E) на соціальний і правовий захист

F) оскаржити рішення конкурсної комісії

G) передати своє майно в довірче управління

H) взяти трудову відпустку на необмежений час

До прав державного службовця належать:

A) прийнятні умови для виконання функціональних обов'язків

B) дотримання законності

C) стимулювання і оплата праці в залежності від займаної посади

D) звільнення з державної служби за власним бажанням

E) соціальний та правовий захист

F) рішення конкурсної комісії

G) передача майна в довірче управління

H) трудову відпустку на необмежений час

Державні службовці зобов'язані:

A) приходити вчасно на службу

B) йти у відпустку за графіком

C) дотримуватися норм службової етики

D) приносити присягу державних службовців

E) дотримуватися державну і трудову дисципліну

F) отримувати преміальні за ефективну діяльність

G) приймати скарги громадян

H) відповідати на листи

Закон РК «Про державну службу» складається з:

A) 7 глав

B) 8 глав і 29 статей

C) 8 глав

D) 30 статей

E) 8 глав і 30 статей

F) 7 глав і 28 статей

G) 5 глав і 26 статей

H) 6 глав і 35 статей

Державний секретар - Міністр закордонних справ вправі володіти такими повноваженнями:

A) їздити в закордонні відрядження

B) представляти Казахстан за кордоном

C) давати доручення структурним підрозділам Адміністрації Президента Республіки Казахстан, центральним виконавчим органам, членам Парламенту

D) видавати розпорядження

E) запитувати і отримувати необхідну інформацію, документи та інші матеріали від державних органів та посадових осіб

F) стежити за спортивними досягненнями казахстанських громадян

G) давати доручення громадянам республіки

H) займатися проблемами Митного Союзу

Державні службовці зобов'язані:

A) приходити вчасно на службу

B) йти у відпустку за графіком

C) додержуватися Конституції та законодавства

D) приносити присягу державних службовців

E) дотримуватися державну і трудову дисципліну

F) отримувати преміальні за ефективну діяльність

G) приймати скарги громадян

H) відповідати на листи

У правовому аспекті організація державної служби включає ..... управлінських кадрів відповідно до їхньої професійної підготовки і рівнем кваліфікації:

A) підбір

B) перестановку

C) розформування

D) ефективне використання

E) звільнення

F) права

G) розстановку

H) обов'язки

У правовому аспекті організація державної служби включає підбір, розстановку і ефективне використання управлінських кадрів відповідно до:

A) віком

B) досвідом

C) станом

D) їх професійною підготовкою

E) інтересами

F) особистими цілями

G) отриманої освіти

H) рівнем кваліфікації

У правовому аспекті організація державної служби включає підбір, розстановку і ефективне використання управлінських кадрів відповідно до їхньої професійної підготовки і рівнем кваліфікації. Це забезпечується за допомогою системи заходів організаційно-правового характеру:

A) визначенням цілей держави

B) розробкою державного бюджету

C) визначенням правового статусу державних службовців

D) використанням непрямих методів державного регулювання

E) припиненням державної служби

F) встановленням вимог до вступників на державні посади

G) визначенням завдань держави

H) використанням прямих методів державного регулювання

Професійна діяльність державних службовців має певні характерні ознаки. Одними з таких ознак є:

A) виробнича функція

B) підпорядкування посадової особи внутрішньому трудовому розпорядку і регламенту державного органу

C) непокору посадової особи внутрішньому трудовому розпорядку і регламенту державного органу

D) фіскальна функція

E) службова функція

F) незацікавленість держ службовця в діяльності державного органу

G) особиста трудова участь державного службовця в діяльності державного органу

H) переслідування особистих інтересів державного службовця

До вдосконалення правових основ організації державної служби в республіці відносяться заходи, які забезпечуються шляхом:

A) продовження та розширення практики проведення наукової експертизи законопроектів, в тому числі на предмет відповідності інтересам національної безпеки

B) формування з метою уніфікації законодавства єдиного переліку використовуваних в них термінів державною та російською мовами

C) вдосконалення системи відбору та раціонального використання кадрів державного апарату

D) боротьби з корупцією в державному апараті

E) заповнення прогалин у правовому регулюванні і поглиблення його в найбільш важливих сферах суспільних відносин

F) примусовості

G) перепідготовки та підвищення кваліфікації

H) стимулювання

До поліпшення якості прийнятих рішень в системі державної служби відносяться заходи, здійснювані наступним шляхом:

A) продовження та розширення практики проведення наукової експертизи законопроектів, в тому числі на предмет відповідності інтересам національної безпеки

B) створення умов для ефективної реалізації всіх прийнятих законів, чіткого дотримання принципу достатності їх фінансового забезпечення

C) вдосконалення системи відбору та раціонального використання кадрів державного апарату

D) боротьби з корупцією в державному апараті

E) заповнення прогалин у правовому регулюванні і поглиблення його в найбільш важливих сферах суспільних відносин

F) примусовості

G) перепідготовки та підвищення кваліфікації

H) стимулювання

Удосконалення правових основ організації державної служби і поліпшення якості прийнятих рішень в республіці забезпечується шляхом здійснення наступних заходів:

A) поліпшення планування законопроектної діяльності шляхом введення в практику її перспективного (на три роки) планування

B) створення умов для ефективної реалізації всіх прийнятих законів, чіткого дотримання принципу достатності їх фінансового забезпечення

C) вдосконалення системи відбору та раціонального використання кадрів державного апарату;

D) боротьби з корупцією в державному апараті;

E) заповнення прогалин у правовому регулюванні і поглиблення його в найбільш важливих сферах суспільних відносин

F) примусовості

G) перепідготовки та підвищення кваліфікації

H) стимулювання

Удосконалення правових основ державного управління та організації державної служби в республіці, поліпшення якості прийнятих рішень забезпечується шляхом здійснення наступних заходів:

A) продовження та розширення практики проведення наукової експертизи законопроектів, в тому числі на предмет відповідності інтересам національної безпеки

B) створення умов для ефективної реалізації всіх прийнятих законів, чіткого дотримання принципу достатності їх фінансового забезпечення

C) вдосконалення системи відбору та раціонального використання кадрів державного апарату

D) боротьби з корупцією в державному апараті

E) поліпшення планування законопроектної діяльності шляхом введення в практику її перспективного (на три роки) планування

F) примусовості

G) перепідготовки та підвищення кваліфікації

H) стимулювання

Державні службовці мають право:

A) брати участь в межах своїх повноважень у розгляді питань і прийнятті по ним рішень, вимагати їх виконання відповідними органами і посадовими особами

B) займатися підприємницькою діяльністю

C) вимагати від керівника точного визначення завдань і обсягу службових повноважень відповідно до посади, яку займає державним службовцям

D) отримувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків

E) бути депутатом представницьких органів

F) займатися іншою оплачуваною діяльністю

G) використовувати в неслужбових цілях кошти матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення його службової діяльності, інше державне майно і службову інформацію

H) в зв'язку з виконанням посадових повноважень користуватися в особистих цілях послугами громадян і юридичних осіб

На державну службу не може бути прийнята особа:

A) колишнє засудженим

B) звільнені в запас

C) визнана у встановленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним

D) позбавлене судом права займати державні посади протягом певного терміну

E) на яку протягом року було перед надходженням на державну службу накладалося в судовому порядку адміністративне стягнення за умисне правопорушення

F) мають постійні прогули

G) не дотримуються етичних норм

H) не досягли 18 років

Згідно із законодавством РК на державну службу не може бути прийнята особа:

A) позбавлене судом права займати державні посади протягом певного терміну

B) звільнена з роботи за вчинення корупційного правопорушення

C) визнана у встановленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним

D) колишнє засудженим

E) звільнені в запас

F) мають постійні прогули

G) не дотримуються етичних норм

H) не досягли 18 років

Відповідно в законом РК «Про державну службу» на державну службу не може бути прийнята особа:

A) колишнє засудженим

B) звільнені в запас

С) звільнена з роботи за вчинення корупційного правопорушення

D) позбавлене судом права займати державні посади протягом певного терміну

E) на яку протягом року було перед надходженням на державну службу накладалося в судовому порядку адміністративне стягнення за умисне правопорушення

E) звільнена з роботи за вчинення корупційного правопорушення

F) мають постійні прогули

G) не дотримуються етичних норм

H) не досягли 18 років

Заняття адміністративної державній посаді поза конкурсного відбору мають право:

A) службовці, які працюють в бюджетній сфері

B) акім

C) політичні державні службовці

D) депутати Парламенту

E) депутати масліхатів, що працюють на постійній основі

F) судді

G) губернатори

H) мери

Конкурс на заняття адміністративної державній посаді проводиться в наступних формах:

A) відкритий і закритий (внесені зміни - закритого конкурсу немає)

B) закритий

C) первинний конкурс

D) первинний і вторинний конкурс

E) вторинний конкурс

F) адміністративний і політичний

G) простий і складний

H) на гласною основі

Вимоги, що пред'являються до осіб, що надходять на державну службу:

A) статус пенсіонера

B) нерезидент

C) громадянство РК

D) вік не молодше 18 років

E) необхідну освіту

F) віковий ценз

G) вольовий ценз

H) соціальний ценз

Організаційно-правові способи вступу на державну службу:

A) бажання

B) знайомство

C) призначення

D) обрання

E) конкурс

F) лобізм

G) підтримка

H) пріоритет

Кваліфікаційні вимоги до знання чинного законодавства включають знання:

A) Трудового кодексу

B) Митного кодексу

C) Конституції РК

D) Конституційного закону «Про Президента РК»

E) закону «Про державну службу»

F) Податкового кодексу

G) закону РК «Про інвестиції»

H) закону «Про освіту»

Кваліфікаційні вимоги до знання чинного законодавства включають знання:

A) Трудового кодексу

B) Митного кодексу

C) закону «Про боротьбу з корупцією»

D) закону «Про нормативних правових актах»

E) закону «Про адміністративні процедури»

Програма тестування кандидатів на зайняття вакантних адміністративних державних посад охоплює тести на знання законодавства РК:

A) Трудового кодексу

B) Митного кодексу

C) Конституції РК

D) Конституційного закону «Про Президента РК»

E) закону «Про державну службу»

F) Податкового кодексу

G) закону РК «Про інвестиції»

H) закону «Про освіту»

При тестуванні кандидатів на зайняття вакантних адміністративних державних посад вони повинні знати зміст наступних законів РК:

A) Трудового кодексу

B) Митного кодексу

C) закону «Про мови в Республіці Казахстан»

D) правил службової етики державних службовців

E) закону «Про нормативних правових актах»

F) Податкового кодексу

G) закону РК «Про інвестиції»

H) закону «Про освіту»

Кандидати на зайняття вакантних адміністративних державних посад повинні знати наступні закони РК:

A) Трудового кодексу

B) Митного кодексу

C) закону «Про боротьбу з корупцією»

D) закону «Про нормативних правових актах»

E) закону «Про адміністративні процедури»

F) Податкового кодексу

G) закону РК «Про інвестиції»

H) закону «Про освіту»

Процедура тестування для вступу на державну службу складається з етапів:

A) вивчення законів

B) вивчення думки електорату

C) підготовка до тестування

D) інструктаж

E) безпосереднє проходження тестування кандидатами

F) вивчення думки експертів за конкурсом

G) рішення конкурсної комісії

H) набраних балів з тестування

Процес тестування під час вступу на державну службу включає наступні етапи:

A) вивчення законів

B) вивчення думки електорату

C) підрахунок результатів

D) безпосереднє проходження тестування кандидатами

E) підготовка до тестування

F) вивчення думки експертів за конкурсом

G) рішення конкурсної комісії

H) набраних балів з тестування

Вимоги, що пред'являються при вступі на державну службу:

A) вік не менше 30 років

B) вік не менше 40 років

C) бути не молодше 18 років, якщо інше щодо відповідних посад не встановлено законодавством РК

D) володіти необхідною освітою і рівнем професійної підготовки

E) відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам

F) вік не менше 15 років

G) висока кваліфікація

H) висока компетентність

При вступі на державну службу РК до претендентів висуваються такі вимоги:

A) вік не менше 30 років

B) вік не менше 40 років

C) бути не молодше 18 років, якщо інше щодо відповідних посад не встановлено законодавством РК

D) володіти необхідною освітою і рівнем професійної підготовки

E) володіти громадянством РК

F) вік не менше 15 років

G) висока кваліфікація

H) висока компетентність

На державну службу не може бути прийнята особа:

A) молодше 17 років

B) молодше 30 років

C) визнана недієздатною

D) має судимість, яка до часу вступу на державну службу не погашена або не знята в установленому законом порядку

E) позбавлене судом права займати державні посади протягом певного терміну

F) молодше 25 років

G) не знає державної мови

H) не знає англійської мови

При вступі на державну службу в РК здобувачі не повинні:

A) бути молодше 17 років

B) бути молодше 30 років

C) мати судимість, яка до часу вступу на державну службу не погашена або не знята в установленому законом порядку

D) бути позбавленими судом права займати державні посади протягом певного терміну

E) відмовлятися прийняти на себе обмеження, встановлені законом

F) бути молодше 25 років

G) не знає державної мови

H) не знає англійської мови

На державну службу не може бути прийнята особа:

A) молодше 17 років

B) молодше 30 років

C) має судимість, яка до часу вступу на державну службу не погашена або не знята в установленому законом порядку

D) визнана недієздатною

E) відмовилася прийняти на себе обмеження, встановлені законом

F) молодше 25 років

G) не знає державної мови

H) не знає англійської мови

Особи, які приймаються на державну службу, повинні відповідати наступним вимогам:

A) володіти громадянством Республіки Казахстан

B) бути не молодше вісімнадцяти років

C) володіти необхідною освітою, рівнем професійної підготовки і відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам

D) бути не молодше двадцяти одного року

E) володіти громадянством Республіки Казахстан в перебігу 15 років

F) бути не молодше двадцяти п'яти років

G) мати стабільний заробіток

H) володіти управлінськими якостями

До осіб, що надходять на державну службу, висуваються такі вимоги:

A) володіти громадянством Республіки Казахстан

B) бути не досягли пенсійного віку, встановленого законом Республіки Казахстан

C) володіти необхідною освітою, рівнем професійної підготовки і відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам

D) бути не молодше двадцяти одного року

E) володіти громадянством Республіки Казахстан в перебігу 15 років

F) бути не молодше двадцяти п'яти років

G) мати стабільний заробіток

H) володіти управлінськими якостями

Відповідно до законодавства РК особи, що надходять на державну службу, повинні відповідати наступним вимогам:

A) володіти необхідною освітою

B) володіти рівнем професійної підготовки

C) відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам

D) бути не молодше двадцяти одного року

E) володіти громадянством Республіки Казахстан в перебігу 15 років

F) бути не молодше двадцяти п'яти років

G) мати стабільний заробіток

H) володіти управлінськими якостями

Надходження на адміністративну державну службу:

A) мають всі, хто знаходиться в РК

B) обирається Президентом

C) мають громадяни РК

D) які досягли пенсійного віку

E) до 18-ти років

F) здійснюється на конкурсній основі

G) не володіють необхідною освітою

H) не допускаються будь-якої дискримінації

Особи, які приймаються на державну службу, повинні відповідати наступним вимогам:

A) відмовлятися приймати на себе обмеження

B) володіти громадянством РК

C) не пройшли спеціальну перевірку

D) бути не молодше 16 років

E) бути не молодше 18 років

F) мати судимість, яку не погашено

G) відповідати необхідним кваліфікаційним вимогам

H) протягом року не залучатися до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення

Кадрова служба державних органів в межах своєї компетенції:

A) проводить анкетування

B) проводить співбесіду

C) фіксує в письмовій формі згоду державних службовців про прийняття обмежень, встановлених законом (доводять до відома про правові наслідки в разі порушення прийнятих на себе обмежень)

D) оформляє рішення державних органів, пов'язані з проходженням державними службовцями державної служби, веде особисті справи співробітників, вносить необхідні записи в трудові книжки (послужні списки) державних службовців

E) консультує державних службовців з питань їх правового положення, контролює дотримання обмежень, пов'язаних з перебуванням на державній службі

F) проводить перевірку документів

G) оголошує в газеті про конкурс на зайняття державної посади

H) визначає склад членів комісії з відбору претендентів на державну службу

Кадрова служба державних органів РК в межах своїх повноважень здійснює наступне:

A) проводить анкетування

B) проводить співбесіду

C) фіксує в письмовій формі згоду державних службовців про прийняття обмежень, встановлених законом (доводять до відома про правові наслідки в разі порушення прийнятих на себе обмежень)

D) консультує державних службовців з питань їх правового положення, контролює дотримання обмежень, пов'язаних з перебуванням на державній службі

E) готує для подання до уповноваженого органу списки вакантних посад, заявки щодо заповнення вакантних посад та іншу необхідну інформацію

F) проводить перевірку документів

G) оголошує в газеті про конкурс на зайняття державної посади

H) визначає склад членів комісії з відбору претендентів на державну службу

До кадровій службі в системі державного управління належать такі види роботи:

A) проводить анкетування

B) проводить співбесіду

C) оформляє рішення державних органів, пов'язані з проходженням державними службовцями державної служби, веде особисті справи співробітників, вносить необхідні записи в трудові книжки (послужні списки) державних службовців

D) консультує державних службовців з питань їх правового положення, контролює дотримання обмежень, пов'язаних з перебуванням на державній службі

E) готує для подання до уповноваженого органу списки вакантних посад, заявки щодо заповнення вакантних посад та іншу необхідну інформацію

F) проводить перевірку документів

G) оголошує в газеті про конкурс на зайняття державної посади

H) визначає склад членів комісії з відбору претендентів на державну службу

Основними функціями кадрової служби в державних органах РК є:

A) проводить співбесіду

B) проводить навчання

C) оформляє рішення державних органів, пов'язані з проходженням державних службовців державної служби

D) вносить необхідні записи в трудові книжки державних службовців

E) готує для подання до уповноваженого органу списки вакантних посад та іншу необхідну інформацію

F) складає графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснює відбір претендентів на державну службу

H) формує кадровий резерв

Кадрова служба в межах своєї компетенції здійснює наступне:

A) проводить співбесіду

B) проводить навчання

C) веде особисті справи співробітників

D) вносить необхідні записи в трудові книжки державних службовців

E) готує для подання до уповноваженого органу списки вакантних посад та іншу необхідну інформацію

F) складає графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснює відбір претендентів на державну службу

H) формує кадровий резерв

Кадрова служба в межах своєї компетенції має:

A) вести особисті справи співробітників

B) вносити необхідні записи в трудові книжки державних службовців

C) оформляти рішення державних органів, пов'язані з проходженням державних службовців державної служби

D) проводити співбесіду

E) проводити навчання

F) складати графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснювати відбір претендентів на державну службу

H) формувати кадровий резерв

Відповідно до своїх повноважень Агентство РК у справах державної служби:

A) здійснює набір державних службовців

B) проводить навчання

C) бере участь в розробці та реалізації державних програм в області вдосконалення і підвищення ефективності державної служби

D) формує республіканську базу даних по персоналу державної служби

E) розробляє і подає на затвердження Президенту країни Положення про кадровий резерв державної служби

F) складає графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснює відбір претендентів на державну службу

H) формує кадровий резерв

Агентство РК у справах державної служби має:

A) здійснювати набір державних службовців

B) проводити навчання

C) брати участь в розробці і реалізації державних програм у сфері вдосконалення та підвищення ефективності державної служби

D) розробляти і подає на затвердження Президенту країни Положення про кадровий резерв державної служби

E) розробляти пропозиції щодо вдосконалення системи оплати праці, соціально-правового захисту державних службовців

F) складати графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснювати відбір претендентів на державну службу

H) формувати кадровий резерв

Агентство РК у справах державної служби:

A) розробляє і подає на затвердження Президенту країни Положення про кадровий резерв державної служби

B) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи оплати праці, соціально-правового захисту державних службовців

C) формує республіканську базу даних по персоналу державної служби

D) здійснює набір державних службовців

E) проводить навчання

F) складає графік підвищення кваліфікації державних службовців

G) здійснює відбір претендентів на державну службу

H) формує кадровий резерв

{Правильна відповідь} = А, В, С

{Складність} = 2

{Підручник} = Уваров В. Н. Державна служба і управління: Підручник. - Петропавловськ: Півн. Каз. юрид. академія, 2004. - 416 с.

{Курс} = 4

{Семестр} = 7

Кадровий резерв формується з:

A) резидентів

B) нерезидентів

C) громадян, спрямованих державними органами на роботу в інші держави з метою підвищення професійного рівня

D) громадян, які пройшли навчання за державними програмами підготовки та перепідготовки державних службовців на підставі державного замовлення

E) громадян, спрямованих державними органами на роботу в міжнародні організації

F) молоді

G) пенсіонерів

H) військових у відставці

Кадровий резерв формується з:

A) громадян, які взяли участь у конкурсному відборі та рекомендованих конкурсною комісією для зарахування до кадрового резерву

B) громадян, які пройшли навчання за державними програмами підготовки та перепідготовки державних службовців на підставі державного замовлення

C) громадян, спрямованих державними органами на роботу в міжнародні організації

D) резидентів

E) нерезидентів

F) молоді

G) пенсіонерів

H) військових у відставці

Розголошення відомостей, що становлять державну, службову, комерційну та іншу охоронювану законом таємницю, незалежно від мотивів і форм розголошення є:

A) порушенням етики державного службовця

B) відсутністю знання відповідного законодавства

C) адміністративним проступком, дисциплінарним проступком

D) дисциплінарним проступком

E) адміністративним проступком

F) кримінальних проступком

G) некомпетентністю

H) безвідповідальністю

Механізм д. управління включає такі внутрішні фактори, як:

A) систему державного управління

B) структуру органів державного управління

C) завдання д. органів

D) встановлені нормативні цілі

E) держ. політику

F) планування діяльності

G) необхідні управлінські компетенції

H) повноваження

Компетенції - це:

A) набір характеристик, необхідних для успішної діяльності

B) певне поєднання професійних знань, навичок, установок, орієнтації

C) галузь знань, коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний

D) бажання знати

E) хотіти набути навичок

F) бути лідером

G) бути успішним

H) бути етичним

Розвиток професійних компетенцій і компетентності державного службовця передбачає:

A) освоєння і застосування комплексу сучасних професійних знань

B) застосування комплексу сучасних професійних практичних навичок

C) оволодіння ефективними методами професійної поведінки та технологіями

D) оволодіння навичками лідера

E) знання етики державного службовця

F) знання законодавства

G) вміння керувати

H) вміння приймати управлінські рішення

Компетенції - це:

A) набір характеристик, необхідних для успішної діяльності

B) певне поєднання професійних знань, навичок, установок, орієнтації

С) знання, досвід у тій чи іншій області

D) бажання знати

E) хотіти набути навичок

F) бути лідером

G) бути успішним

H) бути етичним

Компетентність - це:

A) узаконений коло, обсяг повноважень і прав посадової особи

B) узаконений коло, обсяг повноважень і прав установи

C) обсяг повноважень і прав посадової особи або установи

D) знання

E) вміння

F) навички

G) етичність

H) лідерство

Компетентність - це:

A) коло повноважень державного органу, обвинувачений законами, нормативними актами, положеннями, інструкціями

B) коло повноважень, право прийняття рішень посадової особи, обмовляється законами, нормативними актами, положеннями, інструкціями

C) коло повноважень, право прийняття рішень державного органу, посадової особи, обмовляється законами, нормативними актами, положеннями, інструкціями

D) знання

E) вміння

F) навички

G) етичність

H) лідерство

Критерії, які необхідно враховувати при підборі управлінця:

A) доачества особистості державного службовця

B) зпособности державного службовця

C) знання державного службовця

D) вік

E) соціальний стан

F) матеріальна забезпеченість

G) статус

H) знання етики

Критерії, які необхідно враховувати при підборі управлінця:

A) функціональна компетентність

B) вміння державного службовця

C) навикі державного службовця

D) вік

E) соціальний стан

F) матеріальна забезпеченість

G) статус

H) знання етики

Критерії, які необхідно враховувати при підборі управлінця:

A) пропит державного службовця

B)мотивація діяльності державного службовця

C) функціональна компетентність

D) вік

E) соціальний стан

F) матеріальна забезпеченість

G) статус

H) знання етики

Компетенція - це:

A) знання, отримані в університеті

B) знання, отримані на практиці

C) набір характеристик, необхідних для успішної діяльності

D) певне поєднання професійних знань, навичок, установок, орієнтації

E) знання, досвід у тій чи іншій області

F) вміння і навички, набуті в спілкуванні

G) лідерські якості

H) знання політичної обстановки в країні

Компетенція - це:

A) знання, отримані в університеті

B) знання, отримані на практиці

C) галузь знань, коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний

D) набір характеристик, необхідних для успішної діяльності

E) знання, досвід у тій чи іншій області

F) вміння і навички, набуті в спілкуванні

G) лідерські якості

H) знання політичної обстановки в країні

Компетенція державних службовців встановлюється:

A) народом

B) громадянами країни

C) Конституцією РК

D) законом РК «Про державну службу»

E) нормативними і правовими актами

F) споживачами державних послуг

G) юридичними особами

H) фізичними особами

У теорії і практиці державного управління склалися певні орієнтири при утворенні самостійного державного органу. Ці орієнтири грунтуються на обліку:

A) потреб нації

B) потреб громадян

C) Конституції та інших законодавчих актів республіки, які передбачають утворення конкретних органів держави

D) суспільних потреб та інтересів в керуючому впливі

E) положення про те, що неприпустимо покладати на орган несумісні за характером і змісту функції

F) необхідності створення нової державної структури

G) запитів ЗМІ

H) форс-мажорних обставин

До основних завдань державного органу належать ті, які визначені:

A) запитами ЗМІ

B) вимогами громадян РК

C) законодавчими актами РК

D) актом про створення держ. органу

E) Положенням про держ. органі

F) сучасними вимогами

G) погіршення екологією

H) глобалізацією

До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень:

A) штраф

B) санкції

C) громадські роботи

D) арешт

E) притягнення до адміністративної відповідальності

F) зауваження

G) пониження в посаді

H) попередження про неповну службову відповідність

Види дисциплінарних стягнень, застосовуваних до державних службовців:

A) зауваження

B) догану

C) попередження про неповну службову відповідність

D) арешт

E) притягнення до адміністративної відповідальності

F) штраф

G) санкції

H) громадські роботи

Оцінка діяльності державного службовця аналізує такі його професійні компетенції:

A)здатність працювати в умовах зовнішнього і внутрішнього нормування

B) вміння вести політичні діалоги

C) вміння аналізувати економічну, політичну, соціальну ситуацію

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

До професійних компетенцій державного службовця належать:

A)вивчення потреб різних груп населення

B)вміння збирати інформацію

C)володіння методиками аналізу інформації

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Аналізуються такі професійні компетенції державного службовця в РК:

A)вміння прогнозувати зміни

B)здатність до конструктивної взаємодії в потенційно конфліктних ситуаціях

C)представницькі якості

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Оцінка діяльності державного службовця аналізує такі його професійні компетенції:

A)вміння чітко висловлювати свої думки

B)вміння вести переговори

C)впевненість в собі

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Діяльність державного службовця включає наступні його професійні компетенції:

A)поведінкова гнучкість

B)ініціатива

C) наполегливість

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

До діяльності державного службовця відносять такі його професійні компетенції:

A)вміння описати ситуацію, яка повинна бути досягнута

B)проектування шляхів досягнення бажаного результату

C)вміння виділяти адміністративні аспекти ситуації, через які на неї можна впливати

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Відповідно до вимог, що пред'являються до діяльності державного службовця, вони повинні володіти наступними професійними компетенціями:

A)організація і координація роботи власного апарату

B)організація власної праці

C)оцінка ділових і особистісних якостей персоналу і па

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Діяльність державного службовця оцінюється виконанням таких функцій:

A)організація розуміння, освітлення і популяризації діяльності державних органів, створення мотивації для її підтримки

B)координація взаємодії прямо не підпорядковані керівнику структур

C)здатність до навчання

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Діяльність державного службовця включає виконання наступних завдань:

A)знання основ світової і казахстанського державного устрою, світової та вітчизняної історії

B) здатність до навчання

C) організація власної праці

D) приходити вчасно на роботу

E) не конфліктувати

F) ретельно розбиратися з виниклими труднощами в роботі

G) вміння бути ввічливим

H) вміння бути витриманим

Оцінка персоналу допомагає вирішувати такі завдання:

A) виявлення потенційних можливостей державного службовця з метою його підвищення по службі

B) стимулювання підвищення кваліфікації

C) стимулювання зростання професіоналізму службовців

D) підвищення ефективності економіки

E) працевлаштування безробітних

F) підвищення рівня життя громадян

G) зниження прогулів держслужбовців

H) підвищення якості праці

Персонал державної служби в РК повинен вирішувати такі завдання:

A) застосування до службовця заходів стимулювання, або відповідальності

B) формування професійного кадрового потенціалу та резерву кадрів

C) підтримка стабільності і законності в державній службі

D) підвищення ефективності економіки

E) працевлаштування безробітних

F) підвищення рівня життя громадян

G) зниження прогулів держслужбовців

H) підвищення якості праці

Ефективність діяльності державних службовців включає наступну групу показників:

A) якість діяльності / результату

B) навички щодо запобігання і вирішення конфліктів

C) вміння уважно слухати колег

D) пунктуальність

E) доброзичливість

F) чесність

G) транспарентність

H) гнучкість

Показники ефективності діяльності державних службовців:

A) вміння правильно підбирати співробітників

B) вміння створювати команду та правильно використовувати синергетичний ефект від командної роботи

C) вміння формувати ефективні взаємини в колективі

D) пунктуальність

E) доброзичливість

F) чесність

G) транспарентність

H) гнучкість

Ефективність діяльності державних службовців в РК оцінюється наступними показниками:

A) вміння створювати психологічний клімат

B) вміння делегувати повноваження підлеглим

C) вміння навчати і наставляти співробітників і партнерів

D) пунктуальність

E) доброзичливість

F) чесність

G) транспарентність

H) гнучкість

Оцінка ефективності додаток |  Пояснювальна записка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати