На головну

Вказівки щодо виконання завдання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Нарисної геометрії та

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Контрольні завдання і методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 190109 «Наземні транспортно-технологічні засоби»

Частина 2

Курган 2012

Кафедра: Нарисна геометрія та інженерна графіка

Дисципліна: «Нарисна геометрія та інженерна графіка»

Склав ст.викладач Карпова І. Е.

Затверджено на засіданні кафедри 14 вересня 2012 р

Рекомендовані методичною радою

університету _______________________

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

З дисципліни «Інженерна графіка» студенти виконують чотири контрольні роботи - №3, №4, №5, №6. В кінці семестру студенти здають диференційований залік (З оцінкою).

Завдання на контрольні роботи індивідуальні. Вони представлені в варіантах. Студент виконує той варіант завдання, номер якого відповідає сумі двох останніх цифр номера залікової книжки.

Контрольна робота №3

проекційне креслення

Контрольна робота №3 складається з 3 завдань.

Завдання 1.

Побудувати три проекції тіла з пересічними вирізами, використовуючи з'єднання половини вигляду з половиною розрізу. Дані для свого варіанту взяти з таблиць 1, 2. Завдання виконати на аркуші ватману формату А3.

Приклад виконання завдання наведено на малюнку 1.

Вказівки щодо виконання завдання

Виконання будівлі вимагає уявного уявлення предмета, для якого потім повинен бути виконаний креслення. Слід, уважно прочитавши опис зовнішньої форми предмета, уявити собі цей предмет в просторі. Потім подумки виконати в цьому предметі два отвори, дані в описі.

Послідовність виконання креслення:

- Побудувати три види зовнішньої форми предмета. На головному вигляді виконати призматичне отвір, за формою і розмірами, даними в таблиці 2. Потім побудувати проекції цього отвору на вигляді зверху і зліва. Після цього побудувати проекції циліндричного отвору, почавши побудова з виду зверху. Побудова виконувати тонкими лініями, застосовуючи штрихові лінії для невидимого внутрішнього контуру предмета.

- Після побудови трьох видів потрібно виконати розрізи. При заданих формах предмета потрібно виконати три розрізу: горизонтальний, фронтальний і профільний. Правила позначення і зображення розрізів повинні відповідати ГОСТ 2.305-68 *. При симетричних зображеннях слід з'єднати половину виду з половиною розрізу. При цьому на вигляді не показують штриховими лініями невидимий внутрішній контур.

- Після побудови трьох зображень предмета слід нанести розміри відповідно до ГОСТ 2.307-68.

Таблиця 1

 № варіанту  Зовнішня форма предмета  циліндричний отвір
 1, 12  Шестикутна правильна призма висотою 100 мм. На головному вигляді призма звернена до спостерігача трьома гранями. Діаметр описаного кола підстави дорівнює 90 мм.  Наскрізний отвір діаметром 30 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору проходить через центр шестикутника.
 4, 18  П'ятикутна правильна призма висотою 100 мм. Діаметр описаного кола підстави 90 мм. Одна з вершин п'ятикутника лежить на вертикальній осі симетрії і є найближчою до ока спостерігача.  Наскрізний отвір діаметром 30 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору проходить через центр п'ятикутника.
 7, 15  Чотирикутної правильна призма висотою 100 мм. У підставі квадрат зі стороною 70 мм. Вершини квадрата лежать на горизонтальній і вертикальній осях симетрії підстави.  Наскрізний отвір діаметром 25 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору проходить через центр квадрата.
 9, 14  Прямий круговий циліндр висотою 100 мм. Діаметр основи 90 мм.  Вертикально розташоване отвір діаметром 25 мм йде від нижньої основи циліндра до верхньої площини призматичного вирізу.
 2, 3, 8  Сфера діаметром 100 мм. На висоті 30 мм від екватора сфера зрізана горизонтальною площиною.  Наскрізний отвір діаметром 30 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору збігається з вертикальною віссю сфери.
 0, 10  Шестикутна правильна призма висотою 100 мм. На головному вигляді призма звернена до спостерігача трьома гранями. Діаметр описаного кола підстави дорівнює 80 мм.  Наскрізний отвір діаметром 25 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору проходить через центр шестикутника.
 6, 17  Прямий круговий циліндр висотою 100 мм. Діаметр основи 80 мм.  Вертикально розташоване отвір діаметром 30 мм йде від нижньої основи циліндра до верхньої площини призматичного вирізу.
 7, 11  Чотирикутної правильна призма висотою 100 мм. У підставі квадрат зі стороною 80 мм. Вершини квадрата лежать на горизонтальній і вертикальній осях симетрії підстави.  Наскрізний отвір діаметром 30 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору проходить через центр квадрата.
 5, 13  Сфера діаметром 100 мм. На рівні 30 мм під екватором зрізана горизонтальною площиною.  Наскрізний отвір діаметром 25 мм з вертикальною віссю. Вісь отвору збігається з вертикальною віссю сфери.

Таблиця 2

 № варіанту  Розміри отвору і розташування його щодо заснування предмета (або центру сфери)  Форма призматичного отвору
 1, 9, 11  a = 35b = 60z = 20
 3, 10, 18  a1 = 30a2 = 40b = 50z = 30
 6, 14, 0, 17  a = 35b = 50z = 25
 2, 4, 15  a = 40b = 30z = 35
 5, 8, 13  a = 40b = 40z = 20
 7, 12, 16  a1 = 45a2 = 30b = 50z = 25

Малюнок 1

 



 г) Ставлення до тіла |  Порядок виконання.

 Пояснення до завдання. |  Позначення шорсткості поверхонь. |  Порядок виконання ескізу. |  Завдання 1. Різьбові з'єднання |  Завдання 2. Виконати ескіз шестерні |  Пояснення до виконання креслення зубчастої передачі |  Завдання 4. Складальне креслення зварного з'єднання |  деталірованія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати