На головну

ЗАВДАННЯ № 15

  1.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  2.  Питання і завдання для самоперевірки.
  3.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  4.  Друге завдання.
  5.  Виконайте таке завдання
  6.  Виконати завдання.
  7.  Виконати завдання.

 Електричне поле створено двома нескінченними паралельними зарядженими площинами, з поверхневими плотностями зарядів + ? и -2? . На малюнку показана якісна залежність проекції Ех від координати х поза пластин і між пластинами:

Правильно відображає характер зміни потенціалу ? цього поля графік ...

       
 
   
 


1) 2)

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:1) 1; 2) 2.

--------------------------

Вказівка ??до завдань № 10 - 15

Напруженість електростатичного поля  і потенціал ? пов'язані між собою співвідношенням:  = - Grad ?.

проекція вектора  електростатичного поля на координатну вісь Ох : .

Силові лінії електростатичного поля спрямовані в бік зменшення потенціалу, а їх густота прямо пропорційна величині напруженості електростатичного поля.

Напруженість електростатичного поля, створеного нескінченною рівномірно зарядженою площиною: ( ? - Поверхнева щільність заряду). ЗАВДАННЯ № 14 |  ЗАВДАННЯ № 20

 До комп'ютерного тестування З ФІЗИКИ. ЧАСТИНА IV. електростатики |  ЗАВДАННЯ № 3 |  ЗАВДАННЯ № 9 |  ЗАВДАННЯ № 13 |  ЗАВДАННЯ № 24 |  ЗАВДАННЯ № 26 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати