На головну

 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка

3 200 200 100

1. Вирощування клітин в штучному середовищі в асептичних умовах:

a) in vitro

b) in vivo

c) каллус

d) експлантов

e) in situ

2. Особливий тип тканини, який представляє скупчення недиференційованих клітин:

a) каллус

b) експлантов

c) регенерант

d) клон

e) локус

3. Редукційне поділ клітин:

a) мейоз

b) мітоз

c) кінез

d) телофаза

e) амитоз

4. Розподіл соматичних клітин:

a) мітоз

b) амітоз

c) мейоз

d) транскрипція

e) интерфаза

5. Взаємозв'язок органів один з одним:

a) кореляція

b) компетенція

c) детермінантності

d) кріопротекція

e) сублімація

6. Властивість рослинної клітини реалізувати генетичну інформацію:

a) тотіпотентность

b) диференціація

c) регенерація

d) компліментарність

e) індукція

7. Асептично отримане рослина з розвиненими країнами і пагонами, який сформувався в культурі, тобто in vitro:

a) регенерант

b) експлантов

c) інтрон

d) ембріоїдів

e) метаболіт

8. Г. Габерландт сформулював принципи культури клітин в:

a) 1902 р

b) 1899 р

c) 1914 р

d) 1907 р

e) 1900 р

9. Гіпотеза тотіпотентності була висунута:

a) Г. Габерландт

b) К. Рехінгером

c) В. Роббінс

d) Е. Девідсоном

e) Ф. Уайтом

10. Хто перший з учених почав вирощувати ізольовані частини і органи рослин?

a) К. Рехінгер

b) Г. Габерландт

c) Т. Мурасіге

d) Ф. Скуг

e) Ф. Уайт

11. Принципи культури клітин чітко сформулював:

a) Г. Габерландт

b) В. Котте

c) В. Роббінсон

d) Т. Мурасіге

e) Ф. Уайт

12. Поживна середу, яку використовував Г. Габерландт в експериментах:

a) Кнопа

b) Уайта

c) Гамборга

d) Хогланда

e) Снайдерса

13. Р. Рехінгер намагався вирощувати нирки, зрізи коренів на:

a) вологому піску

b) агаризованому середовищі

c) рідкому середовищі

d) різних середовищах

e) твердої поверхні

14. Вирощування ізольованих частин і органів рослин першими почали:

a) німецькі вчені

b) алхіміки

c) російські вчені

d) вчені різних країн

e) англійські вчені

15. Р. Харрісон виростив в лімфатичної рідини:

a) Нейробласти жаби

b) калусних тканину

c) клітини картоплі

d) ембріоїдів клітини

e) лімфобластів жаби

16. Досягнення якого вченого пов'язано з камбіальними тканинами верби і моркви:

a) Ф. Уайта

b) Е. Девідсона

c) В. Роббінса

d) В. Котте

e) Г. Габерландта

17. Вчений, який підтримував безперервну тривалу культуру кінчиків коренів близько 30 років:

a) Р. Готра

b) В. Котте

c) В. Роббінс

d) Т. Мурасіге

e) Д. Уотсон

18. Вчений зі співробітниками, який вивчав зростання нирок на відрізках стебла тютюну:

a) Ф. Скуг

b) В. Котте

c) В. Роббінс

d) Т. Мурасіге

e) Д. Уотсон

19. Речовини, що стимулюють клітинний поділ:

a) цитокініни

b) ауксини

c) вітаміни

d) макроелементи

e) мікроелементи

20. Широко використовувана живильне середовище, яка створена в 1962 році:

a) Мурасіге-Скуга

b) Уайта

c) Шенка-Хильдебрандта

d) Нича і Нич

e) Гамборга-Евеланга

21. ростостимулюючі речовина:

a) кинетин

b) мезоінозіт

c) вітамін

d) хромпик

e) карбогал

22. Культура, вирощена в рідкому середовищі:

a) суспензійна

b) пухлинна

c) калусних

d) клональная

e) соматична

23. З якого року почали вирощувати рослинні клітини в Радянському Союзі?

a) один тисячі дев'ятсот сорок чотири

b) 1930

c) 1980

d) 1934

e) один тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири

24. З якого року почали вирощувати клітини в Казахстані?

a) 1975

b) 1 955

c) тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять

d) 2001

e) 1948

25. Хто є засновником науки біотехнології в Казахстані?

a) М. Айтхожін

b) Г. Уаліханов

c) С. Колумбана

d) А. Удельская

e) Ж. Жардемаліев

26. Тканина, вирощена в умовах in vitro:

a) каллус

b) штам

c) суспензія

d) експлантов

e) інтрон

27. Рослина, отримане з культури клітин:

a) регенерант

b) експлантов

c) тотіпотент

d) штам

e) сорт

28. Основні вітаміни живильного середовища:

a) групи В

b) групи А

c) групи Д

d) нікотинова кислота

e) фолієва кислота

29. Компоненти живильного середовища, що беруть участь в регуляції фізіологічних процесів у рослин:

a) фітогормони

b) вуглеводи

c) хелат заліза

d) пектинати

e) желатінати

30. Для нормального росту і розвитку рослин необхідно значення рН:

a) 5-6

b) 4-5

c) 6-8

d) 2-4

e) 9-12

31. Для приготування твердих поживних середовищ необхідний:

a) агар-агар

b) калій

c) фітогормони

d) ауксин

e) карбонат

32. Оптимальна температура для вирощування рослинних клітин:

a) 25-32 оС

b) 38-40 оС

c) 15-25 оС

d) 5-10 оС

e) 45-65 оС

33. Зовнішні фактори, що впливають на процес культивування клітин:

a) світло

b) спека

c) прохолода

d) темрява

e) газ

34. Клітина, позбавлена ??клітинної стінки:

a) протопласт

b) лейкопластов

c) хромопласти

d) ліпосоми

e) лизосома

35. Фрагмент рослини або шматочок тканини:

a) експлантов

b) каллус

c) пасаж

d) суспензія

e) протопласт

36. Спеціалізація клітин:

a) диференціювання

b) редіфференціровка

c) дедифференцировка

d) регенерація

e) транспирация

37. Перехід спеціалізованих клітин до проліферації:

a) дедиференціації

b) диференціація

c) трансляція

d) регенерація

e) транспирация

38. Процес пересадки каллуса в живильне середовище:

a) пасаж

b) трансформація

c) інокулюм

d) проліферація

e) ферментація

39. Частину суспензійний культури, яка використовується для пересадки на свіжу середу:

a) інокулюм

b) пасаж

c) проліферація

d) мацерація

e) крісталлізація

40. Живильні середовища для культивування клітин і тканин рослин є середовищами:

a) багатокомпонентними

b) однокомпонентними

c) натуральними

d) двокомпонентними

e) органічними

41. Джерелом вуглеводів в середовищі є:

a) сахароза

b) рибоза

c) дезоксирибоза

d) галактоза

e) тетрозой

42. Новоутворення клітин і тканин шляхом розмноження вже існуючих називається:

a) пролиферацией

b) диференціацією

c) кореляцією

d) мейозом

e) деградацією

43. Процес утворення калюсу називається:

a) каллусогенез

b) гистогенез

c) ризогенезу

d) геммогенез

e) цитокинез

44. Комплекс процесів, що призводять до відмінностей між материнськими і дочірніми кліть-ками, а також між дочірніми клітинами:

a) диференціація

b) редіфференціація

c) дедиференціації

d) регенерація

e) транспирация

45. Особливий тип тканини, що утворюється на цілій рослині в результаті його поранення:

a) каллус

b) меристема

c) апекс

d) камбій

e) паренхіма

46. ??Сукупність реакцій, пов'язаних з транскрипцією і трансляцією:

a) процесинг

b) біосинтез

c) кореляція

d) дісімілляція

e) асімілляція

47. З якого періоду починається интерфаза:

a) G1

b) S

c) G2

d) G0

e) R1

48. Придбання кліткою стану готовності до реалізації певних спадкових властивостей:

a) детермінація

b) компліментарність

c) диференціювання

d) проліферація

e) мінливість

49. Здатність клітини сприймати индуцирующее вплив і специфічно реагувати на нього зміною розвитку:

a) компетенція

b) каллусогенез

c) мітоз

d) мейоз

e) трансляція

50. Основу структури біологічних мембран представляє:

a) подвійний шар фосфоліпідів

b) амінокислоти

c) потрійний шар білків

d) подвійний шар вуглеводів

e) подвійна спіраль ДНК

51. Які два періоди становлять життєвий цикл клітини?

a) інтерфазна і митотический

b) анафазного і телофазний

c) інтерфазна і анафазного

d) телофазний і інтерфазна

e) профазних і митотический

52. При мейозі клітини спочатку настає:

a) розподіл ядра

b) розподіл цитоплазми

c) освіту перегородки

d) поділ рибосом

e) розподіл мітохондрій

53. Найбільш тривалої фазою мітозу є:

a) профаза

b) телофаза

c) метафаза

d) анафаза

e) всі фази займають однаковий проміжок часу

54. Найбільш нетривалої стадією мітозу є:

a) анафаза

b) телофаза

c) метафаза

d) профаза

e) всі фази займають однаковий проміжок часу

55. Які іони необхідні для існування клітин?

a) натрію і калію

b) кальцію і натрію

c) магнію і натрію

d) магнію і калію

e) кальцію і магнію

56. Живі клітини є системами:

a) відкритими

b) закритими

c) замкнутими

d) ізольованими

e) напіввідкритими

57. Амінокислоти в молекулі білка пов'язані між собою за допомогою зв'язку:


a) пептідной


b) водневої


c) іонної


d) ковалентного


e) дисульфідній

58. Вкажіть пептідную групу:


a) -СОNH-


b) -COOH-


c) -NH2


d) -CH-


e) - CH2OH -

59. Основною структурною одиницею білка є:


a) амінокислоти


b) жирні кислоти і гліцерин


c) глюкоза і фруктоза


d) дикарбонові кислоти

e) нуклеозиди

60. Осідання частинок під дією сили тяжіння:


a) седиментация


b) сенсибілізація


c) флокуляция


d) коагуляція

e) осмос

61. 6-фурфуріламінопурін:

a) кинетин


b) зеатин


c) ауксин


d) гліцин

e) цистеїн

62. фаз росту калусних тканин всього:

a) 6


b) 4


c) 7


d) 2


e) 9

63. Перша фаза зростання калусних клітин:

a) латентна


b) логарифмічна


c) стаціонарна


d) загибелі


e) лінійна

64. Третя фаза зростання калусних клітин:

a) лінійна


b) логарифмічна


c) стаціонарна


d) загибелі


e) латентна

65. П'ята фаза зростання калусних клітин:

a) стаціонарна


b) логарифмічна


c) лінійна


d) загибелі


e) латентна

66. Експоненціальная фаза називається по іншому:

a) логарифмічна


b) лінійна


c) стаціонарна


d) загибелі


e) латентна

67. Процес формування органів, тканин і клітин:

a) морфогенез

b) партеногенез

c) ембріоідогенез

d) ризогенезу

e) геммогенез

68. Збільшення числа генів в геномі:

a) ампліфікація

b) реплікація

c) диференціація

d) каллус

e) мітоз

69. Ділянка молекули ДНК:

a) ген

b) локус

c) хромосома

d) лизосома

e) білок

70. Набір генів:

a) генотип

b) фенотип

c) хромосома

d) сайт

e) диплоид

71. Освітня тканину:

a) меристема

b) паренхіма

c) каллус

d) флоема

e) пахітема

72. Висока відношення ауксин / цитокинин викликає:

a) ризогенезу

b) геммогенез

c) гистогенез

d) цітогенез

e) каллусогенез

73. Низький ставлення ауксин / цитокинин сприяє:

a) геммогенез

b) ризогенезу

c) гистогенез

d) цітогенез

e) каллусогенез

74. Освітня тканину, що формує інші:

a) меристема

b) ембріоїдів

c) паренхіма

d) каллус

e) проліферація

75. Освіта зародишеподобних структур:

a) ембріоідогенез

b) різофілогенез

c) геммогенез

d) філогенезіс

e) онтогенез

76. У результаті морфогенезу утворюється:

a) регенерант

b) каллус

c) штам

d) експлантов

e) ембріоїдів

77. Види рослин, взяті в космос космонавтами Казахстану:

a) пшениця

b) диня

c) картопля

d) паслін

e) морква

78. З клітинами якого рослини провели досліди космонавти:

a) кукурудза

b) овес

c) абрикос

d) картопля

e) томат

79. Перший етап клонального розмноження:

a) введення експлантів в культуру

b) власне розмноження

c) укорінення розмножених пагонів

d) висадка рослин в грунт

e) культивування клітин

80. Рослина, отримане шляхом безстатевого, тобто вегетативного розмноження:

a) клон

b) каллус

c) регенерант

d) експлантов

e) особина

81. Безстатеве розмноження в культурі клітин і тканин, при якому виникли рослини генетично ідентичні вихідному примірнику:

a) клональное

b) амитотическое

c) митотическое

d) мейотіческое

e) брунькування

82. Четвертий етап клонального розмноження:

a) висадка рослин в грунт

b) введення експлантів в культуру

c) укорінення розмножених пагонів

d) власне розмноження

e) культивування клітин

83. Форма різновиди гена:

a) аллель

b) альбінізм

c) беккросс

d) локус

e) сайт

84. Запасні нирки:

a) адвентивні

b) гаплоїдні

c) диплоид

d) прокариотические

e) апексние

85. Втрата організмом пігменту:

a) альбінізм

b) беккросс

c) вектор

d) дальтонізм

e) деструкція

86. Індукування гаплоидов в культурі чоловічого гаметофіту називається:

a) андрогенез

b) геммогенез

c) ризогенезу

d) гіногенез

e) органогенез

87. Індукування гаплоидов в культурі жіночого гаметофіта називається:

a) гіногенез

b) геммогенез

c) ризогенезу

d) андрогенез

e) органогенез

88. Хибне запліднення, в результаті чого зародок розвивається з незаплідненої яйцеклітини:

a) псевдогамія

b) моногамія

c) полігамія

d) андрогенез

e) гіногенез

89. Освіта гаплоїдних рослин з ембріоїдів називається:

a) прямим андрогенезом

b) непрямим андрогенезом

c) прямої спорогенез

d) непрямий спорогенез

e) гіногенез

90. Верхівкова частину стебла або кореня:

a) апекс

b) аллель

c) меристема

d) камбій

e) паренхіма

91. Розмноження організмів, що не супроводжується статевим процесом:

a) апоміксис

b) апекс

c) ампліфікація

d) регенерація

e) проліферація

92. Дотримання умов повної стерильності:

a) асептика

b) деградація

c) дегазація

d) беккросс

e) генезис

93. Гормони групи індол:

a) ауксин

b) інтрон

c) амілаза

d) гиббереллин

e) піридоксин

94. Повторний гетерозис:

a) беккросс

b) мутація

c) геном

d) мутагенезу

e) клонування

95. Апарат в біотехнологічному виробництві по вирощуванню клітин:

a) біореактор

b) ламінар

c) автоклав

d) дистиллятор

e) септітенк

96. Склоподібність:

a) вітрифікація

b) аммонификация

c) нітрифікація

d) гомогенізація

e) ферментація

97. Галузь науки і виробництва економічно важливих речовин і продуктів:

a) біотехнологія

b) генна інженерія

c) нанотехнологія

d) клітинна селекція

e) агротехнологія

98. Зміна речовини в інший вид біологічним шляхом:

a) перетворення

b) Біоремедіація

c) біоінженерія

d) біодеструкція

e) кріозбереження

99. Частина калусних тканини пересаджують на свіжу тверду живильне середовище:

a) пасаж

b) інокулюм

c) регенерант

d) експлантов

e) цибріди

100. Структури, які приєднують до себе ті чи інші гени і переносять їх в інші клітини:

a) вектори

b) гаплоїди

c) діплоїден

d) штами

e) хромосоми

101. Одиниця спадковості:

a) ген

b) генотип

c) геном

d) фенотип

e) сайт

102. Гени, розташовані поза ядра, в мітохондріях і пластидах:

a) цитоплазматические

b) ампліфікаціонних

c) генезис

d) проліферативні

e) апікальні

103. Поява генотипу:

a) генезис

b) диплоид

c) мітоз

d) реплікація

e) мутація

104. Одна з клітин, що росте з пилку, що бере участь в процесі запліднення:

a) генеративна

b) вегетативна

c) експресивна

d) репресована

e) протопластная

105. Область молекулярної і клітинної генетики:

a) генна інженерія

b) біотехнологія

c) загальна генетика

d) біоніка

e) перетворення

106. Гальмування активності генів:

a) репресія генів

b) експресія генів

c) геномика

d) генезис

e) агенезіс

107. Передача інформації в ланцюгах нуклеоидов молекули ДНК:

a) експресія генів

b) репресія генів

c) трансляція генів

d) генерація

e) трансдукція генів

108. Набір хромосом певного виду:

a) геном

b) генотип

c) генофонд

d) генетика

e) гендер

109. Група спадкових генів:

a) генотип

b) фенотип

c) геном

d) генезис

e) продюсер

110. Клітка гібрида, що має генетичну різницю:

a) гетерокаріонов

b) гомокаріон

c) гиббереллин

d) диплоид

e) гаплоїдіих

111. Гібрид, який не має генетичної різниці клітини:

a) гомокаріон

b) гетерокаріонов

c) гиббереллин

d) кореляція

e) детермінація

112. Скупчення хромосом в жіночому гаметофите в умовах in vitro:

a) гіногенез

b) гистогенез

c) цітогенез

d) гетерозис

e) геном

113. Освіта тканини:

a) гистогенез

b) цітогенез

c) органогенез

d) андрогенез

e) гаметогенез

114. Підготовка клітини до певного розвитку організму:

a) детермінація

b) дедиференціації

c) диференціація

d) діплоідізація

e) трансляція

115. Різниця між клітинами і тканинами рослин, пов'язане з їх функціональною спеціалізацією:

a) диференціювання

b) дедіфференцірованіе

c) діплоідізація

d) детермінація

e) ампліфікація

116. Метод визначення чутливості ферментів:

a) імуноферментний

b) іммобільності

c) індукційний

d) ізогенна

e) гістохімічних

117. Радіоіммунохіміческій і імуноферментний методи відносяться до:

a) експрес-методу

b) класичним методом

c) репресії-методу

d) сенсор-методу

e) релакс-методу

118. В якості оцінки калусних культур останнім часом застосовують:

a) експрес-метод

b) класичний метод

c) репресії-метод

d) сенсор-метод

e) релакс-метод

119. До видів експрес-методів оцінки калусних культур відносяться:

a) радіоіммунохіміческій і імуноферментний

b) імуноферментний і релаксаційний

c) радіоіммунохіміческій і трансляційний

d) імуноферментний і рентгенофазовий

e) хроматографический і рентгенофазовий

120. Створення нерухомості клітин:

a) іммобілізація

b) релаксація

c) сенсорика

d) ампліфікація

e) інгібування

121. Храненіе клітин в рідкому азоті при температурі мінус 196 оЗ:

a) кріозбереження

b) кріоскопія

c) пассивация

d) ампліфікація

e) інгібування

122. оболочной тканину зернових культур:

a) интегумент

b) інокулюм

c) пасаж

d) Іммобіле

e) ізоген

123. Клітини, вирощені в пробірці:

a) in vitro

b) in vivo

c) експрес

d) суспензія

e) інтрон

124. Вирощені клітини в організмі:

a) in vivo

b) in vitro

c) експрес

d) суспензія

e) інтрон

125. Культивування клітин в рідкому середовищі і в апараті в умовах in vitro:

a) суспензія

b) агарізація

c) каллус

d) біотрансляція

e) біоелектрохімія

126. Культивування біомаси з впливом фотоелемента:

a) турбідостат

b) Хемостат

c) проточно-відкритий

d) проточно-закритий

e) проточно-застійний

127. Вирощування клітини з певною концентрацією уповільнює зростання:

a) Хемостат

b) турбідостат

c) проточно-відкритий

d) проточно-напіввідкритий

e) глибинне

128. Пересадка клітин в посуд з живильним середовищем:

a) пасаж

b) інтрон

c) екзон

d) індукція

e) інокулюм

129. Накопичення клітин в живильному середовищі:

a) популяція

b) генерація

c) пасаж

d) суспензія

e) цикл

130. Метод конструювання клітин нового типу на основі їх культивування, гібридизації та реконструкції:

a) інженерія

b) генерація

c) сегрегація

d) рекомбінація

e) ретрансляція

131. Речовини непотрібні для клітини:

a) вторинні метаболіти

b) первинні метаболіти

c) популяція клітини

d) суспензійні

e) інгібітори

132. Розташування гена в певному місці:

a) локус

b) лінія

c) клон

d) кодон

e) триплет

133. Знищення і розчинення міжклітинної речовини:

a) мацерація

b) локалізація

c) процесинг

d) кореляція

e) сплайсинг

134. Розвиток організму або зростання форми:

a) морфогенез

b) мутація

c) ризогенезу

d) мутагенезу

e) мейоз

135. Поява мутацій під дією факторів:

a) мутагенезу

b) гистогенез

c) онтогенез

d) філогенез

e) трансляція

136. Фізичні та хімічні агенти: іонізований промінь, світло, температура:

a) мутагени

b) антигени

c) промотори

d) продюсери

e) сенсори

137. Гени - збудники пухлин:

a) онкоген

b) нуцеллус

c) промотор

d) транслятор

e) локус

138. Збільшення числа хромосом від гаплоїдіих в 3-4 рази:

a) поліплоїдії

b) плазмида

c) диплоид

d) Анеуплоїдія

e) геном

139. Клітини, що не мають ядра:

a) прокаріоти

b) еукаріоти

c) діплоїден

d) протопласти

e) гаплоїди

140. Клітини без клітинної стінки в результаті впливу ферменту або механічного впливу:

a) протопласт

b) прокаріот

c) еукаріот

d) онкопласт

e) стовбурові

141. Фальшиве запліднення:

a) псевдогамія

b) плазмида

c) патотоксін

d) мегаспора

e) ліпосоми

142. Фермент, який розщеплює молекулу ДНК:

a) рестриктаза

b) мацерозім

c) ліпаза

d) амілаза

e) синтетаза

143. Місце нуклеїнової кислоти або білка:

a) сайт

b) локус

c) лінія

d) геном

e) ідіотипів

144. Знищення хромосом в гібриді, поява нових генотипів:

a) сегрегація

b) сайт

c) рекомбінація

d) ревертаза

e) кореляція

145. Синтез і-РНК:

a) транскрипція

b) сплайсинг

c) метаболізм

d) рекомбінація

e) реплікація

146. Синтез білка в рибосоми:

a) трансляція

b) кореляція

c) транскрипція

d) сплайсинг

e) індукція

147. Частина утолщенного материнського мішка в квітці рослин:

a) зав'язь

b) кільце

c) рильце

d) стовпчик

e) точка росту

148. Місце, де дозрівають материнські клітини:

a) зародковий мішок

b) нирки насіння

c) точка росту

d) каталізатор

e) функціональний центр

149. Введення в клітку чужої генетичної інформації:

a) трансформація

b) трансплоід

c) транскрипція

d) трансляція

e) дедукція

150. Потрійний склад хромосом ядра:

a) Триплоїд

b) тетраплоїдів

c) гаплоїдіих

d) диплоид

e) пентаплоід

151. Проколювання мембран за допомогою високовольтного струму:

a) електропорація

b) фотоелемент

c) турбідостат

d) Хемостат

e) ферментація

152. Зародок:

a) ембріон

b) експлантов

c) зигота

d) гамета

e) микроспора

153. Організм, який має ядро ??в клітині:

a) еукаріот

b) прокаріот

c) суспензія

d) каллус

e) штам

154. Тканина в насінні рослин, в якій запасаються поживні речовини:

a) ендосперм

b) ендоклон

c) ембріональ

d) цітопласт

e) вакуоль

155. Один з сильних стерилізуючих розчинів:

a) хромпик

b) мило

c) порошок

d) фенол

e) бутанол

156. Умови, які потрібні для вирощування культури клітин:

a) асептичні

b) лабораторні

c) природні

d) абіотичні

e) біотичні

157. До якої моделі відноситься вирощування клітин і тканин:

a) біологічної

b) хімічної

c) фізичної

d) технічної

e) економічної

158. Речовини, що регулюють процес морфогенезу:

a) фітогормони

b) вуглеводи

c) вітаміни

d) мікроелементи

e) макроелементи

159. Верхня освітня тканину:

a) апікаль

b) латераль

c) губчаста

d) камбій

e) столбчатая

160. Бічна освітня тканину:

a) латераль

b) апікаль

c) губчаста

d) камбій

e) столбчатая

161. Освіта цілого організму:

a) тотіпотентность

b) компліментарність

c) модифікація

d) мутація

e) омніпотентность

162. Швидко псуються речовини при нагріванні: Тема: ФРУКТИ |  2 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати