На головну

виробничі кооперативи

  1.  В організації працюють відділ маркетингу, фінансова служба, бухгалтерія, відділ кадрів, виробничі відділення. Яку структуру має дана організація?
  2.  У російській економіці законом передбачений ряд організаційно - правових форм підприємств, в тому числі товариства, товариства, кооперативи, народні та унітарні підприємства.
  3.  Вплив класової структури суспільства на виробничі відносини
  4.  Позавиробничі (комерційні) витрати
  5.  позавиробничі витрати
  6.  Діловодні матеріали державних установ як історичне джерело з історії новітнього періоду.
  7.  Ізоквантаікартаізоквант. Предельнаянорматехніческойзамени. Відиізоквант. Капиталоинтенсивныеитрудоинтенсивныепроизводственныеметоды.

Відповідно до ГК РФ виробничий кооператив (артіль) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг). Ця діяльність повинна бути заснована на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом і установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією.

Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом кооперативу.

Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що затверджується загальними зборами його членів.

Число членів кооперативу не повинно бути менше п'яти.

Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного кооперативу майна становить неподільні фонди, які використовуються на цілі, що визначаються статутом. Рішення про утворення неподільних фондів приймається членами кооперативу одноголосно, якщо інше не передбачено статутом кооперативу.

Кооператив не має права випускати акції.

Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений законом і статутом кооперативу.

Вищим органом управління кооперативом є загальні збори його членів.

У кооперативі з числом членів більш п'ятдесятьох може бути створена наглядова рада, яка здійснює контроль над діяльністю виконавчих органів кооперативу.

Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними зборами.

  Державні і муніципальні унітарні підприємства |  об'єднання підприємств

 Галузеві особливості організації (підприємства) в ринковій економіці |  кластер |  Організаційно-правові форми підприємств |  Організаційно-правові форми підприємництва |  Основні характеристики юридичної особи. |  Господарські товариства і товариства |  повне товариство |  Товариство з обмеженою відповідальністю |  Акціонерне товариство |  Відкриті та закриті акціонерні товариства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати