Головна

VI.1.2. Розпад вищих жирних кислот

  1.  I.1. Шляхи розпаду білків
  2.  I.1.1. перетворення амінокислот
  3.  II. Амінокислоти з полярними (гідрофільними) незарядженими
  4.  II. Амінокислоти з полярними (гідрофільними) незарядженими
  5.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  6.  III. Біологічно важливі реакції a- амінокислот
  7.  III. Біологічно важливі реакції a- амінокислот

Вищі жирні кислоти перед тим, як втягуються в процес розпаду, всмоктуються стінками кишечника, попередньо з'єднуючись з одного молекулою таурину і однією молекулою холевой кислоти за допомогою іонних і водневих взаємодій.

таурин виникає з цистеїну згідно з наступною схемою:

Проникнувши в клітини через мембрани, ВШК транспортуються в мітохондрії, де і відбувається їх розщеплення.

ВШК зазнають так зване b-окислення. Ненасичені ВШК відновлюються при цьому до насичених. Потім відбувається реакція їх розщеплення шляхом ступеневої відщеплення двухуглеродний фрагментів.

I-я фаза - Активація ЖК шляхом утворення ацил-КоА:

Коензим А складається із залишків тіоетаноламіна, b-аланіну, a, g-диокси-b, b-діметілмасляной кислоти і фосфорного похідного аденозину:

II-а фаза - Окислення ацил-КоА за допомогою ферменту ацил-КоА-дегідрогенази.

III-я фаза - Приєднання молекули води за місцем подвійного зв'язку дегідроаціл-КоА:

IV-я фаза - Дегидрирование b-вуглецевого атома утворився L-b-оксіпальмітіл-КоА:

V-я фаза - Перенесення утворилася в молекулі b-кетопальмітіл-КоА нової ацильної угруповання на іншу молекулу коензиму А.

В результаті всіх перерахованих реакцій молекули насичених ВЖК укорачіваются на 2 вуглецевих атома з утворенням ацетил-КоА і укороченого на 2 вуглецевих атома ацил-КоА. Ці процеси укорочення багаторазово повторюються. Остаточним продуктом b-окислення ВЖК з парним числом атомів вуглецю є ацетил-КоА, а у ВШК з непарним числом атомів вуглецю - пропіоніл-КоА.

HSKoA вивільняється зі складу ацетил-КоА, включаючись в цикл Кребса або гліоксілевий цикл.

Розпад ВШК, крім мітохондрій, може протікати і в безструктурної частини клітин. Даний процес називається a-окислення і здійснюється під дією H2O2 і пероксидази ЖК за наступною схемою:

Гептадеціловий альдегід окислюється альдегіддегідрогеназу до відповідної ВШК:

Таким чином, відбувається укорочення ланцюга ВШК на 1 атом вуглецю. Коротшають ЖК, мають в своєму складі від 15 до 20 вуглецевих атомів. a-Окислення характерно в основному для рослин.

  VI.1.1. розпад гліцерину |  Обмін ацетил-КоА

 синтез олигосахаридов |  синтез полісахаридів |  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості |  IV. стеридів |  V.1. фосфоліпіди |  VI.1. розпад жирів |  Обмін пропіоніл-КоА |  VI.2.1. синтез ВШК |  VI.2.2. біосинтез тригліцеридів |  VII.2. розпад стеролов |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати