На головну

Розрахункова діаграма деформування бетону

  1. II.2.1. Розрахункова схема, навантаження, визначення зусиль.
  2. Визначення границі витривалості. Діаграма утоми
  3. Випробування асфальтобетону
  4. Діаграма розтягання. Механічні характеристики матеріалу
  5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ КЛАСІВ БЕТОНУ і АРМАТУРИ
  6. Розрахункова діаграма деформування арматури

Для розрахунку залізобетонних конструкцій згідно з пунктом 3.1.6 [1] можуть бути використані спрощені діаграми залежності «напруження-деформації» бетону, якщо вони є еквівалентними або більш консервативними (результати розрахунків дають більший запас).

Як спрощену діаграму стану бетону для розрахунку за граничними станами першої групи прийнято дволінійну діаграму зв'язку між напруженнями і відносними деформаціями (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 - Дволінійна залежність напруження-деформації бетону

При використанні дволінійної діаграми (рис. 3.1) напруження стиску σс залежно від відносних деформацій εс визначають за формулами:

при 0 ≤ εс < εс3,cd, σс = Ecd εс; (4.1)

при εс3,cdεс ≤ εсu3,cd, σс = fcd, (4.2)

де εс3,cd - значення відносних граничних деформацій бетону на межі похилої ділянки діаграми;

εсu3,cd - значення відносних граничних деформацій бетону.

Значення величин розрахункових міцності fcd, модуля пружності Ecd та граничних деформацій εс3,cd та εсu3,cd залежно від класу бетону приймають згідно таблиці Б.1.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ КЛАСІВ БЕТОНУ і АРМАТУРИ | Розрахункова діаграма деформування арматури

СКЛАД ПРОЕКТУ І ПОЧАТКОВІ ДАНІ | ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОго проекту | Загальні відомості проектування резервуарів | ПРЯМОКУТНИХ резервуарів | навантаженнь НА НЕСУЧІ елементи РЕЗЕРВУАРУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати