Головна

Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів

  1.  I. Світова фінансова криза. Оцінка причин і розвитку на світовому рівні
  2.  I. Оцінка клітин-продуцентів.
  3.  I.1 Оцінка ситуації
  4.  I.2 Оцінка розвитку кризи
  5.  II.1 Загальна оцінка
  6.  III. Оцінка клітин-мішеней.
  7.  III.2.1 Структура економіки і показники діяльності за видами економічної діяльності

Розрахунок економічного ефекту природоохоронних заходів грунтується на зіставленні витрат на їх здійснення з народногосподарським економічним результатом, досягнутим завдяки цим заходам [9]. Цей результат виражається величиною ліквідованого (або предотвращенного) економічних збитків від порушення або втрат ресурсу.

Перевищення народногосподарського економічного результату над витратами на його досягнення свідчить про економічну ефективність природоохоронного заходу. Різниця між результатом і витратами характеризує економічний ефект, за величиною якого вибирають найкращий варіант. Наведені витрати на здійснення природоохоронного заходу можна визначити за формулою:

ПЗ = С + ЕнДо, руб / рік (48)

Де С - експлуатаційні витрати, руб / рік;

К - капітальні вкладення, руб;

Ен - Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, величина зворотна терміну окупності, 1 / рік.

Якщо ПЗ <Упредот, то можна зробити висновок про те, що захід економічно вигідно. Для економічно вигідних заходів оцінюється ефективність капітальних вкладень:

Е = (Упредот - С) / К (49)

Якщо Е> Ен, То можна зробити висновок про те, що захід не тільки економічно вигідно, але і економічно ефективно.

Термін окупності капітальних вкладень

Токуп = 1 / Е, рік. (50) Приблизний перелік заходів з охорони повітряного басейну |  Межі першого поясу ЗСО для водосховищ і озер

 Санітарно-захисні зони каналізаційних споруд |  Санітарно-захисні зони підприємства |  Список використаних джерел |  Додаткова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати