Головна

А) надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику

  1.  Cтруктурная і параметричну ідентифікацію технологічного комплексу фільтрування.
  2.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  3.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  4.  I. Законодавство та інші нормативно-правові акти
  5.  I. ПРАВОПИС ПОХІДНИХ приводом
  6.  II. Авторське право
  7.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.

Б) передача користувачеві технічної і комерційної документації

В) надання сприяння в навчанні працівників

Г) контроль якості товарів (робіт, послуг)

Відповідь: А

література

1 Цивільний кодекс Російської Федерації (частини I, II, III). - Офіційний текст. - М.: ЕЛІТ, 2005. - 384 с.

2 Федеральний закон РФ від 24.07.07 N 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації». - [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2009. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

3 Федеральний закон від 22 травня 2003 р N 54-ФЗ «Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт». - [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2009. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

4 Федеральний закон від 13 березня 2006 № 38 - ФЗ «Про рекламу». [Електронний ресурс] / Web-сайт «КонсультантПлюс». - Електрон. дан. - М., 2010. - Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/advert/26_1.html#p49, вільний. - Загл. з екрану.

5 Федеральний закон РФ від 28 грудня 2009 р № 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації». [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2009. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

6 Федеральний закон РФ від 27 листопада 1992 № 4015-1 «Про основи страхової справи в Російській Федерації». [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2010. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

7 Постанова Уряду РФ від 22 липня 2008 р N 556 «Про граничні значеннях виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва». - [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2009. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

8 Постанова Уряду РФ від 6 травня 2008 р N 359 «Про порядок здійснення готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки». - [Електронний ресурс] / Web-сайт ТОВ «НВП« Гарант-Сервіс ». - Електрон. дан. - М., 2009. - Режим доступу: http://www.garant.ru/law/12054854-000.htm, вільний. - Загл. з екрану.

9 Бауерсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логістика: інтегрована ланцюг поставок / Пер. з англ. - М.: Олімп-Бізнес, 2001. - 640 с. : Ил.

10 Бєляєв В. І. Маркетинг: основи теорії та практики: підручник / В. І. Бєляєв. - 2-е изд., Стер. - М.: КНОРУС, 2007. - 672 с.

11 Виноградова С. Н. Комерційна діяльність: підручник / С. Н. Виноградова, О. В. Пігунова. - 3-е изд., Испр. - Мінськ: Виш. Шк., 2008. - 364 с.

12 Віханський О. С., Наумов А. І. Менеджмент: підручник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2003. - 528 с. : Ил.

13 Веселов С. В. Маркетинг в рекламі. Підручник для вузів в 3-х томах. - М .: Міжнародний інститут реклами, 2002.

14 Волгін В. В. Склад: організація, управління, логістика / В. В. Волгін. - 6-е вид., Перераб. і доп. - М.: Дашков і К °, 2005. - 736 с.

15 Герчикова І. Н. Менеджмент: підручник для вузів. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - (Золотий фонд російських підручників).

16 Гінзбург А. І. Страхування. - 2-е вид. - СПб. : Пітер, 2006. - 208 с. : Ил. - (Короткий курс)

17 Дашков Л. П. Комерція і технологія торгівлі: підручник для вузів / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц - вид. 6-е, перераб. і доп. - М.: Дашков і К °, 2005. - 698 с.

18 Дашков Л. П. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств: підручник для вузів / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. - Изд. 6-е, перераб. і доп. - М.: Дашков і К °, 2005. - 515 с.

19 Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Комерція і технологія торгівлі: підручник для студентів вищих навчальних закладів. - 5-е изд., Перераб і доп. - М.: Дашков і Ко, 2004. - 700 с.

20 Зав'ялов П. С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: навч. посібник / П. С. Зав'ялов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 496 с. - (Вища освіта).

21 Загородников С. В. Короткий курс по менеджменту: навч. посібник / С. В. Загородников. - 2-е изд., Стер. - М.: Окей-книга, 2008. - 160 с. - (Швидка допомога студенту. Краткий курс).

22 Кисельова О. М., Буданова О. Г. Організація комерційної діяльності по галузях і сферах застосування: навч. допомога. - М .: Вузівський підручник, 2008. - 192 с.

Комерційна діяльність підприємства: стратегія, організація, управління: навч. посібник / В. К. Козлов, С. А. Уваров, Н. В. Яковлєва та ін .; Під ред. В. К. Козлова, С. А. Уварова. - СПб. : Політехніка, 2000. - 322 с. : Ил. Відповідь: А, Г, Д |  ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

 Рухоме і нерухоме майно |  Класифікація об'єктів нерухомості |  Суб'єкти ринку нерухомості |  Керування нерухомістю |  Соціально-економічна сутність страхування та функції страхування |  Форми організації страхової діяльності |  Особливості організації комерційної діяльності в страхуванні |  Найбільші витрати часу покупців в магазинах традиційного типу в процесі |  А) оптові торгові організації регіонального масштабу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати