Головна

I. Освіта ради присяжних повірених

  1.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  2.  II. Права і обов'язки присяжних повірених
  3.  II. Права і обов'язки ради присяжних повірених
  4.  Алгоритм приведення квадратичної форми до канонічного вигляду ортогональним перетворенням.
  5.  АЦП з паралельним перетворенням.
  6.  Бб) Про радах

357. Присяжні повірені кожного округу судової палати обирають з-поміж себе порядком, зазначеним в наступних 359-365-й статтях, для нагляду за всіма складаються в тому окрузі повіреними особливий при судовій палаті рада, а також голови цього ради і товариша голови, який в випадку хвороби або відсутності голови займає його місце.

358. Присяжні повірені округу судової палати, якщо їх не менше двадцяти, входять в палату з проханням про дозвіл їм обрати раду. Внаслідок такого прохання палата призначає одного з членів своїх для головування в загальних зборах присяжних повірених при виборі членів ради.

359. Призначений палатою член скликає всіх присяжних повірених округу на певний день в місце перебування палати і після прибуття не менше половини їх відкриває загальні їх збори, яке і приступає до вибору голови, товариша голови і членів ради, причому вибори проводяться на кожну посаду окремо.

360. Обрання відбувається по простому більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів, отриманих декількома кандидатами на одну і ту ж посаду, обраним вважається той, хто перш записаний в список присяжних повірених.

361. Число членів ради, вважаючи у ньому голови і товариша голови, має бути пропорційно числу подведомих раді присяжних повірених, не менше п'яти і не більше п'ятнадцяти, на розсуд і попередньою перед виборами членів ради призначенням загальних зборів.

362. Після закінчення виборів головуючий в загальних зборах присяжних повірених член палати закриває оне, оголосивши про відкриття обраного ради.

363. Список членів ради передається прокурору судової палати і публікується до загального відома.

364. Рада присяжних повірених поновлюється щорічно, для чого загальне обраних їх скликається головою ради, але головує в нім особа, обрана для цього присутніми присяжними повіреними з-поміж себе. Перед вибором членів ради загальним зборам читається звіт про дії ради за минулий судовий рік.

365. Якщо для відновлення ради прибуде в загальні збори менше половини підвідомчих сему раді присяжних повірених, то збори вважається не відбувся і голова ради сповіщає повістками всіх присяжних повірених, що в разі неприбуття їх до призначається їм для виборів нового терміну, рада присяжних залишиться в колишньому складі . Коли ж і до цього нового строку не прибудуть принаймні половина присяжних повірених, то про се складається протокол, нові вибори не проводяться, і як голова ради і його товариш, так і всі члени зберігають своє звання до наступних виборів, про що і публікується до загального відома.

366. Якщо в будь-якому місті, в якому немає судової палати, мають місце проживання більше десяти присяжних повірених, то вони можуть, з дозволу складається при місцевій судовій палаті ради присяжних повірених, обрати з-поміж себе відділення ради при окружному суді в такому складі і з тими, з належних раді, правами, які будуть їм самим визначені. Про заснування такого відділення ради присяжних повірених і про права, йому радою наданих, має бути доводяться до відома судової палати. Про присяжних повірених |  II. Права і обов'язки ради присяжних повірених

 Щодо звітів по судовому відомству |  ПРО ПОРЯДОК зносин СУДОВИХ МІСЦЬ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДОВОГО ВІДОМСТВА |  Про визначення посадових осіб судового відомства |  Про звільнення і переміщенні посадових осіб судового відомства |  ПРО ПРАВА І ПЕРЕВАГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДОВОГО ВІДОМСТВА |  Про нагляд за судовими установами та посадовими особами судового відомства |  Про відповідальність посадових осіб судового відомства |  Про судових приставів |  I. Права і переваги судових приставів |  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати