На головну

Общезначімость, здійсненність, нездійсненність.

  1.  Інтерпретації, можливість розв'язання, здійсненність, общезначімость

Формула без вільних змінних називається замкнутої.

Для даної інтерпретації всяка замкнута формула є висловлювання, яке істинно або хибно. А будь-яка формула з вільними змінними висловлює певне відношення на області інтерпретації, яке може бути істинно для одних значень змінних і помилково для інших значень.

Якщо формула істинна при всіх інтерпретаціях, то вона общезначима,

наприклад: .

Якщо формула помилкова при будь-яких інтерпретаціях, то вона нездійсненна, Наприклад: .

Формула здійсненна, Якщо існує інтерпретація, в якій вона здійсненна.

Логіка предикатів другого порядку - логіка, яка використовує квантори по предикатним буквах і (або) за функціями.

Предикати в інформатиці можуть задаватися і в «неакадемічної» формі - з використанням слів природної мови, наприклад: знаходитися <Іван, робота> - двомісний предикат «Перебувати <Х, У>» - Х знаходиться в У.

  Формули логіки предикатів і формалізація суджень |  Операції над предикатами

 Інтерпретації, можливість розв'язання, здійсненність, общезначімость |  Принцип подвійності. |  Форми подання формул логіки висловлювань |  Проблема дедукції в логіці висловлювань |  контрапозиція |  логічних висновків |  Умовно-категоричні силогізми. |  Отримання наслідків з даних посилок |  метод резолюцій |  поняття предиката |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати