На головну

Основні завдання при розрахунку каналів на рівномірний рух води

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  4.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  5.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  6.  I. Цілі і завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Трапецеїдальних (прямокутний) канал характеризується наступними шістьма величинами b, h, т (Ці три величини цілком визначають розміри живого перетину каналу), п, i, Q (або ?=Q / ?). Деякі з наведених величин бувають задані тими чи іншими умовами проектування. Завдання гідравлічного розрахунку зазвичай полягає в тому, щоб, знаючи п'ять з названих величин, знайти шосту. Нижче наведено встановилися в практиці шаблони рішення.

При розрахунку каналів найчастіше зустрічається три основних типи завдань.

1-й тип

дано: B, h, m, n, i. визначити: Q.

1) знаючи розміри живого перетину, знаходимо ? и ? по залежностям (157) і (158);

2) знаходимо за формулою (1) R;

3) знаючи R и п, За даними (148) знаходимо C;

4) знаючи С и R , Визначаємо по (141) ?;

5) знаючи ? и ?, Знаходимо по (4) Q.

2-й тип

дано: Q, b, h, m, n. визначити: i.

1) так само, як і вище, знаходимо величини ?, ?, R, С;

2) знаючи ?, знаходимо ? за формулою (4);

3) за формулою (144) знаходимо i.

3-й тип

У число шуканих величин входять b и h, Тобто перетин каналу не задано.

дано: Q, m, n, i. визначити: b, h, Приймаючи профіль каналу гідравлічно найвигіднішим.

Завдання вирішується графоаналітичним методом. Для цього:

1) задаються профілем каналу (трапецеїдальним або прямокутним);

2) визначають співвідношення b и h, Відповідне гідравлічно найвигіднішому перетину:

для трапецеидального перетину по (167);

для прямокутного перерізу по (168);

3) далі, якщо немає обмежень по ширині; а по глибині є (наприклад, наявність ґрунтових вод), задаємося поруч значень h, Визначаємо для них значення ширини по дну b (або навпаки). За вище перерахованим формулами проводимо для гідравлічно найвигіднішого перерізу розрахунок витрати Q, Зводячи обчислення в таблицю.

Т а б л і ц а 3 Гідравлічно найвигідніше перетин каналу |  розрахунок каналу

 мірні водозливи |  Загальні вказівки для гідравлічних розрахунків трубопроводів |  простий трубопровід |  Трубопровід з послідовним з'єднанням труб різного діаметру |  Складний трубопровід. паралельне з'єднання |  короткі трубопроводи |  гідравлічний удар |  Особливості руху. Розрахункові формули |  Розподіл швидкостей по перетину потоку. Допустимі швидкості руху |  Гідравлічні елементи живого перетину потоку в каналі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати