Головна

II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Для виконання курсової роботи необхідно заповнити таблицю №1- Кліматичні дані району проектування і таблицю №2 - Теплотехнічні дані огороджувальних конструкцій, наведені в [додатки 4-9]. План будівлі видається викладачем.

Курсова робота складається з розрахункової частини, графіків, малюнків, оформлених у вигляді пояснювальної записки.

Всі виконані розрахунки слід розташовувати відповідно до приводиться змістом курсової роботи по будівельної теплофізики. Таблиці вихідних даних №1 «Кліматичні дані району проектування» і №2- Теплотехнічні дані огороджувальних конструкцій слід привести на початку розрахункової частини.

У розрахунково-пояснювальній записці викладається порядок розрахунку, обгрунтовуються рішення і робляться висновки з урахуванням вимог будівельних норм і правил. По тексту записки необхідно робити посилання на використовувану літературу. Графіки та рисунки, необхідні для пояснення розрахунків повинні бути виконані в масштабі на міліметровому або звичайному папері (форматА4). Таблиці, малюнки та графіки підписуються і нумеруються. Малюнки та графіки можуть бути виконані олівцем або тушшю. Пояснювальна записка повинна бути написана на стандартних аркушах, зброшуровані, мати титульну сторінку, і оформлена згодна вимог, що пред'являються до оформлення курсових робіт. Державна освітня установа вищої професійної освіти |  III. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджуючих конструкцій будівель
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати