Головна

I. Фундаментальні принципи

  1.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  2.  I. Нові принципи кримінального права
  3.  SMART-ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ
  4.  Б1В2 Принципи та методи управління персоналом в організації
  5.  Базові та основні принципи
  6.  Базові принципи підвищення енергетики

1. Попередження злочинності серед неповнолітніх є найважливішим аспектом попередження злочинності в суспільстві. Беручи участь в законній, соціально корисної діяльності і виробляючи гуманістичний погляд на суспільство і життя, молодь може бути вихована на принципах, що не допускають злочинну діяльність.

2. Для того, щоб попередження злочинності серед неповнолітніх було ефективним, необхідні зусилля всього суспільства в цілому з метою забезпечення гармонійного розвитку підлітків при повазі до їх особистості та заохочення її розвитку з раннього дитинства.

 3. Для цілей тлумачення цих Керівних принципів повинна проводитися орієнтація на потреби дітей. Молоді люди повинні відігравати активну роль у суспільстві і бути його повноцінними учасниками і не повинні розглядатися лише як об'єкти для підготовки до життя в суспільстві або контролю.

 4. При здійсненні цих Керівних принципів відповідно до національних правовими системами в центрі уваги будь-якої програми попередження злочинності має бути забезпечення добробуту молоді з раннього детства.5. Слід визнати необхідність і важливість здійснення прогресивної політики попередження злочинності серед неповнолітніх, а також необхідність і важливість  

систематичного вивчення і вироблення заходів. При цьому слід уникати криміналізації та покарання дитини за поведінку, що не заподіює серйозної шкоди розвитку самої дитини чи шкоди іншим. Така політика і заходи повинні передбачати:

а) забезпечення можливостей, зокрема можливостей в області отримання освіти, для задоволення різноманітних потреб молоді та створення системи підтримки, які забезпечують розвиток особистості всіх молодих людей, і особливо тих, хто явно перебуває під загрозою або в соціально небезпечному положенні і потребує особливої ??турботи і захисту;

b) спеціальні теорії попередження злочинності серед молоді та підходи до цього питання, засновані на використанні законів, процесів, установ, засобів і системи послуг, спрямованих на скорочення причин необхідності і можливості скоєння правопорушень або обмеження умов, що ведуть до цього;

c) втручання офіційних органів, яке повинно здійснюватися, в першу чергу, з урахуванням спільних інтересів неповнолітнього і на основі неупередженого і справедливого підходу;

d) забезпечення добробуту, розвитку, прав і інтересів всіх молодих людей;

е) облік того, що вчинки молодих людей або поведінка, яка не відповідає загальним соціальним нормам і цінностям, у багатьох випадках пов'язані з процесом дорослішання і зростання і що, як правило, у міру дорослішання поведінка більшості індивідів мимовільно змінюється, f) усвідомлення того, що, по переважній думці експертів, визначення молодої людини як «порушника», «правопорушника» або «початківця правопорушника» у багатьох випадках сприяє розвитку сталого стереотипу небажаного поведінки у молодих людей.

6. Для попередження злочинності серед неповнолітніх, особливо в тих місцях, де ще не створено жодних установ, необхідно розробляти общинні служби і програми. Офіційні установи соціального контролю повинні використовуватися лише в крайніх випадках. Грудня 1990 рік |  III. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 Що таке дитина |  здійснення прав |  Свобода думки, совісті і релігії |  Доступ до інформації |  Держава повинна захищати дитину без батьків |  Здоров'я і охорону здоров'я |  Рівень життя |  Вживання наркотиків |  Заходи по відновленню |  ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЖИВАННЯ, ЗАХИСТУ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати