Головна

Базові та основні принципи

  1.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  2.  B.1.1 Основні положення
  3.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  4.  I. Нові принципи кримінального права
  5.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  6.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  7.  I. Фундаментальні принципи

Стосовно до бухгалтерського обліку «допущення» вважають базовим принципом, що передбачає певні умови, створювані організацією при постановці бухгалтерського обліку і які не повинні змінюватися. Вони сформовані в ПБО 1/2008 «Облікова політика організації»:

- Майнова відособленість: активи і зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань власників цієї організації та активів та зобов'язань інших організацій;

- Безперервність діяльності організації: організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку;

- Послідовність застосування облікової політики: прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого;

- Тимчасова визначеність фактів господарської діяльності (метод нарахування): факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

Стосовно до бухгалтерського обліку «вимоги» вважають основними принципами, які дають зрозуміти дотримання прийнятих правил організації і ведення бухгалтерського обліку:

- Вимога обачності - велика готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів;

- Вимога пріоритету змісту перед формою - відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності виходячи не стільки з їх правової форми, скільки з економічного змісту фактів і умов господарювання;

- Вимога несуперечності - тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця;

- Вимога раціональності - раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини організації.

  Бухгалтерський облік і його об'єкти |  Основні правила ведення бухгалтерського обліку

 Глава 1. Основи організації |  Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії |  Система нормативного регулювання бухгалтерського (фінансового) обліку |  тестові завдання |  Облік готівки в касі |  Облік переказів в дорозі |  Облік підзвітних сум |  Облік грошових коштів на розрахункових та інших рахунках в банку |  Грошові еквіваленти і їх облік |  Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати