Головна

облік товарів

  1.  O 2) в широкому сенсі - учасник взаємозв'язків, що складаються на ринку товарів, робіт і послуг.
  2.  Аналіз беззбитковості рішень при продажу взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів
  3.  Асортиментна характеристика товарів
  4.  Аудит обліку готової продукції та товарів
  5.  Б 17 В 2 Міжнародний рух товарів, послуг і факторів виробництва
  6.  Безкоштовні зразки товарів на пробу.
  7.  У ринкових умовах діє закон пропозиції. Його сенс полягає в тому, що з підвищенням ціпи пропозиції товарів зростає, а зі зниженням ціни - падає.

Облік товарів ведеться по ___.

варіанти:

- Вартості придбання;

- Роздрібними цінами.

Пояснення.

Вибір оцінки вартості товарів можливий тільки для організацій роздрібної торгівлі. Якщо організацією обраний варіант обліку товарів за роздрібними цінами, то інформація про торгові націнки (знижки, надбавки) на товари, податки, що включаються до ціни товарів, відбивається на рахунку 42 "Торговельна націнка" (ч. 1 п. 33 Інструкції N 50).

При застосуванні методу обліку товарів за вартістю придбання повинен бути забезпечений кількісно-сумовий облік товарів, при цьому рахунок 42 "Торгова націнка" не використовується.

Підстава.

Пункт 8 Інструкції N 133.

Оцінка готової продукції та товарів (крім товарів,

Які обліковуються за роздрібними цінами) при їх реалізації

І іншому вибутті

При реалізації та іншому вибутті готової продукції і товарів (крім товарів, які обліковуються за роздрібними цінами) їх оцінка проводиться по ___.

варіанти:

- Собівартості кожної одиниці;

- Середньої собівартості;

- Собівартості перших за часом придбання запасів (спосіб ФІФО).

Пояснення.

Застосування одного з перерахованих способів оцінки може бути встановлено по групі (виду) готової продукції і товарів (крім товарів, які обліковуються за роздрібними цінами).

Підстава.

Абзац 6 ч. 1 п. 3, п. 14 Інструкції N 133.

  загальновиробничих витрат |  Облік витрат, пов'язаних з придбанням товарів

 діяльність організації |  Дата визнання виручки і доходів від реалізації |  Дата прийняття майна на облік |  Інструменту, оснащення і пристосувань до основних засобів |  Визначення вартості, яка амортизується |  Спосіб нарахування амортизації |  Корисного використання об'єктів основних засобів |  Після прийняття до бухгалтерського обліку основних засобів |  застосування знецінення |  У складі коштів в обороті |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати