На головну

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

  1.  I. Географічне положення і населення Греції
  2.  I. дисфункції бюрократії як організації
  3.  I. Загальний стан речей
  4.  II. Комерційні організації.
  5.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  6.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  7.  P.S. клуби, форуми, об'єднання, фірми, будь-які організації з чіткою ієрархією, для вас є теж новини

I. Організаційно-технічний аспект

Форма бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік здійснюється по ___.

варіанти:

- Автоматизованої формі обліку;

- Журнально-ордерній формі обліку;

- Меморіально-ордерній формі обліку;

- Комбінованій формі обліку.

Робочий план рахунків

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється на підставі робочого плану рахунків (додаток 1 до Положення про облікову політику).

Первинні облікові документи

Господарські операції, за якими законодавством не передбачені форми первинних облікових документів, оформляються самостійно розробленими первинними обліковими документами (додаток 2 до Положення про облікову політику).

документообіг

Створення виконавцями і надходження в бухгалтерію первинних облікових документів регламентуються графіком документообігу (додаток 3 до Положення про облікову політику).

Регістри бухгалтерського обліку

Застосовуються регістри бухгалтерського обліку за переліком згідно з додатком 4 до Положення про облікову політику.

інвентаризація

Інвентаризація проводиться відповідно до графіка проведення інвентаризацій (додаток 5 до Положення про облікову політику).

  Обов'язкові елементи облікової політики |  діяльність організації

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  Порядок формування та затвердження облікової політики |  Внесення змін і доповнень |  Дата визнання виручки і доходів від реалізації |  Дата прийняття майна на облік |  Інструменту, оснащення і пристосувань до основних засобів |  Визначення вартості, яка амортизується |  Спосіб нарахування амортизації |  Корисного використання об'єктів основних засобів |  Після прийняття до бухгалтерського обліку основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати