На головну

Внесення змін і доповнень

  1.  None - змін не відбувається.
  2.  Алгоритм 4.15. Внесення змін до опису завдань з нанесення плиткових
  3.  АЛГОРИТМ ЗМІН КРОВІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ
  4.  АЛГОРИТМ ЗМІН КРОВІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ
  5.  АЛГОРИТМ ЗМІН КРОВІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ
  6.  АЛГОРИТМ ЗМІН КРОВІ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ
  7.  Аналіз і оцінка змін в складі і структурі активу балансу підприємства

Перелік випадків, коли в облікову політику можуть бути внесені зміни, визначено ч. 1 п. 7 ст. 9 Закону N 57-З і є закритим. Це випадки:

1) зміни законодавства Республіки Білорусь. Зміна облікової політики у цій підставі пов'язане з прийняттям нормативних правових актів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, які вносять зміни в існуючий порядок обліку;

2) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію організації. При цьому для зміни облікової політики необхідна наявність відповідного рішення, яке приймається її власниками або уповноваженими на це органами (п. 1 ст. 53, ст. 57 Цивільного кодексу Республіки Білорусь). Такі зміни вносяться з дати прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію організації;

3) зміни способів ведення бухгалтерського обліку, застосування яких призведе до підвищення правдивості і доречності міститься в звітності організації інформації. У цій підставі зміни в облікову політику можуть вноситися тільки з початку звітного року. Звертаємо увагу, що підвищення правдивості, доречності і достовірності що міститься в звітності інформації є обов'язковою умовою, що дає можливість внести зміни в облікову політику в даному випадку. Обгрунтування змін необхідно привести в обліковій політиці (ч. 2 п. 7, п. 8 ст. 9 Закону N 57-З).

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Зверніть увагу! ¦

¦ З 2014 року зміна умов діяльності організації не является¦

¦основаніем для внесення змін в облікову політику організації ¦

L--------------------------------------------------------------------------

Примітка. Про зміну облікової політики додатково див.

Online-конференцію "Новий закон про бухгалтерський облік і звітності",

коментар "Новий етап розвитку бухгалтерського обліку" (Т. Н. Рибак).

Протягом звітного року можуть виникнути господарські операції, які раніше не мали місця в діяльності організації або відрізняються за своєю сутністю від раніше відбувалися організацією господарських операцій. Якщо способи обліку таких операцій не були обумовлені в обліковій політиці, то в неї можуть бути внесені доповнення, які не вважатимуться її зміною. Ніяких обмежень по кількості доповнень до нормативних документах немає: організація може доповнювати облікову політику кілька разів. Доповнення до облікової політики вносяться тоді, коли виникає відповідна необхідність (не обов'язково з початку року), і застосовуються відразу ж після затвердження керівником організації щодо господарських операцій, здійснених організацією після внесення відповідних доповнень.

Примітка. Про доповнення до облікової політики додатково див.

Online-конференцію "Новий закон про бухгалтерський облік і звітності".

Зміни в облікову політику повинні бути обгрунтовані, відповідним чином підписані та затверджені керівником організації (п. 8 ст. 9 Закону N 57-З). Оскільки доповнення є складовою частиною облікової політики, то вважаємо, що до їх оформлення застосовується аналогічний підхід.

Форма, в якій в облікову політику вносяться зміни і доповнення, законодавчо не визначена. Вони можуть оформлятися і як окремий документ (наприклад, наказ "Про внесення змін і доповнень до облікової політики організації на 2014 рік"), і як нова редакція раніше використовуваної облікової політики. Спосіб закріплення змін і доповнень вибирається організацією самостійно, виходячи з обсягів внесених коригувань, зручності користуванням документом і інших підстав.

  Порядок формування та затвердження облікової політики |  Обов'язкові елементи облікової політики

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ |  діяльність організації |  Дата визнання виручки і доходів від реалізації |  Дата прийняття майна на облік |  Інструменту, оснащення і пристосувань до основних засобів |  Визначення вартості, яка амортизується |  Спосіб нарахування амортизації |  Корисного використання об'єктів основних засобів |  Після прийняття до бухгалтерського обліку основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати