На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  I. Загальні рекомендації
  3.  I. Загальні вимоги охорони праці
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Положення про народному суді РРФСР
  6.  III. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  7.  III. Положення про військові трибунали в РРФСР

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - 2014

Початок нового року для бухгалтера, як правило, пов'язане зі вступом у силу нових нормативних правових актів, що впливають на порядок бухгалтерського обліку та оподаткування. Не став винятком і 2014 рік.

З 1 січня 2014 року починає діяти Закон Республіки Білорусь від 12.07.2013 N 57-З "Про бухгалтерський облік та звітності" (далі - Закон N 57-З), який встановлює правові основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Як вже стало звичним, зміни вносяться і до Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі - ПК).

Все це вимагає від бухгалтера уважного підходу при формуванні облікової політики та внесення в неї змін і доповнень на 2014 рік.

В даному посібнику розглянуто основні правила, якими потрібно керуватися бухгалтеру, і основні способи обліку, які може обрати організація. У той же час у своїй обліковій політиці організація вправі обумовити інші способи і методи ведення обліку, які визначаються особливостями здійснюваних господарських операцій в рамках чинного законодавства.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Облікова політика - це сукупність способів організації та ведення бухгалтерського обліку, прийнята організацією (абз. 22 ст. 1 Закону N 57-З).

Організація самостійно розробляє свою облікову політику, грунтуючись на принципах бухгалтерського обліку, до яких відносяться принципи:

- Безперервності діяльності;

- Відособленості;

- Нарахування;

- Відповідності доходів і витрат;

- Правдивості;

- Переважання економічного змісту;

- Обачності;

- Нейтральності;

- Повноти;

- Зрозумілості;

- Порівнянності;

- Доречність (ст. 3, п. 1, 2 ст. 9 Закону N 57-З).

  Додаток №21 до пункту 3.29. |  Порядок формування та затвердження облікової політики

 Внесення змін і доповнень |  Обов'язкові елементи облікової політики |  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ |  діяльність організації |  Дата визнання виручки і доходів від реалізації |  Дата прийняття майна на облік |  Інструменту, оснащення і пристосувань до основних засобів |  Визначення вартості, яка амортизується |  Спосіб нарахування амортизації |  Корисного використання об'єктів основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати