На головну

Самостійна робота студента

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  3.  Sup1; Цитата з щоденника тренінгу студента.
  4.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  5.  А непрофесійним революціонером бути складно: треба ж ще працювати, годувати себе і близьких!
  6.  А) миття рук згідно з розробленими правилами
  7.  Адресованих особам, які пропрацювали в тилу в період з 22 червня 1941 року по 9 травня 1945 року

У процесі вивчення дисципліни «Державна служба і кадрова політика» особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів - спосіб активного, цілеспрямованого придбання студентом нових для нього знань і умінь без безпосередньої участі в цьому процесі викладачів.

У процесі вивчення дисципліни самостійна робота студентів організовується для поглиблення, розширення, систематизації та закріплення отриманих теоретичних знань; розвитку пізнавальних здібностей і активності студентів; підвищення творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості; саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.

Самостійна робота студентів з вивчення дисципліни «Державна служба і кадрова політика» включає різні форми і види самостійної роботи:

1. Читання основної та додаткової літератури. Самостійне вивчення матеріалу за літературними джерелами.

2. Робота з бібліотечним каталогом, самостійний підбір необхідної літератури.

3. Робота зі словником, довідником.

4. Пошук необхідної рекомендації через Інтернет.

5. Конспектирование і реферування джерел.

6. Підготовка, написання доповіді, реферату, тез.

7. Складання анотацій до прочитаних літературних джерел.

8. Складання і розробка глосарію, кросворду, тесту.

9. Підготовка до різних форм проміжної і підсумкової атестації.

10. Виконання практичних завдань репродуктивного типу (відповіді на питання, завдання, ситуації, обговорення).

Дані види самостійної роботи припускають наявність у студентів власної точки зору, здатності її викладати, відстоювати, індивідуального підходу. Доповіді, реферати, обговорення, виступи дозволяють виявити всі це на практиці. Така робота сприяє розвитку самостійного, творчого мислення, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці при аналізі актуальних проблемних ситуацій. Тема 2. Основи правового положення державного службовця |  Оціночні кошти для контролю успішності та результатів освоєння навчальної дисципліни

 Рубцовськ - 2011 |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Тема 5. Заохочення і відповідальність державних службовців |  Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи |  МАТЕРІАЛИ ДО і підсумкових КОНТРОЛЮ |  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  СПИСОК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІНШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА |  ГЛОСАРІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати