Головна

Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару

  1.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  2.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  3.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  4.  V. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни
  5.  VI. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
  6.  VІ Методичні вказівки І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
  7.  А) надання користувачеві за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати комплекс виключних прав, що належать правовласнику

В рамках першого питання важливо з'ясувати місце і роль політичної системи в ряду інших систем суспільства, показати її специфіку. Дайте розгорнуту характеристику основних елементів політичної системи (інституційної, нормативно-регулятивної, комунікативної, політико-ідеологічної), покажіть їх співвідношення і взаємозв'язок. Особливу увагу слід звернути на центральний компонент політичної організації суспільства - держава. На конкретних прикладах розкрийте функції політичної системи суспільства. Сформулюйте головні причини зміни однієї політичної системи інший, показавши суперечливість і різноманіття політичного життя суспільства. Вкажіть, які фактори забезпечують ефективність функціонування політичної системи суспільства.

Звертаючись до типологиям політичних систем, враховуйте умовність всіх типологій. Тому постарайтеся відзначити їх позитивні сторони та обмеженості.

В ході подальшого вивчення даної теми слід зупинитися на питанні про сутність і типах політичних режимів суспільства. Характеризуючи основні риси недемократичних політичних режимів, відзначте відмінності тоталітарного і авторитарного режимів. Які чинники можуть гарантувати функціонування демократичного політичного режиму?

На закінчення розгляньте співвідношення понять «держава» і «громадянське суспільство». Які особливості взаємодії громадянського суспільства з державою? Необхідно усвідомити, що громадянське суспільство виникає на певному етапі розвитку соціуму. Назвіть обов'язкові умови формування громадянського суспільства в економічній, соціальній, політичній, духовній сферах.

  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару

 ПОЛІТОЛОГІЯ |  Рекомендації по видам занять |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  додаткові джерела |  Основні джерела |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  Методичні вказівки для курсантів (слухачів) з підготовки до семінару |  додаткові джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати