На головну

Медична реабілітація та санаторно-курортне лікування

  1.  First Aid Measures (Treatment). Заходи першої допомоги (Лікування)
  2.  I. Хірургічне лікування.
  3.  Абстракція (від лат. Abstractio - відволікання) -операція відображення окремих суттєвих в будь-якому відношенні властивостей явищ.
  4.  Автандилов Г. р Медична морфометрія.
  5.  автомобільне витяг
  6.  Алопатична ЛІКУВАННЯ цукрового діабету
  7.  Аптечка індивідуальна медична військовослужбовця АІМ-3

медична реабілітація - Комплекс заходів медичного і психологічного характеру, спрямованих на:

-повне або часткове відновлення порушених і (або) компенсацію втрачених функцій ураженого органу або системи організму,

-підтримання функцій організму в процесі завершення гостро розвиненого патологічного процесу або загострення хронічного патологічного процесу в організмі,

-на попередження, ранню діагностику і корекцію можливих порушень функцій пошкоджених органів або систем організму,

-попередження і зниження ступеня можливої ??інвалідності,

-Поліпшення якості життя,

-Збереження працездатності пацієнта і його соціальну інтеграцію в суспільство.

Медична реабілітація здійснюється в медичних організаціях і включає в себе комплексне застосування природних лікувальних факторів, лікарської, немедикаментозної терапії та інших методів.

Санаторно-курортне лікування включає в себе медичну допомогу, здійснювану медичними організаціями (санаторно-курортними організаціями) в профілактичних, лікувальних і реабілітаційних цілях на основі використання природних лікувальних ресурсів в умовах перебування в лікувально-оздоровчих місцевостях і на курортах. Дане лікування спрямоване на:

1) активацію захисно-пристосувальних реакцій організму з метою профілактики захворювань, оздоровлення;

2) відновлення та (або) компенсацію функцій організму, порушених внаслідок травм, операцій і хронічних захворювань, зменшення кількості загострень, подовження періоду ремісії, уповільнення розвитку захворювань і попередження інвалідності в якості одного з етапів медичної реабілітації.

Порядок організації медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, перелік медичних показань і протипоказань для медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Порядки надання медичної допомоги та стандарти медичної допомоги |  Шкідливі і небезпечні умови праці

 А) Повноваження федеральних органів державної влади в сфері охорони здоров'я |  Б) Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в сфері охорони здоров'я |  В) Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я |  А) Загальні права громадянина (в т. Ч. Пацієнта) |  Право особи на вибір лікаря та медичної організації |  Право особи на інформацію про стан здоров'я |  Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників |  Обмеження медичних і фармацевтичних працівників |  Правовий статус медичних організацій |  Спеціалізована, в тому числі високотехнологічна, медична допомога |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати