На головну

Обмеження медичних і фармацевтичних працівників

  1.  IV. права і обов'язки медичних організацій
  2.  VIII. обмеження полювання
  3.  А) Взаємодії працівників при наданні допомоги з голови поїзда
  4.  АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ І СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ
  5.  Бюджетнаялінія. уравненіебюджетногоограніченія. Влияниенабюджетнуюлиниюизменениедоходаиизменениецен.
  6.  Бюджетні обмеження (бюджетна лінія)
  7.  В МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ

Б) Медичні працівники та керівники медичних організацій не має права:

1) Приймати від організацій, що займаються розробкою, виробництвом і (або) реалізацією лікарських препаратів, медичних виробів, організацій, що володіють правами на використання торгового найменування лікарського препарату, організацій оптової торгівлі лікарськими засобами, аптечних організацій (їх представників, інших фізичних і юридичних осіб, здійснюють свою діяльність від імені цих організацій) (далі відповідно - компанія, представник компанії) подарунки, грошові кошти (за винятком винагород за договорами при проведенні клінічних досліджень лікарських препаратів, клінічних випробувань медичних виробів, у зв'язку із здійсненням медичним працівником педагогічної та (або) наукової діяльності), в тому числі на оплату розваг, відпочинку, проїзду до місця відпочинку, а також брати участь в розважальних заходах, що проводяться за рахунок коштів підприємств, представників компаній;

2) Укладати з компанією, представником компанії угоди про призначення або рекомендації пацієнтам лікарських препаратів, медичних виробів (за винятком договорів про проведення клінічних досліджень лікарських препаратів, клінічних випробувань медичних виробів);

3) Отримувати від компанії, представника компанії зразки лікарських препаратів, медичних виробів для вручення пацієнтам (за винятком випадків, пов'язаних з проведенням клінічних досліджень лікарських препаратів, клінічних випробувань медичних виробів);

4) Надавати при призначенні курсу лікування пацієнтові недостовірну, неповну або спотворену інформацію про використовувані лікарських препаратах, про медичні вироби, в тому числі приховувати відомості про наявність в обігу аналогічних лікарських препаратів, медичних виробів;

5) Здійснювати прийом представників фармацевтичних компаній, виробників або продавців медичних виробів, за винятком випадків, пов'язаних з проведенням клінічних досліджень лікарських препаратів, клінічних випробувань медичних виробів, участі в порядку, встановленому адміністрацією медичної організації, в зборах медичних працівників та інших заходах, пов'язаних з підвищенням їх професійного рівня або наданням інформації, передбаченої частиною 3 статті 64 Федерального закону від 12 квітня 2010 року N 61-ФЗ "Про обіг лікарських засобів" та частиною 3 статті 96 ФЗ «Про основи охорони здоров'я ...»;

6) Виписувати лікарські препарати, медичні вироби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, а також на рецептурних бланках, на яких заздалегідь надруковано найменування лікарського препарату, медичного виробу.

В) Фармацевтичні працівники та керівники аптечних організацій не має права:

1) Приймати подарунки, грошові кошти, в тому числі на оплату розваг, відпочинку, проїзду до місця відпочинку, і брати участь в розважальних заходах, що проводяться за рахунок коштів компанії, представника компанії;

2) Отримувати від компанії, представника компанії зразки лікарських препаратів, медичних виробів для вручення населенню;

3) Укладати з компанією, представником компанії угоди про пропозицію населенню певних лікарських препаратів, медичних виробів;

4) Надавати населенню недостовірну, неповну або спотворену інформацію про наявність лікарських препаратів, що мають однакове міжнародна непатентована назва, медичних виробів, в тому числі приховувати інформацію про наявність лікарських препаратів і медичних виробів, що мають більш низьку ціну. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників |  Правовий статус медичних організацій

 Склад бюджету Федерального фонду та бюджетів територіальних фондів |  А) Базова програма обов'язкового медичного страхування |  Б) Територіальна програма обов'язкового медичного страхування |  Основні джерела, принципи медичної допомоги та охорони здоров'я |  А) Повноваження федеральних органів державної влади в сфері охорони здоров'я |  Б) Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в сфері охорони здоров'я |  В) Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я |  А) Загальні права громадянина (в т. Ч. Пацієнта) |  Право особи на вибір лікаря та медичної організації |  Право особи на інформацію про стан здоров'я |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати