На головну

Вступ

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Вступ в анатомію.
  6.  А.1 Вступ
  7.  Б. Вимірювання АТ, ЧСС, ЦВТ, ЧД, введення засобів, тонізуючих ССС. А) R- графию грудної клітини, внутрішньовенне введення кристалоїдів, колоїдів, білків.

політичне лідерство

конспект лекції

З дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Для студентів І і ІІ курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей

Одеса ОНЕУ 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

політичне лідерство

конспект лекції

З дисципліни

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Для студентів І і ІІ курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей

затверджено

на засіданні кафедри філософії, історії та політології.

Протокол № 1

від 31августа 2011 року

Одеса ОНЕУ 2010


Політичне лідерство. Конспект лекцій з дисципліни «Політологія» для студентів І та ІІ курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей

(Упор. Н. С. Назарова, І. А. Стрижова. - Одеса: ОНЕУ, 2012р. - 71 с.)

Укладачі: Н. С. Назарова, канд. іст. наук, професор

І. А. Стрижова, ст. викладач

Рецензенти: С. М. Кірш, канд. філол. наук, доцент

(Зовнішній рецензент)

Л. А. Сандюк, канд. філос. наук, доцент

Т. П. Балута, канд. політ. наук, ст. викладач

Коректор: І. В. Нечиталюк


Вступ

Будівництво демократичного суспільства в Україні, формування громадянського суспільства значною мірою залежить від рівня політичної культури населення і, в першу чергу, молодого покоління. Студентська молодь - це, мабуть, сама політично активна частина населення. Вивчення політології дозволяє особистості, що формується визначити своє місце в сучасному суспільстві, виробити власну систему політичних цінностей і пріоритетів.

Тема «Політичне лідерство» є однією з ключових в курсі політології, має не тільки важливе теоретичні значення, але і несе в собі актуальний практичний заряд. Вивчення цього матеріалу дозволяє студентам усвідомити сутність що відбуваються в країні політичних зрушень, знайти відповіді на питання «чому?» І «чому?».

Проведення семінарських занять з цієї теми пов'язане з підготовкою реферативних робіт, есе, з організацією дискусій. Але навчальний посібник не може надати студентам матеріал для такого широкого кола питань, оскільки воно обмежене робочої програми курсу. Тому потрібно «розсунути» рамки підручника або навчального посібника, на що і спрямована дана робота.

Матеріали до лекції охоплюють широке коло проблем, пов'язаних із сутністю та природою політичного лідерства, його типологією; розкривається співвідношення політичного лідерства та інституту президентства. Особлива увага приділяється такому актуальному питанню, як імідж політичного лідера.
 Інтенсивний тип |  Природа політичного лідерства

 Лідерство і влада |  Політологічні концепції лідерства |  Типологія політичного лідерства |  Функції політичного лідера |  Інститут президентства крізь призму політичного лідерства |  Імідж політичного лідера |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати