На головну

Політична система суспільства

  1.  A) збігається решеточная система б) Взаємно протилежна решеточная
  2.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  3.  I. Система граматичних часів в пасивному стані
  4.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  5.  IV. артикуляційна система
  6.  IV. Система суспільства як гра
  7.  IV. Царство людини - система духовних сил

1. Поняття і структура політичної системи суспільства.

2. Типологія політичних систем.

3. Політична система Республіки Білорусь.

література

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року: з ізм. і доп., прийнятими на респ. референдумах 24 нояб. 1996 року і 17 Жовтня. 2004 г. - 2-е вид. - Мінськ: Нац. Центр правової інформ. Респ. Білорусь, 2007. - 64 с.

2. Політологія: підручник / С. В. Решетніков [и др.]; під ред. С. В. Решетнікова. - 6-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТетраСистемс, 2010. - 528 с.

3. Пугачов, В. П. Введення в політологію: навч. для студентів вузів / В. П. Пугачов, А. І. Соловйов. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 477 с.

4. Політологія: курс лекцій / під ред. В. А. Бобкова, І. Н. Браим. - Мінськ: НКФ «Екоперспектіва», 2003. - 352 с.

5. Політологія: підручник / за ред. М. А. Василика. - М.: Гардарики, 2008. - 588 с.

6. Мельник, В. А. Політологія: підручник / В. А. Мельник. - Мінськ: Вища. школа, 2008. - 543 с.

7. Соловйов, А. І. Політологія: політична теорія, політичні технології: навч. для студентів вузів / А. І. Соловйов. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 559 с.

8. Зеркин, Д. П. Основи політології: курс лекцій / Д. П. Зеркин. - Ростов н / Д, 1996. - 544 с.

9. Політологія: енциклопедичний словник. - М.: Изд-во Московського комерційного ун-ту, 1993. - 432 с.

10. Теорія політики: навчальний посібник / під ред. Б. А. Ісаєва. - СПб. : Пітер, 2008. - 464 с.

11. Харіна, Е. Партійна система в Білорусі. Чи є вона? / Е. Харіна // Білоруська ділова газета. - 14.02.2006. - № 1 591.

12. Хілюта, В. Держава і громадські об'єднання / В. Хілюта // Беларуская думка. - 2004. - № 10. Політична влада |  Політична демократія як форма влади

 Е. В. Скакун |  ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ |  Політологія як наука і навчальна дисципліна |  Політика як суспільне явище |  Політичні доктрини раннього і зрілого буржуазного суспільства |  Еволюція політичної думки Білорусі |  Ідея громадянського суспільства в політичній думці |  Інститут президентства в сучасному світі |  Політичні партії як елемент політичної системи |  Виборче право і вибори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати