Головна

Надання соціальних, психологічних і соціально-побутових послуг

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  III. Експлуатація багатоквартирного будинку та суміжні послуги
  3.  O 2) в широкому сенсі - учасник взаємозв'язків, що складаються на ринку товарів, робіт і послуг.
  4.  V. Приймання та оплата наданих послуг
  5.  Аналіз витрат на 1 карбованець виробленої (реалізованої) продукції, робіт, послуг.
  6.  Аналіз послуг, що надаються
  7.  Аналіз психологічних ігор

надання соціально-побутових послуг - найбільш поширений на сьогоднішній день вид соціальної роботи. У цій сфері діяльності проявляються всі закономірності соціальної роботи, відповідно до яких і здійснюються дії соціального працівника. Діяльність соціального працівника, як і будь-яка доцільна діяльність, спрямована на перетворення предмета діяльності, в даному випадку - на перетворення умов життєдіяльності особистості (клієнта) і позитивну трансформацію самої особистості, яка виступає нарівні з соціальним працівником як активний початок, суб'єкт діяльності.

У цій сфері діяльності соціального працівника також діють специфічні етичні норми і правила.

1. Працюючи з людьми, соціальний працівник несе відповідальність не тільки за свою поведінку і діяльність, але і за поведінку, дії, умови життєдіяльності та здоров'я своїх клієнтів.

2. Діяльність соціального працівника включає в себе безпосереднє спілкування з клієнтом і його найближчим оточенням, внаслідок чого вимагає повної напруги сил і віддачі.

3. Незважаючи на те, що діяльність соціального працівника, в профільному закладі соціального захисту пов'язана, як правило, з однією категорією клієнтів, що мають спільні проблеми, йому слід враховувати конкретні особливості обсто-

1 Коменський Я. А. Велика дидактика // Вибрані педагогічні твори. - М., 1955. - С. 531.

ятельств життя і індивідуальні риси особистості кожного з них.

4. На відміну від представників багатьох професій, які також працюють з людьми, соціальний працівник має справу не з якоюсь однією стороною життєдіяльності або особистості клієнта, а з цілісністю, сукупністю його особистісних властивостей і життєвих обставин і в своїй роботі зобов'язаний враховувати всі фактори.

5. Ефективність діяльності соціального працівника складно оцінити за конкретними результатами роботи (наприклад,: чи можна сказати, що результат роботи позитивний, якщо розвідних сім'я відкликала з суду заяву про розлучення - іноді великим благом є розірвання шлюбу, ніж його формальне збереження), хоча певні критерії оцінки є. Результати діяльності соціального працівника залежать не тільки від нього самого, а й від зусиль і бажання клієнта, від діяльності всього колективу установи соціального захисту, від можливостей системи соціального захисту населення.

Приступаючи до роботи з соціально-побутового обслуговування клієнта (літньої людини або інваліда, сім'ї і т. П.), Соціальний працівник зобов'язаний ознайомити його з переліком тих послуг, які клієнт може отримати від даної соціальної служби, і з порядком їх надання. Пам'ятка, що містить перелік послуг, що надаються, як правило, розробляється соціальною службою в розширення федерального переліку і може бути надана клієнту. Якщо у клієнта виникають питання про його права на кількість і якість послуг; (Безкоштовних, повністю або частково оплачуваних), слід дати йому відповідні роз'яснення; в іншому випадку клієнт має право пред'явити претензії соціальній службі.

Беручи від клієнта доручення на доставку продуктів, медикаментів, товарів повсякденного попиту, слід уточнити, що саме і якої якості хоче отримувати клієнт. При 'цьому доцільно вести особливу зошит заявок клієнта, в' яку в присутності клієнта з подальшою його розписом або самим клієнтом заноситься перелік товарів, які повинен придбати соціальний працівник. Такий захід не є неетичною по відношенню до клієнта - вона необхідна для того,

щоб згодом між ним і соціальним працівником не виникло розбіжностей з приводу асортименту і кількості замовлених і придбаних товарів (клієнт може забути, що доручив придбати, а свою забудькуватість приписати неуважності соціального працівника). Слід також заздалегідь попередити можливість виникнення розбіжностей щодо цін на об'єкти, куплені товари та товари, повідомивши клієнта приблизну вартість кожного з них приблизну вартість всіх покупок.

Соціальний працівник надає допомогу і в дотриманні клієнтом вимог особистої гігієни. Виконуючи цю роботу, він не повинен демонструвати свою відразу до зовнішнього вигляду і особливостям статури або стану здоров'я клієнта, неприязнь до такого роду послуг, хоча об'єктивно вони не завжди можуть виглядати естетично. В такому випадку соціальний працівник повинен керуватися свідомістю, що це - його обов'язки, а в кожній професії є службові обов'язки, виконання яких не приносить задоволення. Клієнт же ні за яких умов не повинен відчути негативного ставлення до нього соціального працівника.

Соціальні послуги відповідно до Закону 1 можуть надаватися літній людині або інваліду, який проживає в сім'ї. Відносини соціального працівника з близькими клієнта повинні бути доброзичливими, в цих людях слід бачити своїх союзників, однодумців. Якщо ж клієнт страждає від неуваги до себе, то з його згоди слід почати роботу з рідними, з'ясувати причини такого відчуження і постаратися налагодити між ними нормальні людські відносини.

Досить часто (і це входить в обов'язки соціального працівника) клієнт просить написати листа рідним або близьким. Якщо клієнтові важко сформулювати свої думки, слід делікатно запропонувати йому власний варіант і дізнатися його думку; в разі схвалення написати, а потім прочитати клієнтові все лист. Не слід додавати що-небудь від себе, описуючи тяжке становище свого клієнта і

1 Закон Російської Федерації Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів // Російська газета. 1995. 4 Серпня.

вимагаючи уваги до нього і виконання по відношенню до нього родинного, дружнього або просто людського боргу - це можна зробити тільки за дорученням або з дозволу клієнта.

У випадках, коли перебування в домашніх умовах стає для клієнта неможливим, соціальний працівник оформляє його в пансіонат для людей похилого віку або аналогічне стаціонарного закладу. Слід пам'ятати при цьому, що для людини найважчими і болісними виявляються перші півроку перебування в стаціонарі: опинившись у незвичній обстановці, він важко переживає з приводу цих змін. У цей період соціальний працівник - єдине сполучна ланка з минулого, сімейним життям, єдина близька людина для клієнта. Незважаючи на те, що в стаціонарі є свій персонал, що враховує специфіку періоду адаптації клієнта до нових умов і приймає заходи до того, щоб цей час пройшло якомога менш болісно для клієнта, соціальному працівнику слід продовжити відвідування свого колишнього клієнта хоча б протягом першого півріччя .

надаючи психологічну допомогу клієнту, соціальний працівник виступає в ролі консультанта, порадника, старшого товариша свого клієнта. Перш ніж приступити до рекомендацій, йому слід вивчити клієнта і його життєві обставини, що призвели до необхідності консультації у фахівця. Даючи конкретні рекомендації, фахівець не має права ставити питання, що не мають відношення до необхідної інформації. Слід уникати штампів, рутинного підходу до роботи.

В обов'язки соціального працівника входить також надання ритуальних послуг. Часом виявляється так, що соціальний працівник - єдиний, хто проводжає людину в останню путь. Кошти на ритуальні послуги виділяються в невеликому обсязі і перелік безкоштовних послуг невеликий, але тим не менше, по можливості, всі побажання клієнта в частині організації похорону та виконання ритуалу повинні бути виконані - цього вимагає не тільки моральність, але і звичай. Етичне виховання соціального працівника |  Участь в розробці соціальної політики

 Медведєва, Г. П. Етика соціальної роботи: Учеб. допомога. - М .: ВЛАДОС, 1999. - 208 с. |  ВСТУП |  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ НА РУСІ |  ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА |  Етичні принципи в соціальній роботі |  Особистісно-моральні якості СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА |  ПРАЦІВНИКА |  Етичні аспекти РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ |  Етичні аспекти досліджень у соціальній роботі |  Участь у політичній діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати